Gasløsning til træningsbrug i forsvaret

Gasløsning til træningsbrug i forsvaret udvikler en udskiftelig våbendel, som vil hjælpe forsvaret på vej i deres grønne omstilling. Produktet vil være et alternativ til at bruge løs ammunition i messinghylstre, så soldaterne fremadrettet træne med en bæredygtig og mere miljøvenlig løsning baseret på biogas.

Løsningen


En prototype til forsvarets soldater, som udelukkende kan anvendes til træning. Prototypen er en udskiftelig våbendel, som vil hjælpe forsvaret på vej i deres grønne omstilling. I stedet for at bruge løs ammunition i messinghylstre, skal soldaterne fremadrettet træne med en bæredygtig og mere miljøvenlig løsning baseret på biogas.

Hvornår

August 2022 – december 2022

Projektbevilling

578.000 DKK

Corolabs rolle

Facilitator

Kontaktperson

Christina Melgaard
Projektleder

Hvem

Cph InnoTech ApS
Technico
DTU

Udfordringen

Projektet springer ud af et ønske om at omstille forsvaret til en grønnere profil i relation til alle deres aktiviteter. Når man ser på udledningen af messing baseret på forbruget af løs ammunition i dag, udleder det danske forsvar alene op til 34 tons messing i de militære øvelsesområder årligt. Det vil projektets prototype eliminere fuldstændigt, da en gasbaseret udgave ikke vil efterlade noget aftryk i naturen. Derudover tilbyder produktet en løsning som vil betyde, at forsvaret vil have adgang til et næsten uudtømmeligt lager af ”træningsammunition” i form af gas, og dermed kan opnå en bedre udnyttelse af tiden til træning for soldaterne.

Formålet med projektet er at tilvejebringe soldater indenfor NATO-landene bedre træningsvilkår under fredstid. Enhederne oplever stramme ammunitionsbudgetter, hvilket bevirker, at de kun kan blive normeret med 50% af den ammunition, som uddannelsesplanerne ellers foreskriver de skal normeres med.

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

Bo attraktivt og alment

Projektets formål er at skabe ny viden om behov, ønsker og holdninger til bæredygtige løsninger i kommende byggerier af almene boliger. Denne viden sikrer større træfsikkerhed med hensyn til, hvad forskellige målgrupper oplever som værende attraktivt.

Løsningen


En klasse fra Himmelev Gymnasium har gennemført omfattende kvantitative og kvalitative undersøgelser blandt nuværende og potentielle beboere hos Boligselskabet Sjælland. Det har resulteret i en række indsigter og anbefalinger, som er blevet præsenteret for Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland. Partnerne anvender den nye viden i forbindelse med kommende byggerier og renoveringsarbejde.

Indsigterne angår såvel selve boligen som udearealer og fællesfaciliteter og indbefatter både økonomiske, sociale og miljømæssige dimensioner. Indsigterne er blevet præsenteret på et selskabsbestyrelsesmøde i Boligselskabet Sjælland, hvor den øverste bestyrelse består af Boligselskabets beboere. Boligselskabet Sjælland arbejdede desuden videre med resultaterne ved en konference, som de afholdte i marts 2018.

Hvornår

Januar 2017 – marts 2018

Kontaktperson

Martin Thuesen
Udviklingschef

Hvem

Boligselskabet Sjælland
Himmelev Gymnasium
Roskilde Kommune

Udfordringen

I Trekroner skal der fra 2019 bygges nye boliger med optimal udnyttelse af kvadratmeter set ud fra et økonomisk, socialt og miljømæssigt perspektiv. I den forbindelse definerede Boligselskabet Sjælland følgende problemstillinger, som de ønskede at undersøge gennem kvalitative og kvantitative interviews: Hvilke indikatorer kan belyse de krav og behov potentielle beboere har til nye boligområder samt udearealer? Hvilke værdier og holdninger har beboerne til bæredygtige løsninger i forbindelse med det kommende byggeri?

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

Akvaponisk Produktion

I projektet arbejdes der med et økosystem, hvor planter dyrkes i vand fremfor i jord. Systemet skåner miljøer samt sikrer, at grøntsager og krydderurter vokser hurtigere end ved traditionelle dyrkningsmetoder.

Løsningen


Akvaponisk produktion er et produktivt økosystem, hvor planter dyrkes i næringsrigt vand. I systemet giver fisk liv og næring til planter gennem økologiske principper, som både skåner den miljømæssige produktion, samt sikrer at grøntsager og krydderurter vokser effektivt og hurtigere end under traditionelle dyrkningsmetoder i jord. Fem akvaponiske systemer opsættes tre forskellige steder i landet, og tilsammen danner de grundlag for at eksperimentere med dyrkelse af grøntsager og krydderurter i et cirkulært madproduktionssystem. Derudover er der fokus på at teste vandet i tankene, recirkulation og den bæredygtige landbrugsteknologi.

Et mål igennem innovationssamarbejdet er at danne grundstenene for en ny socialøkonomisk virksomhed, hvor folk med og uden handicap kan tage del i en lokal produktion af råvarer de steder, hvor akvaponiske systemer opsættes.

Hvornår

Januar 2022 – december 2022

Projektbevilling

555.500 DKK

Corolabs rolle

Facilitator

Kontaktperson

Louise Buron
Projektleder

Hvem

Østagergård
Akvaponisk Have
Egmont Højskolen
DTU

Udfordringen

Danmark importerer et stort antal grøntsager og krydderurter og samtidig er der et nationalt fokus på at bevæge sig mod mere bæredygtige landbrugsmetoder. Landbrugssektoren forbruger på nuværende tidspunkt en tredjedel af Europas vandforbrug. Igennem innovationssamarbejdet sikres en bæredygtig produktion i overensstemmelse med FN’s Verdensmål som påpeger at der inden 2030 skal sikres bæredygtige landbrugspraksisser som øger produktiviteten og produktionen, og styrker tilpasningen til klimaforandringer. I akvaponiske systemer produceres grøntsager og krydderurter nemlig op til 30-50% hurtigere end ved konventionel dyrkning i jord, og samtidig genbruges 95% af vandet i systemerne.

En hel anden national udfordring ses i forhold til unge med fysiske og psykiske handicaps, som mangler muligheder for værdiskabende beskæftigelse, bo-steder og bo-fællesskaber. Innovationssamarbejdet fokuserer på socialøkonomiske foretagender, hvor de akvaponiske systemer skal kunne betjenes af unge og voksne med og uden handicap. Dette vil blive testet ved opsættelsen og driften af akvaponiske systemer hos henholdsvis Østagergård og Egmont højskolen som bl.a. huser elever med fysiske og psykiske udfordringer.

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

Hvedeklid

Projektet fokuserer på at anvende hvedeklid i nye fødevarer. Hvedeklid har mange ernæringsmæssige egenskaber, men er stort set uudnyttet til menneskelig føde. I stedet anvendes størstedelen af produktet i dag til animalsk foder.

Løsningen


Hvedeklid er et samarbejde som fokuserer på at teste samt udvikle prototyper til nye fødevareprodukter, hvor hvedeklid indgår som ingrediens. Der er forskellige innovationsgrader for produktet – både en nytænkning af anvendelsen i bageblandinger og i forhold til anvendelse i helt andre produktkategorier som fx i morgenmadsprodukter, smoothies, pasta og diverse produkter til mellemmåltider. Der bliver i innovationssamarbejdets periode testet en helt ny forprocessering for hvedeklid gennem fermentering, udblødning, kogning, finformaling mm. Ambitionen er at skabe nye hvedeklidprodukter, som i fremtiden kan findes på hylderne i de danske supermarkeder. Ved at anvende produktet som human ernæring øges både bæredygtigheden af melproduktionen og bidrager til at kunne øge danskernes indtag af kostfibre.

Hvornår

Januar 2022 – december 2022

Projektbevilling

506.437 DKK

Corolabs rolle

Facilitator

Kontaktperson

Louise Buron
Projektleder

Hvem

Mejnerts Mølle
JunkFood
LOCAL BY ME
Louma
Professionshøjskolen Absalon
Kantinen Nilpeter
Julemærkehjemmet Liljenborg

Udfordringen

I gennemsnit indtager danskerne 22 gram kostfibre dagligt, på trods af at de officielle anbefalinger for indtag af kostfibre er 25-35 gram kostfibre om dagen. Som en afledt råvare producerer Mejnerts Mølle årligt 200 tons økologisk hvedeklid, som i dag anvendes til animalsk foder. I løbet af innovationssamarbejdet arbejdes med at udnytte hvedeklids ernæringsmæssige potentiale og samtidig sikre at det anvendes til menneskelig føde. Dermed sikres bæredygtigheden af en ansvarlig produktion, hvor anvendelsen af hvedeklid opgraderes fra non-food til food.

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

Grøn brint til fremtiden

Metoden, der anvendes i Grøn brint til fremtiden, reducerer omkostningerne til grønne brændstoffer med ca. 20 %. Der skabes samtidig håndgribelige løsninger til omstillingen fra fossile til bæredygtige brændstoffer.

Løsningen


Grøn brint til fremtiden udvikler og forbedrer DynElectros patenterede AC:DC-teknologi på Solid Oxid Elektrolyse Celler gennem længerevarende forsøg til at bekræfte og dokumentere teknologiens effekt i omstillingen til et CO2-neutralt samfund. DynElectros patenterede power2x-metode omdanner vand via elektrolyse til brint med høj effektivitet.  Metoden har i et tidligere, kortere testforløb vist at kunne reducere omkostningerne til grønne brændstoffer med ca. 20% samt forlænge levetiden på kerneteknologien (Solid oxidelektrolysecellerne) med op til 4-5X.

Hvornår

December 2021 – december 2022

Projektbevilling

558.625 DKK

Corolabs rolle

Facilitator

Kontaktperson

Christina Melgaard
Projektleder

Hvem

DynElectro
N-control
Noreco Oil Denmark
DTU

Udfordringen

Verdenen har et stigende energibehov, og derfor skal vi lykkes med omstillingen fra fossile til bæredygtige brændstoffer. Power2x muliggør en større CO2-nedsættelse gennem omsætning af sol- og vindkraft til værdifulde, rene og grønne drivmidler. Det gøres bl.a. ved at udnytte genanvendelig strøm til at omdanne vand til grøn brint og ilt. DynElectros power2x-metode adskiller sig fra lignende, da den er simpel, forlænger SOE-anlæggets levetid og muliggør mere effektiv elektrolyse ved højere temperaturer.

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

Det Grønne Nedløb

Det Grønne nedløb forsinker og genanvender regnvand. Behovet for udbygning af regnvandsafledning formindskes gennem projektet og bidrager til oplevelsen af rekreative områder i bymiljøer.

Løsningen


En ny funktionel og æstetisk regnvandsbuffer til montering på facaden af bygninger som alternativ til nedløbsrør i fx baggårde. Regnvandsbufferen vil indeholde Rockflow og på sigt udvalgte planter i en bærende konstruktion af stål, der kan dimensioneres efter behov og er konstrueret, så den er nem at installere og har lang holdbarhed. Derved forsinkes og genanvendes regnvand, så behovet for udbygning af regnvandsafledning formindskes.
Løsningen består af en fleksibel konstruktion som kan monteres på bygningers facader og på andre konstruktioner i bymiljøet, og som resulterer i en grøn væg, der i første omgang kan:

a) opmagasinere og forsinke regnvand.

b) rense vand for opløste stoffer og tungmetaller, så det kan genanvendes.

I anden omgang og efter dette projekt er det planen at integrere planter som kan:

c) rense luften.

d) reducere støj.

e) bidrage til oplevelsen af rekreative områder i et bymiljø.

Hvornår

Februar 2022 – december 2022

Projektbevilling

514.250 DKK

Corolabs rolle

Facilitator

Kontaktperson

Martin Thuesen
Development manager

Hvem

Egeskov Stålteknik ApS
M.F. Byg ApS
DTU
ROCKWOOL A/S

Udfordringen

Danskerne mærker allerede nu konsekvenserne af varmere, vådere og mere ekstremt vejr. Et ændret klima kalder på akut handling, men rummer også et stort potentiale for at udvikle byer og rekreative områder – for tænk, hvis klimasikring kunne ses som et løft af eksisterende byområder og skabe helt nye byrum. Særligt i byer, hvor pladsen til traditionelle skybrudsløsninger som regnvandsbassiner eller grønne arealer, der kan oversvømmes, er sparsom, vil grønne nedløb kunne udgøre en konkurrencedygtig løsning, der på sigt kan skabe grønne, spændende og mere naturrige byer, samtidig med at udfordringen med håndtering af regnvand fra tage bliver løst lokalt.

byer, samtidig med at udfordringen med håndtering af regnvand fra tage bliver løst lokalt.

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

Danske proteinafgrøder til fremtidens køkken

Vi skal spise mindre kød og flere proteinafgrøder. Projektet udvikler nye produkter, som ernæringsmæssigt kan indgå i kosten som alternativ til kød.

Løsningen


Danske proteinafgrøder til fremtidens køkken er et samarbejde som udvikler plantebaserede fødevarer baseret på nye danske afgrøder, der på en klimavenlig måde vil udvide landbrugets agro-biodiversitet og øge fødevarediversiteten. Der bliver udviklet nye produkter baseret på proteinrige afgrøder såsom dansk linse, kikært og quinoa. Afgrøderne indeholder ernæringsmæssigt en balanceret aminosyresammensætning og kan indgå i kosten som alternativ til kød. Det taler ind i Fødevarestyrelsens nye kostråd fra 2021, der anbefaler en kraftig stigning i indtag af proteinafgrøder og en minimering af vores kødindtag. En stabil efterspørgsel og attraktive produkter vil være med til at etablere et marked, som bl.a. sikrer at flere landmænd vil kaste sig ud i produktionen af danske proteinrige afgrøder.

Hvornår

April 2021 – maj 2022

Projektbevilling

234.312 DKK

Corolabs rolle

Facilitator

Kontaktperson

Anna Brouw Emilsdóttir (Barsel)
Innovationskonsulent

Louise Buron
Projektleder

Hvem

ChefFugl Food&Event
Contempehrary
Food Solutions
Københavns Madservice
Nordlie Food
Quinoa Quality ApS
Professionshøjskolen Absalon Simple Feast
Webbryggeriet

Udfordringen

Landbruget er i dag i høj grad kendetegnet ved mono-kulturer som negativt påvirker biodiversiteten i dansk landbrug, og overordnet set har klimakrisen stigende betydning for vores liv på jorden og kræver derfor handling på mange planer. Landbrugsproduktionen og vores valg af fødevare har stor betydning for vores mulighed for at reducere emission af klimagasser. Denne udfordring tager projektet til sig ved at udvikle lokale og plantebaserede alternativer til kød, såsom quinoa, linser og sæddoder som vil medføre øget biodiversitet og samtidig minimere CO2-belastende langdistance transport.

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

Mental Shower

Lys, luft og temperaturer er i fokus i projektet Mental Shower. Gennem verdens første tekniske armatur, der kombinerer temperatur-, ventilations- og lysteknologi i en enhed forbedres mikromiljøer.

Løsningen


Mental Shower er verdens første tekniske 3-i-1-armatur, der kombinerer temperatur-, ventilations- og lysteknologi. Mental Shower forbedrer mikromiljøet, dvs. eksempelvis bakterie- og virusflora, hvilket tilgodeser både helbred, velvære og miljø gennem med høj luftkvalitet og dagslysreguleret belysning. Armaturet forbindes til en intelligent styringsenhed, som kan tilgås gennem en app, der opsamler og bearbejder data for at give den bedste oplevelse af indeklimaet. Armaturet er testet i DTUs laboratorium med realistiske dagligdagsopstillinger samt hos Zealand – Sjællands Erhvervsakademi.

Hvornår

December 2019 – august 2022

Projektbevilling

740.800 DKK

Corolabs rolle

Facilitator

Kontaktperson

Christina Melgaard
Projektleder

Hvem

Vent2U
Climaid
Danfoss
DTU
KE Fibertec
Fischer Lighting
Zealand

Udfordringen

Indbyggere i den vestlige verden tilbringer ca. 90% af deres liv indendørs. Rumluft er 2 til 10 gange mere forurenet end udeluften. Det afhænger helt af bygningens ventilation ift. effekt, materialevalg, aktivitet, vira og rengøringen mm. Endvidere kan der være skjulte aktiviteter i konstruktionen som spredes gennem omrørt luft i lokalet. Det dårlige indeklima belaster helbredet, fokus og humør samt eksempelvis elevers indlæringsevner.

Mental Shower skaber et bæredygtigt, naturligt og godt mikromiljø med høj luftkvalitet og dagslysreguleret belysning. Mental Shower anvender mindre luft for at skabe høj luftkvalitet end traditionelle systemer. Det er på baggrund af, at luften bliver blæst direkte ind i de zoner, hvor personerne trækker vejret, og ikke opblandes i særlig stor grad med den gamle, brugte luft. Samtidig giver Mental Shower mulighed for “personligt indeklima” hvor temperatur, luft og lys tilpasses det enkelte individ med henblik på denne helbred og med anbefalinger ved fx. hovedpine eller koncentrationsbesvær gennem styrings app’en.

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering

Center for Oversvøm­mel-sesbeskyttelse

Center for Oversvømmelsesbeskyttelse er et test- og træningscenter, som hjælper med håndteringen af klimarisici. Centeret uddanner professionelle og borgere i at kunne håndtere bl.a. skybrud og stormfloder. Sammen tester vi især mobile og midlertidige løsninger. 

Løsning


Vi vil etablere et revolutionerende test- og træningscenter for oversvømmelsesbeskyttelse, hvor beredskaber, private løsningsleverandører, videninstitutioner og borgere i fællesskab udvikler, tester og demonstrerer nye mobile og midlertidige foranstaltninger, der kan anvendes i forbindelse med skybrud og stormflod.

Konkret skal der anlægges et simuleringsmiljø med forskellige vandhøjder, der kan benyttes til udvikling og udstilling af såvel eksisterende som nye løsninger – med involvering af professionelle og frivillige brugere. Gennem udbud af kurser og testforløb vil vi bidrage til at sikre borgere, byggeri og infrastruktur mod vandskader på nye måder og mere effektivt end hidtil.

Hvornår

Marts 2018 – ultimo 2022

Projektbevilling

Kontaktperson

Martin Thuesen
Development manager

Hvem

Roskilde Brandvæsen
Roskilde Kommune
Østifterne
Environment Solutions
Holbæk Kommune
Region Sjælland
Jensen Entreprise
IBF
Damgaard Rådgivende Ingeniører
DESMI
Industri Beton
BWT
Anlægsgartner Gottlieb
Roskilde Tekniske Skole
m.fl.

Udfordringen

Vandskaderne indenfor EU i årene 2003-2013 estimeres at have kostet 150 milliarder euro (DG Environment: “Study on Economic and Social Benefits of Environmental Protection and Resource Efficiency Related to the European Semester”, februar 2014) og i følge COWI-rapporten – ”Byernes udfordringer med havvandsstigning og stormflod” fra august 2017 – lyder prisen for at udbedre skader efter oversvømmelser i Danmark over de næste 25 år på 16 mia. kr.

Simuleringsmiljøet skal være med til at reducere de socioøkonomiske omkostninger ved at fungere som platform for at skabe tryghed og forbedret livskvalitet ved at opbygge og udbrede viden og kompetencer i forhold til at udvikle og anvende midlertidige og mobile løsninger, der virker her og nu. Se mere om konsekvenserne af bl.a. stormen Bodil ved Jyllinge Nordmark her:

DR – efter skandalen

Projektstatus

Projektet har kørt fra marts 2018 og forventes afsluttet med ibrugtagning af simuleringsmiljøet i 2022. Aktuelt er anlægsarbejdet i gang, ligesom der arbejdes på udvikling af fremtidige aktiviteter med bl.a. træning og test.

Tidslinje

 • Udfordring/Idé
 • Matchmaking
 • Udvikling
 • Test
 • Videreudvikling
 • Implementering
X