CORO, Co-lab Roskilde
Vi etablerer innovationssamarbejder ved at åbne døre til beslutningstagere, skaffe de rette ressourcer og stille medlemmers testplatforme i Roskilde og omegn til rådighed. Vi driver udviklingsprojekter fra idé til realisering og involverer kunden, borgeren og brugeren. På nye måder samskaber vi nye muligheder.

Vi er CORO

CORO består af over 50 innovationsaktive medlemmer på tværs af 32 brancher, der alle tager et samfundsansvar. I kraft af COROs mangfoldighed og fælles interesser beriger vi hinanden med ny viden og nye skalerbare løsninger, der skaber værdi og vækst. Innovation skabes i krydsfeltet mellem virksomheder, videninstitutioner og offentlige organisationer.

Viden

Med afsæt i fælles interesser skaber og deler vi ny viden på tværs af fagligheder.

Løsninger

Vi identificerer nye muligheder, indgår i nye relationer og innoverer med de nyeste metoder.

Vækst

Vi skaber vækst og bidrager til flere bundlinjer gennem viden og implementering af nye løsninger til gavn for samfundet.

Triple Helix

image/svg+xmlTriple Helix

COROs innovationsprojekter tager afsæt i Triple Helix-samarbejder, hvor vi adresserer komplekse udfordringer, der kun kan løftes i fællesskab. Samskabelse på tværs af virksomheder, videninstitutioner og offentlige organisationer skaber bæredygtig innovation. De konkrete innovationsprojekter defineres inden for rammerne af fire indsatsområder, der favner samarbejdsalliancens primære dagsordener.

Medlemmer

Strategiske partners

Bestyrelse

Esben Terstrup

Formand

Chr. Hansen

Jens Lautrup Nørgaard

Næstformand

Zealand - Sjællands Erhvervsakademi

Tomas Breddam

Borgmester

Roskilde Kommune

Glenny Hansen

ZBC

Bo Jørgensen

Boligselskabet Sjælland

Peter Kjær

Roskilde Universitet

Lars Lindskov

Roskilde Kommune

Lasse Peter Otzen

Rambøll

Hanne Selsholt Britz

DFD

Jeppe Trolle

Roskilde Kommune

Johnny Vinkel

Himmelev Gymnasium

Jette Tjørnelund

Roskilde Kommune

Signe Lopdrup

Suppleant

Fonden Roskilde Festival

Jesper Østrup

Suppleant

Roskilde Tekniske Skole

Camilla Vilby-Mokvist

Suppleant

Roskilde Kommune

Henrik Kolind

Observatør

Roskilde Kommune

Karolina E. Osipowska

Sekretær

CORO

Sekretariat

Karolina E. Osipowska

Direktør

Send email
+45 31623217

Martin Thuesen

Udviklingschef

Send email
+45 25670123

Anna Brouw Emilsdóttir (Barsel)

Innovationskonsulent

Send email
+45 30115767

Pernille Sederberg

Senior projektleder

Send email
+45 22434066

Christina Melgaard

Projektleder

Send email
+45 21654999

Simone Skaarup Rosengreen

Projektleder (Barsel)

Send email

Simon Baagøe Andersen

Projektleder

Send email
+45 60711585

Phillip Dyngbo

Projektleder

Send email
+45 51666010

Louise Buron

Projektleder

Send email
+45 29652999

Maria Gaard Rasmussen

Projektmedarbejder

Send email
+45 30313032

Søs Malla Skeel Lamhauge

Studentermedhjælper

Send email
+45 30313032

Emilie Helligsøe Haahr

Studentermedhjælper

Send email
+45 30313032

Vedtægter

Godkendt af Generalforsamlingen
den 17. maj 2018

Se COROs vedtægter her

Kontakt

Ring +45 3162 3217
Mail info@corolab.dk

CORO Co-lab Roskilde
c/o EASJ, Maglegårdsvej 2
4000 Roskilde