PespektivRum – morgendagens løsning til Boligselskabet Sjælland

Udfordringen


NÆSTE skaber arkitekttegnede skure i genbrugsmaterialer. Til COCONF21 udviklede de et koncept omkring skure, der skal fungere som sociale perspektivrum. NÆSTE skurene udfordrer ideen om det traditionelle cykel- eller affaldsskur, og de foreslår i stedet at gøre fællesskurene til rum, der skal inspirere til handling. Skurene skal hermed være multifunktionelle og skal kunne fungere som mødested for beboere samt have et funktionelt formål som eksempelvis et cykelskur.

Challenger

Boligselskabet Sjælland

Innovatør

Næste

Kontaktperson

Christina Melgaard
christina@corolab.dk

Lektieportalen – morgendagens løsning til Roskilde Vidensinstitutioner

Udfordringen


Efter Corona har motivationen til at lave lektier blandt skoleelever været dalende. Det ønsker elever fra Roskilde Gymnasium at ændre på via en lektieportal. I portalen skal man kunne klikke sig ind i virtuelle lektierum, der er opdelt efter årgange og klasser. Klasserne kan her dagligt mødes i de online rum og lave lektier sammen. Baseret på en spørgeskemaundersøgelse, der skulle afdække, hvornår eleverne laver lektier, foreslår gruppen, at brugerne skal kunne mødes med mine sine klassekammerater mellem kl. 19 og 20 på alle ugens hverdage. Løsningen skal ikke blot få flere elever til at lave lektier, men ligeledes skabe overskud og styrke de sociale relationer i klassen.

Challenger

Roskilde Vidensinstitutioner

Innovatør

Roskilde Gymnasium

Kontaktperson

Christina Melgaard
christina@corolab.dk

CCT – morgendagens løsning til Roskilde Kommune

Udfordringen


Center for Mental Robusthed løste udfordringen om at skabe trivsel på arbejdspladsen efter COVID-19 ved at tilbyde undervisning via programmet, CCTtm. CCTtm er et 8-ugers forskningsbaseret psyko-edukativt program, udviklet ved Stanford University, School of Medine. Programmet involverer meditativ praksis, refleksion, undervisning om hjerne og psykologi. Undervisningen sker ved fremmøde 2 timer ugentligt. Deltagerne får teoretisk viden om forskningen bag compassion, guidede meditationer, refleksioner, diskusioner og praksisnære øvelser. Programmet kan forebygge stress og dårligt mentalt helbred.

Challenger

Roskilde Kommune

Innovatør

Center for Mental Robusthed

Kontaktperson

Grundfors – morgendagens løsning til Fors A/S

Udfordringen


Elever fra Sankt Josef internationale skole foreslår, at vi sikrer rent drikkevand i generationer gennem etablering af en fond. Fonden indebærer, at Fors i samarbejde med landets andre vandforsyningsselskaber skaber en fond, der via donationer fra private borgere skal samle penge til opkøb af landbrugsjord. Borgerne kan enten donere et enkeltstående beløb eller tilmelde sig en abonnementsordning med en månedlig betaling. Gruppen håber på, at man på denne måde kan omlægge mere landbrug til naturområder.

Challenger

Fors A/S

Innovatør

Skt. Josef Skole

Kontaktperson

Interaktiv film – morgendagens løsning til ARGO

Udfordringen


Elever fra Roskilde Handelsskole har udviklet et koncept til en interaktiv film. Filmen henvender sig til alle i alderen 7 år til 25 år, og giver seerne mulighed for at træffe mere oplyste valg i forbindelse med genanvendelse og genbrug af blandt andet plastikaffald. Seerne er med det interaktive koncept selv herre over filmens historie og udvikling. Ambitionen er, at filmen skal være tilgængelig på de større streamingplatforme i Danmark og skal, ved aktivt at inddrage seeren, hjælpe den unge borger med at træffe oplyste valg, der kan være med til at skåne miljøet.

Challenger

ARGO

Innovatør

Roskilde Handelsskole

Kontaktperson

Christina Melgaard
christina@corolab.dk

Bier – morgendagens løsning til BOSJ

Udfordringen


Gruppe fra Roskilde Gymnasium har skabt et koncept for beboere i almene boliger, som ønsker en øget biodiversitet i nabolaget. Ideen er at lade bier flytte ind på tagene af de almene boliger, og dermed udnytte den ubrugte plads på en bæredygtig måde. Gruppen forslår, at bierne samtidig kan fungere som et socialt projekt, hvor pasning af insekterne kan bruges til at skabe småjobs for enten udsatte borgere eller beboerne i ejendommen. Honningen skal ligeledes sælges, og her er forslaget at overskuddet kan gå til at skabe arrangementer i boligområderne. Projektet kan dermed fordre både fællesskabet og øge biodiversiteten i Boligselskabets Sjællands almene boliger.

Challenger

Boligselskabet Sjælland

Innovatør

Roskilde Gymnasium

Kontaktperson

Christina Melgaard
christina@corolab.dk

Den danske drikkevandsfond og Fors Økojord A/S – morgendagens løsning til Fors A/S

Udfordringen


For at mindske presset på grundvandsressourcen, skal mere landbrugsjord omlægges til økologisk landbrug. Løsningen fra samarbejdet ønsker at løfte Fors’ målsætning om årlig etablering af fem hektar drikkevandsskov. Der skal i løsningen oprettes et datterselskab, Fors Økojord, som kan være med til at etablere den danske drikkevandsfond på landsplan. Over en periode på 10 år skal fonden opkøbe de i alt 200.000 hektar landbrugsjord i Danmark, der ligger i grundvandsdannende områder, og dermed sikre at de bliver anvendt ansvarligt – eksempelvis til drikkevandsskove.?Løsningen vil skabe værdi for både grundvand, mennesker, natur og klima. Områdernes beboere får mere natur, flere rekreative muligheder og mere biodiversitet i deres lokalmiljø, et øget skovdække vil være med til at fjerne CO2 fra luften, og de urørte områder vil give såvel flora som fauna bedre vilkår.

Challenger

Fors A/S

Innovatør

Danmarks økologiske jordbrugsfond og JJ Kommunikation

Kontaktperson

Christina Melgaard
christina@corolab.dk

Helhedsplan – morgendagens løsning til Roskilde Kongres- og idrætscenter

Udfordringen


Kursusdeltagere fra Karin Sloth Kommunikation ønsker at ændre brugerne af idrætshallernes adfærd gennem en helhedsplan, der opererer på fire hovedområder. Områderne er: brugerinddragelse, sociale medier, Roskilde Håndbolds kommunikationsprocedure og tekniske anbefalinger. Gruppens anbefalinger er blandt andet at oprette en kommunikationsplatform, som skal være et samlingssted for sparring og videndeling. De anbefaler desuden nye placeringer af sæbedispensere og faste procedurer for opfyldning af sæbe, så dispenserne aldrig står tomme. Gruppen ser ligeledes et stort potentiale i at arbejde mere bevidst med Kongres- og idrætscenterets sociale medier og på denne måde inddrage de aktører, som bruger idrætsfaciliteterne.

Challenger

Roskilde Kongres- og idrætscenter

Innovatør

Pelle L. Bügel og Melanie K. Rasmussen

Kontaktperson

Christina Melgaard
christina@corolab.dk

Easymove – Morgendagens løsning til Roskilde Kommune

Udfordringen


Easymove er en trivselsfremmende app, der gennem mikroaktiviteter indenfor “brain, body and community” styrker kollegaskabet under den hybride arbejdsplads. App’en blev udviklet under COVID-19, og er baseret på forskning, der understøtter en tese om at blot en times aktivitet om ugen i arbejdstiden styrker produktiviteten og nedsætter sygefraværet betydeligt. Easymove skal bidrage til at skabe forandringer gennem leg og et stærkt fællesskab blandt kollegaerne samt medvirke til at bevare balancen mellem arbejde og fritid i det hybride arbejdsmiljø.

Challenger

Roskilde Kommune

Innovatør

Better Ways Consult

Kontaktperson

Phillip Dyngbo
phillip@corolab.dk

X