IN2MINDS – Morgendagens løsning til JKS

Udfordringen


IN2MINDS har udviklet en løsning, der vil give JKS et dashboard med informationer om markedsudviklingen og virksomhedernes situation samt forbrugernes aktuelle adfærd og behov. Det sker på baggrund af forskellige undersøgelser med indsamling og analyse af data som kan pege på, i hvilke brancher der opstår udfordringer og muligheder, samt hvilke jobsøgere der bliver åbninger for. Det unikke ved systemet er, at det kæder forskellige undersøgelsesformer sammen, og samtidig er overskueligt med hensyn til at uddrage fokusområder og anbefalinger til nye initiativer, så JKS får viden om tendenser, der kalder på nye tiltag hos deres kunder.

Challenger

JKS

Innovatør

IN2MINDS

Kontaktperson

Phillip Dyngbo
phillip@corolab.dk

”Give & Collect” – Morgendagens løsning til Argo

Udfordringen


”Give & Collect” er et koncept, hvor brugeren optjener point på et kort ved at aflevere genbrugsvarer. En studiegruppe fra Himmelev Gymnasium står bag, med en vision om at få flere materialer ind i cirkulær livscyklus fremfor den lineære ”brug og smid væk”-kultur. Point giver mulighed for at ”købe” andre produkter indenfor forskellige kategorier såsom møbler, elektronik mv. Løsningen forbedrer muligheder for direkte genbrug og sikrer engagement hos private borgere, som ønsker at genbruge og passe på miljøet.

Challenger

Argo

Innovatør

Give & Collect – Himmelev Gymnasium

Kontaktperson

Phillip Dyngbo
phillip@corolab.dk

”Start Up Market” – Morgendagens løsning til Erhvervsforum og Roskilde Kommune

Udfordringen


En studiegruppe fra Roskilde Handelsskole har udviklet et marked, der agerer samlingspunkt for nye eller små virksomheder i Roskilde, som kan promovere og eventuelt sælge deres produkt. Markedet giver derudover Roskildes borgere mulighed for at opdage nye lokale forretninger, og hertil bygges der bro mellem forretningslivet og Roskildes indbyggere med henblik på at støtte lokalt. Konceptet underbygger ”støt lokalt” og sætter de lokale forretninger og initiativer i fokus. Ved at skabe et forum, hvor borgere og virksomheder mødes, så er målet, at der skal sættes gang i væksten. Derudover er det ambitionen, at markedet gøres så miljøvenligt som muligt.

Gruppen vandt derudover 10.000 kr. som en af COCONF-forløbets b(l)æredygtige grupper af studerende.

Challenger

Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Kommune

Innovatør

Start Up Market – Roskilde Handelsskole

Kontaktperson

Phillip Dyngbo
phillip@corolab.dk

”Genbrugsspillet” – Morgendagens løsning til Argo

Udfordringen


Et computerspil der skal informere og motivere børn i alderen 8-12 år omkring genbrug og upcycling. Mark og Phillip fra Zealand – Sjællands Erhvervsakademi har udviklet en løsning, der skal gøre det sjovt at lære om genbrug. I ”Genbrugsspillet” skal spilleren samle ressourcer på genbrugspladsen for at bygge nye produkter og reparere gamle. Undervejs kan man samle penge og besparet CO2, jo mere du upcycler og reparerer. Børn kan spille mod hinanden, hjælpe hinanden ved at dele ressourcer og komme med gode idéer. På den måde gamificeres læring om genbrug gennem et børnevenligt, interaktivt og sjovt læringsunivers.

Gruppen vandt derudover 15.000 kr. som en af COCONF-forløbets b(l)æredygtige grupper af studerende.

Challenger

Argo

Innovatør

Mark Knudsen og Philip Mayland – Zealand Sjællands Erhvervsakademi

Kontaktperson

Phillip Dyngbo
phillip@corolab.dk

”Det fælles klædeskab” – Morgendagens løsning til Boligselskabet Sjælland

Udfordringen


Tina Werborg fra Just Like Me har udviklet ’Det fælles klædeskab’, der sætter ressourcerne i et cirkulært system, både pastamaskinen, slaghammeren og tøj. I dag indgår tøj i et lineært system, hvor ét stykke tøj produceres, bruges af én bruger og skaber stort ressourcespild. Klædeskabet er et byttekoncept, som kombinerer pop up-arrangementer, tøjbyt og et digitalt fællesskab, hvor medlemmer deler inspiration og personligt engagement. Forskere peger på, at fællesskaber, naboskab og lokale relationer er afgørende for mobilisering og fastholdelse af den grønne omstilling. ’Det fælles klædeskab’ bidrager med en platform for fælles engagement til at mindske affaldsmængder og nedsætte forbrug.

Challenger

Boligselskabet Sjælland

Innovatør

Just Like Me

Kontaktperson

Phillip Dyngbo
phillip@corolab.dk

Third Stone Labs – Morgendagens løsning til Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Kommune

Udfordringen


Jacob Ferdinand fra Third Stone Labs har udviklet en løsning, hvor Roskilde Kommune og Roskildes erhvervsliv skal værdiudvikle og krydsbefrugte sin kulturelle, erhvervsmæssige og sociale ressourcebase på tværs af sektorer og interessefællesskaber – dette med afsæt i erklæringen om cirkulær omstilling ”Circular Cities Declaration” udviklet af Roskilde Kommune i oktober 2020. For erhvervslivet handler det bl.a. om at etablere og forstærke en samarbejds- og innovationsorienteret, åben og agil virksomhedskultur og en bæredygtig forretningsudvikling, på baggrund af den bymæssige vision, facilitering, vidensamarbejde og erhvervsservice. Det hele skabes gennem samarbejdsmodeller og -metoder, der fremmer engagement og kollektiv intelligens gennem dialog og lederskabet hos den enkelte, i gruppen og på tværs af interesser/institutioner. Løsningen kan være med til at integrere den cirkulære omstilling i de etablerede bymæssige og sociale strukturer og give anledning til at knytte stærkere bånd mellem byen og erhvervslivet.

Challenger

Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Kommune

Innovatør

Third Stone Labs

Kontaktperson

Phillip Dyngbo
phillip@corolab.dk

JJ Kommunikation & Kirt x Thomsen – Morgendagens løsning til ROCKWOOL

Udfordringen


JJ Kommunikation og Kirt x Thomsen har i samarbejde udviklet et koncept for ”The next generation of an IKEA-manual”. Løsningen forenkler den teksttunge manual gennem en ny og simplificeret visualisering af montagen på flere platforme – herunder via 3D-illustration, video og overskuelig one-pager. Konceptet synliggør relevante detaljer til forskellige målgrupper alt efter faglig baggrund og kompetencer. Brugerne kan se de enkelte steps, spole og zoome for derigennem at optimere brugervenlighed og eliminere fejlmuligheder. Løsningen taler til flere målgrupper, er skalérbar og procesoptimerer for bæredygtig gevinst under verdensmål 11 og 12.

Challenger

ROCKWOOL Group

Innovatør

JJ Kommunikation & Kirt x Thomsen

Kontaktperson

Phillip Dyngbo
phillip@corolab.dk

Lodret opsamling af vand på facaden – Morgendagens løsning til Fors & Roskilde Kongrescenter

Udfordringen


Bjørn Nielsen fra MOE A/S, Gert Schneider fra Bactocon, Michaeel Emborg fra Rockwool, Ole Schultz, Solbrit Christiansen og Jesper Molin fra DTU Ballerup campus og Mathilde Bjerregaard fra Arkland er gået sammen om at udvikle et multifunktionelt vandopsamlings- og rensesystem, som synliggør vandets kredsløb, forskønner byområder og danner grobund for læring og forskning. I et system af opsamlingsfacade, tanke og vandtætte kassetter med stenuld, kan nedbør opsamles på Roskilde Kongrescenters bygning og genanvendes i denne samt i det omkringliggende terræn. Løsningen kan overføres og skaleres til andre former for byggeri, er let at etablere og vedligeholde, og skaber samtidig basis for plantevækst som understøtter biodiversitet i byområder med mulighed for at agere udendørs laboratorie for læring og forskning.

Challenger

Fors & Roskilde Kongrescenter

Innovatør

MOE A/S, Bactocon, Rockwool, DTU Ballerup campus, Arkland

Kontaktperson

Phillip Dyngbo
phillip@corolab.dk

”Kilden” – Morgendagens løsning til Fors & Roskilde Kongrescenteret

Udfordringen


Kilden til alt godt! Niels Lützen fra Niels Lützen Landskabsarkitekter, Bjørn Nielsen fra MOE, Alix Aliaga og Lars Briggs fra Amphi, Rene Nielsen fra CADO, Stig Clausen fra Stig Clausen IpS samt Hanne Kjær Jørgensen fra KLAR Forsyning har udviklet en fordansket løsning af ”City in a Garden”-konceptet, kendt fra Singapore, hvor by og natur smelter sammen. Biodiversiteten fremmes ved vild natur og klimatilpasset biodam som gennemgående tema. Løsningen krydres med vandlegeplads og parkour-faciliteter, der motiverer til leg og bevægelse. Endeligt sørger den bæredygtige udnyttelse af regnvand for nedsivning af regnvand samt reduktion af vandforbrug.

Challenger

Fors & Roskilde Kongrescenter

Innovatør

MOE, Niels Lützen Landskabsarkitekter, Amphi Consult, CADO, Stig Clausen IpS og KLAR Forsyning

Kontaktperson

Phillip Dyngbo
phillip@corolab.dk