Vinder af løsningen med størst indflydelse på FN’s Verdensmål: Flow Loop

Udfordringen


Dommerpanelet valgte Flow Loop’s løsningen med størst mulig indflydelse på FN’s Verdensmål – stort tillykke til Simon Kolff og Niels Mikkel Bay Ejlersen, der med deres løsning vil spare op til 75% på energiforbruget og 85% på vandforbruget – samtidigt med at de forbedrer badeoplevelsen i kraft af et øget flow.

Innovatør

Flow Loop

Kontakt

Karolina E. Osipowska
karolina@corolab.dk

WAW What A Waste – Vinder af ARGO’s udfordring

Udfordringen


Løsningen er at skabe en platform, der for det første sælger genbrugte tekstilskrot og fiber til interesserede designere i og omkring Københavnsområdet og det andet del sælge produkter designet af disse mærker, modedesignere, indretningsarkitekter mv. For at ideen skal lykkes, skal vi oprette et lager- og sorteringsanlæg for at begynde at samle stumper og videresælge dem til designere og personer, der er interesserede i at bruge genbrugsmateriale.

Challenger

ARGO

Innovatør

WAW What A Waste

Kontakt

Karolina E. Osipowska
karolina@corolab.dk

NaboGO – Vinder af DFD’s udfordring

Udfordringen


NaboLift bliver en åben platform(app/web), der vil gøre det enkelt og fleksibelt for pendlere at booke eller udbyde lifts til og fra arbejde. Grundkonceptet bygger på stærke partnerskaber mellem store arbejdspladser og kommuner, der kan sikre kritisk masse fra lokalområder til/fra store erhversområder.

Challenger

DFD

Innovatør

NaboGO

Kontakt

Karolina E. Osipowska
karolina@corolab.dk

Studerende fra Erhvervsakademi Sjælland – Vinder af ARGO’s udfordring

Udfordringen


Idéen går ud på 3 elementer:
1: Et samarbejde med skoler, hvor de har muligheder for at hente materialer til deres skoleprojekter.
2: En “skraldefest” hvor almindelige borgere har mulighed for at afhente materialer til unikke private bygge projekter.
3: App, hvor Argo kan vise hvad de sælger og have en kalender til skraldefester.

Challenger

ARGO

Innovatør

Erhvervsakademi Sjælland, gruppe 19

Kontakt

Karolina E. Osipowska
karolina@corolab.dk

Danfoss, NorthQ, Climaid – Vinder af Boligselskabet Sjællands udfordring

Udfordringen


Danfoss, NorthQ og CLIMAID har sammen udformet en løsning der skal optimere energiforbruget i bygningerne ved at sænke varmesystemets fremløbstemperatur uden at sænke beboernes termiske komfort – kort sagt uden at de kommer til at fryse. Løsningen vil gøre det muligt for boligselskabet at følge bygningens sundhed og energiforbruget og lave en real-time sammenligning. På den måde kan boligselskabet nemt vurdere hvordan de skal prioritere deres tid for at sikre en sund bygning.

Challenger

Boligselskabet Sjælland

Innovatør

Danfoss, NorthQ, Climaid

Kontakt

Karolina E. Osipowska
karolina@corolab.dk

Journey XP – Vinder af IST og Roskilde Kommunes udfordring

Udfordringen


Kombinationen af elev/læredata, indeklimadata og data fra kernesystemer, såsom en app, gør det muligt at hjælpe skoleleder, klasselære, kommune med at prioritere indsatser der, hvor der er størst værdi. For eleven og for miljøet.

Challenger

IST og Roskilde Kommune

Innovatør

Journey XP

Kontakt

Karolina E. Osipowska
karolina@corolab.dk

DTU team Icebreaker – Vinder af DSV Transport

Udfordringen


Designet et 2-vejs system, beregnet til intelligente enheder som tabletter eller smartphones. En app til lastbilchaufførerne, og en til entreprenørerne. De indsamlede data fra lastbilchaufførerne er geo-tracking, transporttid, loading time og ventetid på stedet, hvor de tre senere kan bruges til analyse. Denne analyse vil foreslå forbedringer i antallet af reserverede lastbiler med hensyn til total bortskaffelsestid eller omkostningsreduktion.

Challenger

DSV Transport

Innovatør

DTU team Icebreaker

Kontakt

Karolina E. Osipowska
karolina@corolab.dk

Orbicon – Vinder af FORS og Boligselskabet Sjællands udfordring

Udfordringen


Nedsivningsanlæg anlægges som grønne multifunktionelle landskabselementer som en del af renoveringen af boligafdelingens udeområder. Sekundavand udvindes fra terrænnære magasiner og distribueres i husene.Det terrænnære grundvandsspejl sænkes lokalt ved pumpning fra boring eller dræn. Vandet oppumpes i den takt, der er brug for det som sekundavand. Herved spares lagertanke til sekundavand. Sænkningen af det terrænnære grundvand åbner mulighed for at afskære regnvand fra kloakken og nedsive det lokalt. Herved bliver indvindingen af sekundavand neutral i forhold til grundvandsdannelsen samtidig med, at afløbssystemet aflastes lokalt.

Challenger

FORS og Boligselskabet Sjælland

Innovatør

Orbicon

Kontakt

Karolina E. Osipowska
karolina@corolab.dk

Mangor & Nagel – Vinder af ROCKWOLL’s udfordring

Udfordringen


Ideen er at benytte genbrugsstenuld som vækstmedie i udearealer når byggepladsen fjernes. Stenuld som vækstmedie kan også benyttes til beklædninger begroet med alger, lav eller mos. Begroningen på beklædningen skal optage CO2 fra luften samtidig med at den har andre positive egenskaber og kan akustikregulere, beskytte, isolere og være æstetisk pæn at se på.

FN’s Verdensmål: #12 Ansvarligt forbrug og produktion

Challenger

ROCKWOOLL

Innovatør

Mangor & Nagel

Kontakt

Karolina E. Osipowska
karolina@corolab.dk