HeatPlan – Vinder af FORS udfordring

Hvordan cirkulerer vi vand, varme og affald i landsbyen?

Udfordringen


Vi vil bruge termonettet (www.termonet.dk) som løftestang til at lave bæredygtige landsbyer, ved at starte med etablering af kollektiv varmeforsyning. Termonettet fortrænger fossile brændsler, danner grundlag for fællesskab og samskabelse, lavere varmeregninger, udnyttelse af spildvarme, optage af varme fra vand og/eller spildevandsledninger, og skaber jobs i lokalområdet.

FN’s Verdensmål: # 6 Rent Vand og Sanitet, # 7 Bæredygtig Energi, # 9 Industri, Innovation og Infrastruktur, # 11 Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Challenger

FORS

Innovatør

HeatPlan

Kontakt

Camilla Hansen
camilla@corolab.dk

CLEAN – Vinder af KARA/NOVERENs udfordring

Hvordan kan vi øge genanvendelsen af træ?

Udfordringen


CLEAN vil samle affaldsselskaber på tværs af landet i en fælles ordregiverkreds. Ideen er at udarbejde et innovativt udbud af overskudstræ og lade markedet konkurrere om udvikling af en bedre og mere innovativ genanvendelse end vi har i dag.

FN’s Verdensmål: # 9 Industri, Innovation og Infrastruktur, # 12 Ansvarligt Forbrug og Produktion, # 13 Klimaindsats

Challenger

KARA/NOVEREN

Innovatør

CLEAN

Kontakt

Camilla Hansen
camilla@corolab.dk

Danfoss – Løsningsforslag til FORS

Hvordan cirkulerer vi vand, varme og affald i landsbyen?

Udfordringen


Løsningen fra Danfoss går ud på at erstatte eksisterende oliekedler med vedvarende energi løsninger og samtidig forbedre indeklimaet i boligerne. De enkelte ejendomme bliver deres eget energicenter, boligejerne får billigere og grøn energi.

Disse nye energiløsninger skal endvidere integreres online i et SmartGrid dreven løsning hvor de enkelte anlægs integration, med følgende fordele, konstant styrkes efterhånden som VE tager over.

Løsningen skaber arbejdspladser og udvikler lokalsamfundenes fællesskab mange år frem.

FN’s Verdensmål: # 6 Rent Vand og Sanitet, # 7 Bæredygtig Energi, # 9 Industri, Innovation og Infrastruktur, # 11 Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Challenger

FORS

Innovatør

Danfoss, Damgård Rådgivende Ingeniører, SC Nordic, Alexandra Instituttet

Kontakt

Camilla Hansen
camilla@corolab.dk

Danfoss – Løsningsforslag til Boligselskabet Sjælland

Hvordan skaber vi energirigtig adfærd?

Udfordringen


Danfoss løsning går ud på at beboerne ikke skal bekymre sig om deres energianlæg fungerer optimalt. Lejlighederne skal have automatik så der kun anvendes den energimængde som er nødvendig for at opretholde det rigtige indeklima.

Forsyningsanlægget skal indreguleres så der kun fremsendes vand i rigtig mængde og med den nødvendige temperatur.

Såfremt der ikke er varmebehov skal det centrale anlæg lukke ned.

Alexandra instituttet indrages for at få mere viden om hvordan den tekniske løsning kan understøttes kommunikativt med viden om energiadfærd

FN’s Verdensmål: # 7 Bæredygtig Energi # 13 Klimaindsats

Challenger

Boligselskabet Sjælland

Innovatør

Danfoss, Alexandra Instituttet, Damgård Rådgivende Ingeniører, SC Nordic

Kontakt

Camilla Hansen
camilla@corolab.dk

Galvanisering med stenuld – Løsningsforslag til ROCKWOOL

Hvordan kan vi reducere deponering af restuld?

Udfordringen


Løsningen omhandler hvordan man gennem udnytte de rester af stenuld, som på nuværende tidspunkt genanvendes i produktionen og som kræver tid og penge, kan bruges til undervognsbeskyttelse af biler.

Idéen er at placere stenulden i kombination med det materiale der allerede benyttes i dag og som i fremtiden blandt andet kan omhandle aluminium. Derfor er idéen et substituerende produkt til de nuværende materialer og formålet er derfor at disse ”rester” skal optimerer den nuværende løsning, enten i form af et billigere materiale eller en højere kvalitet og flere egenskaber. Målet er at idéen, samt materialet besidder begge værdier i forhold til pris/kvalitet og dermed skal skabe interesse indenfor et marked som er stort og fortsat voksende.

FN’s Verdensmål: # 12 Ansvarligt forbrug og produktion

Challenger

ROCKWOOL

Innovatør

Galvanisering med stenuld

Kontakt

Camilla Hansen
camilla@corolab.dk

Damgaard – Løsningsforslag til FORS

Hvordan cirkulerer vi vand, varme og affald i landsbyen?

Udfordringen


Damgaards løsning omfatter varmeforsyning af olielandsbyer med såkaldt ”kold fjernvarme”. Konceptet kombinerer kollektiv forsyning med individuelle vand/vand varmepumper.

Løsningen kan tilpasses og optimeres i forhold til de lokale forhold i hver enkelt olielandsby, idet flere forskellige energikilder kan udnyttes. Den optimale løsning til den enkelte landsby afhænger af de lokale forhold, og vil kunne fastlægges gennem nærmere undersøgelser af den konkrete landsby. Det kan være alt fra udnyttelse af varme i spildevand, gamle vandboringer, helt nye vertikale boringer mv.

FN’s Verdensmål: # 6 Rent Vand og Sanitet, # 7 Bæredygtig Energi, # 9 Industri, Innovation og Infrastruktur, # 11 Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Challenger

FORS

Innovatør

Damgaard
Danfoss
SC Nordic Aps
Racell

Kontakt

Camilla Hansen
camilla@corolab.dk

Folkephonen – Vinder af INSP!s udfordring

Hvordan dokumenterer vi værdien af sociale indsatser?

Udfordringen


Løsningen går ud på at, når man går ind i Folkephonen bliver man mødt af en touchskærm. Her er der syv kategorier som frit kan vælges. Brugerne får syv forskellige kategorier, at kunne tilkendegive deres mening eller historie på. Man får mulighed for at skrive, tegne, svare på et spørgsmål, video, smiley og komme med nye idéer til forbedringer. Det er valgfrit, om man vil gøre det anonymt eller ikke. Idéen er at lave en måling der passer til INSP! hvor brugerne selv bestemmer, hvad de vil måles på. Det bygger på brugernes selvrefleksion og muligheden for at blive hørt. Indholdet er dynamisk, fleksibelt og kan hele tiden videreudvikles.

FN’s Verdensmål: # 3 Sundhed og Trivsel, # 11 Bæredygtige Byer og Lokalsamfund (Social inklusion)

Challenger

INSP!

Innovatør

Folkephonen

Digital løsning til INSP!s COchallenge

Udfordringen


Trin 1: Vil give nogle ret præcise tal på de besøgendes adfærd, således antallet af brugere hos INSP! kan måles anonymt og derved give svar på Indsatsens effekt.

Trin 2: Skaber en brugerflade, hvor diverse spørgeskemaer, evalueringsprocesser mm. kan benyttes, til at evaluere effekten af indsatsen hos INSP!, (Ved at opstille tablets eller blot stille nogle tablets til rådighed for brug, vil selv de anonyme kunne deltage i disse processer)

Trin 3: Skaber en digital brugerflade for måling af adfærds, præstations, social statistik mm. (Dette trin er det mest skalerbare trin af de ovenstående og skal som udgangspunkt, udvikles i samarbejde med og efter meget dybere dialog med den enkelte instans. I dette tilfælde INSP!. På sigt vil allle disse dialoger og tiltag med fordel danne rammerne om moduler/byggeklodser, som kan sammen sættes efter behov og udfordringer, der skal måles effekt på)

FN’s Verdensmål: # 3 Sundhed og Trivsel, # 11 Bæredygtige Byer og Lokalsamfund (Social inklusion)

Challenger

INSP!

Innovatør

App-works
West Soft Development A/S
TheMedia
Professionshøjskolen Absalon

Kontakt

Camilla Hansen
camilla@corolab.dk

Batteri af ROCKWOOL – Løsningsforslag til ROCKWOOL

Udfordringen


Gruppen har gennem arbejde med gammelt ROCKWOOL fundet frem til at man kan trække energi ud af materialet, før det kasseres. Således kan denne energi benyttes som batterier.

Man har fundet ud af, at Rockwool har potentiale for anodemateriale i et batteri. Her har de gennem forsøg gennemvædet Rockwool i 1M svovlsyre og lagt det i et rør af kobber. Med et multimeter har man derved målt en strøm, der er i samme størrelsesorden, som var anodematerialet zink.

FN’s Verdensmål: # 12 Ansvarligt forbrug og produktion

Challenger

ROCKWOOL

Innovatør

Batteri af ROCKWOOL

Kontakt

Camilla Hansen
camilla@corolab.dk

X