Re-Wood – Løsningsforslag til KARA/NOVEREN

Hvordan kan vi øge genanvendelsen af træ?

Udfordringen


Re-Wood vil gerne assistere KARA/NOVEREN med at udvikle en cirkulær forretningsmodel til fremme af udnyttelse af mængden af affaldstræ på en mere resurseeffektiv og cirkulær vis. Jeg vil gøre opmærksom på at, jeg ikke deltog på mødet fredag den 15. september 2017 og dermed kan der være forhold som jeg ikke har taget højde for og som kan indarbejdes i en videre beskrivelse.

Det forudsættes at det hovedsageligt er brugt træ, men også afskærer fra nyt træ der indsamles på genbrugsstationerne. Det brugte træ forventes at komme fra nedrivning o.a. og dermed er der en stor fraktion af høj-kvalitetstræ og gamle byggematerialer af træ, som kan indgå i renoveringsprojekter af gamle hus eller bygning af nyt fra gammelt, hvor der ses en stigende tendens.

FN’s Verdensmål: # 9 Industri, Innovation og Infrastruktur, # 12 Ansvarligt Forbrug og Produktion, # 13 Klimaindsats

Challenger

KARA/NOVEREN

Innovatør

Re-Wood

Kontakt

Camilla Hansen
camilla@corolab.dk

Visility – Løsningsforslag til Boligselskabet Sjælland

Hvordan skaber vi energirigtig adfærd?

Udfordringen


Målet er en løsning som baseres på individuel afregning af forbrug, men også digital rådgivning hvor beboerne hjælpes til at blive bevidste om deres ressourceforbrug og indeklima og ad den vej sikre, at der ikke bruges flere ressourcer end nødvendigt. Så spild og dårlige vaner belyses, og dermed minimere ressourceforbruget og sikre et godt indeklima.

FN’s Verdensmål: # 7 Bæredygtig Energi # 13 Klimaindsats

Challenger

Boligselskabet Sjælland

Innovatør

Visility, Kuben Management, Aqubiq, Alexander institutet

Kontakt

Camilla Hansen
camilla@corolab.dk

Restudy – Løsningsforslag til Roskilde Kommune

Hvordan får vi flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse?

Udfordringen


Restudy har udviklet en adaptiv læringsplatform med indeholdende videobibliotek. Deres materiale er et fuldt dækkende pensum efter statens bekendtgørelser på niveauerne 7. Klasse til 3.G – Vi har pt. over 170.000 brugere på www.restudy.dk

FN’s Verdensmål: # 4 Kvalitetsuddannelse

Challenger

Roskilde Kommune

Innovatør

Restudy

Kontakt

Camilla Hansen
camilla@corolab.dk

ShowerEcoGuide – Vinder af Boligselskabet Sjællands udfordring

Hvordan skaber vi energirigtig adfærd?

Udfordringen


ShowerEcoGuide (SEG) er et fysisk produkt, der placeret i brusenichen, er designet til at bevidstgøre brugeren om egen brusebadsadfærd i relation til vandforbrug. SEG installeres uafhængigt af vandforsyningen og aktiveres så snart, batterierne er monteret.

Ved brug af SEG opnås følgende fire fordele:

  1. Der forbruges mindre vand.
  2. Der forbruges mindre energi, idet behovet for vandopvarmning mindskes, hvilket reducerer CO2- udledning.
  3. Vandudledning til kloak reduceres, og har en positiv effekt på rensningsanlæggenes kapacitet.
  4. Der opnås en økonomisk besparelse, idet SEG reducerer vand- og energiforbruget.

Målsætningen er, at anvendelsen af ShowerEcoGuide reducerer brugerens tid under bruseren med minimum 1 minut uden at forringe den oplevede brusekvalitet.

FN’s Verdensmål: # 13 Klimaindsats

Challenger

Boligselskabet Sjælland

Innovatør

ShowerEcoGuide

Kontakt

Camilla Hansen
camilla@corolab.dk

Out of Office Architecture – Løsningsforslag til FORS

Hvordan cirkulerer vi vand, varme og affald i landsbyen?

Udfordringen


Out of Office Architecture benytter samskabelsesmetoder til at udvikle fremtidens cirkulærer landsbyer som i sig selv er unikke og innovativt. En sådan metode rummer en lang række spændende potentialer og udfordringer. Samtidig er samskabelse et relativt nyt begreb, som stadig skal for?nes og udvikles. Vores løsningsforslag skal derfor i høj grad ses som et debatoplæg om hvorfor, hvordan og hvad vi skal samskabe.

FN’s Verdensmål: # 6 Rent Vand og Sanitet, # 7 Bæredygtig Energi, # 9 Industri, Innovation og Infrastruktur, # 11 Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Challenger

FORS

Innovatør

Out of Office Architecture

Kontakt

Camilla Hansen
camilla@corolab.dk

IC-Meter – Løsningsforslag til Boligselskabet Sjælland

Hvordan skaber vi energirigtig adfærd?

Udfordringen


Firmaet IC-Meter tilbyder boligselskaber ét samlet måle- og IT- koncept til at håndtere indeklima- og energiopgaver.

Tilbuddet består af professionelt måleudstyr (temperatur, fugt, CO2 og støj) samt avanceret Cloud-løsning, hvor boligafdelingen ejer og har fuld adgang til egne data, hvor åbne API’er sikrer fuld integration til eksterne systemer (CTS, EMS etc.).

Anvendelsesområder

  • Overvågning og visualisering af indeklimaet i lejligheder med fokus på uhensigtsmæssig adfærd, f.eks. høj temperatur eller risiko for at udvikle skimmelsvamp eller ventilere for lidt
  • Indregulering af ventilationsanlæg og behovsstyret ventilation baseret på ’online’-målinger
  • Analyse af energiforbrug med særlig fokus på klimaskærm, brugeradfærd og indeklima, samt
  • ’Dynamisk varmeregnskab’ hvor det samlede varmeregnskab fordeles efter målt indeklima

FN’s Verdensmål: # 7 Bæredygtig Energi # 13 Klimaindsats

Challenger

Boligselskabet Sjælland

Innovatør

IC-Meter

Kontakt

Camilla Hansen
camilla@corolab.dk

Meptek – Vinder af Roskilde Kommune’s udfordring

Hvordan får vi flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse?

Udfordringen


Virtual Reality implementeres i fokuserede aktive workshops i øjenhøjde med udskolingselever. Workshops og forløb i netop præsentationsteknik. Elever får efterfølgende hver et Virtual Reality headset, som også bruges derhjemme hvor øvelser og værktøjer trænes i denne verden. Elevråd uddannes som ambassadører, og hjælper på tværs i klasser med brugen af dette.

FN’s Verdensmål: # 4 Kvalitetsuddannelse

Challenger

Roskilde Kommune

Innovatør

Meptek

Kontakt

Camilla Hansen
camilla@corolab.dk

Inequality Camps – Vinder af Roskilde Festival

Hvordan skaber vi større økonomisk lighed?

Udfordringen


Inequality Camp’s har til formål at aktivere festivalgæster til at opleve og diskutere ulighed på i verden, ved at se det med egne øjne og opleve det på egen krop. Det giver gæsterne mulighed for at få illustreret verdens ulighed helt tæt på

FN’s Verdensmål: # 10 Mindre ulighed

Challenger

Roskilde Festival

Innovatør

Inequality Camp’s

Kontakt

Camilla Hansen
camilla@corolab.dk

Mobil myretue – Vinder af ROCKWOOL’s udfordring

Hvordan kan vi reducere deponering af restuld?

Udfordringen


Den Mobil myretue går ud på, at genbruge det deponerede Rockwool, ved at fremstille et levested til f.eks. myrer. Rockwoolen vil være lettere, at flytte rundt på frem for jord. Rockwoolen er nem at gøre steril, hvilke giver mulighed, for at bruge myrerne til bekæmpelse af skadedyr, medicin og mad.

FN’s Verdensmål: # 12 Ansvarligt forbrug og produktion

Challenger

ROCKWOOL

Innovatør

Mobil myretue

Kontakt

Camilla Hansen
camilla@corolab.dk