Innovationssamarbejder

Grib chancen nu! Vil I udvikle en ny kommerciel løsning eller et produkt, så har I nu mulighed for at få støtte til en værdi af op til 1.1 mio. dkk. i et interessant set-up.

Støtten gives til innovationssamarbejder, som består af mindst to små- og mellemstore virksomheder og mindst en videninstitution, der bidrager med ekspertise til udviklingsarbejdet.

Sammen udvikler I et nyt koncept, et nyt produkt eller en ny løsning og tester den eventuelt hos en markedsrepræsentant, så I kan skabe en kommerciel succes.

Få støtte til

Innovationssamarbejdet skal udmønte sig i nye koncepter, produkter eller løsninger i form af fx en prototype, mockup, tegning, forretningsmodel eller plan. Dette kan være helt nyt på markedet eller nyt for de involverede virksomheder. I definerer selv med jeres samarbejdspartnere, hvad I vil udvikle.

Typisk indgår I i innovationssamarbejdet med en anden lille eller mellemstor virksomhed, som kan være jeres eksisterende samarbejdspartner, en kunde, en leverandør eller en helt ny og fjerde, I gerne vil samarbejde med. Det kan vi hjælpe jer med. Der gives støtte til udgifter, der konkret er forbundet med gennemførelsen af innovationssamarbejdet i den bevilgede projektperiode.

Det får du

Afhængigt af hvor mange timer I selv investerer i projektet, får I som virksomhed:

CO-lab

Maks. 207.000 kr. pr. innovationssamarbejde i tilskud til arbejdet med produktudvikling, prototyping og test

CO-creation

100% finansieret ekspertise videninstitutionerne DTU, Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Absalon og/eller Zealand - Sjællands Erhvervsakademi

CO-pilots

Tilknyttet en facilitator - til en værdi af ca. 100.000 kr. eller maks. 218.500 kr. pr. innovationssamarbejde - som understøtter arbejdet ved at forbinde de rette samarbejdspartnere og facilitere udviklingsprocessen med mødeindkaldelser, referater mv.

CO-meet

Adgang til matchmaking-events under innovationsforløbet www.coconference.dk for at møde de rette samarbejdspartnere og udvikle og afprøve jeres idé

CO-brand

Adgang til en markedsrepræsentant/mulig aftager som kan indgå med sparring og evt. real-life testfaciliteter for at kvalificere og markedsmodne løsningen hurtigst muligt

CO-fund

100% finansieret juridisk bistand op til en værdi af maks. 75.000 DKK inkl. moms pr. innovationssamarbejde til udvikling af dokumenter til fx IP-rettigheder, fordelingsnøgler, roller og ansvar

Ansøg

Opfylder du kriterierne?

I skal være en lille eller mellemstor virksomhed lokaliseret i Region Sjælland med maksimalt 249 ansatte, have en omsætning på maksimum 50. mio. euro og/eller en balance på maksimum 43 mio. euro. (man må gerne overskride maksimum for enten omsætning eller balance, men ikke begge på samme tid).

Vi anbefaler, at I kontakter os, før I laver en ansøgning med henblik på at få testet idéen og partnerkredsen. I kan altså få hjælp til at finde de rette samarbejdspartnere, hvis I på forhånd ikke har defineret et samlet team, som indgår i innovationssamarbejdet.

I kan læse mere om statsstøttereglerne her: https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/stoetteberettigelsesregler-0

Læs mere om processen og kriterierne i ansøgningsskemaet nedenfor.

Vi modtager løbende ansøgninger, og I kan indenfor 2 måneder forvente svar på, om I har modtaget tilsagn om støtte.

Praktisk information

Hvis I har yderligere spørgsmål til ansøgningsprocessen eller har lyst til, at vi kommer forbi til en uforpligtende snak, så kontakt en af projektlederne nedenfor.

Ansøgningen og bilag sendes til info@corolab.dk, og i emnefeltet skrives ’Innovationssamarbejder’.

Når I indsender Ansøgningsskemaet erklærer I samtidig at have læst og godkendt vores politik om databeskyttelse, som fremgår under øvrige dokumenter nedenfor.

Kontakt

I er velkomne til at kontakte en af projektlederne, hvis I vil vide mere om Innovationsdistrikt Sjælland - Innovationssamarbejder.

Christina Melgaard

Projektleder & kommunikationsansvarlig

Send email
21654999

Anna Bruow Emilsdóttir

Projektleder

Send email
30115767

Phillip Dyngbo

Projektleder

Send email
5166 6010

Aktuelle Innovationsamarbejder

Følg med her, hvor vi løbende præsenterer innovationssamarbejderne

Om Innovationsdistrikt Sjælland

Innovationssamarbejder er støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og løber i perioden 2019-2022. Innovationssamarbejder er en del af projektet Innovationsdistrikt Sjælland.
CORO, Co-lab Roskilde leder programmet i samarbejde med: DTU, Professionshøjskolen Absalon, Roskilde Universitet og Zealand – Sjællands Erhvervsakademi