COCONF19

FN’s Verdensmål - Vi starter lokalt for at forandre globalt
I partnerskaber med virksomheder, offentlige organisationer og videninstitutioner skabes nye bæredygtige løsninger til samfundsmæssige udfordringer. Følg med på LinkedIn og i COROs nyhedsbrev for mere information og tilmeld dig COconference - et brag af en fest.

Til COCONF19 blev 10 ud af FN’s 17 Verdensmål adresseret, 1500 aktører deltog i forløbet og repræsenterede: 189 private virksomheder; 68 offentlige organisationer; 13 videninstitutioner, heriblandt 850 studerende. 98 unikke løsninger blev udviklet, og 12 løsninger indgik i dialog om samarbejdsmuligheder og test.


Se filmen fra COconference19 her!

COCONF19
Skaber nye idéer og løsninger i nye partnerskaber

Vi spiller alle en central rolle i at nå FN's Verdensmål, så hvordan kan vi bidrage konkret og løse de aktuelle udfordringer? Og hvordan kan virksomheder arbejde strategisk med verdensmålene, så vi opnår både samfunds- og forretningsmæssige fordele?

COCONF er et innovationsforløb sat i verden for at forbinde aktører, der kan skabe forandring i samfundet, virksomheder og processer gennem nye produkter, forretnings- og samarbejdsmodeller.

For tredje år i træk sætter COCONF derfor scenen for at aktører engageres i social innovation, hvor udfordringer kvalificeres, levedygtige idéer udvikles og løsninger testes og implementeres.

Forandringen starter lokalt i Roskilde, hvor større organisationer stiller komplekse udfordringer, der kalder på samskabelse i nye partnerskaber. Virksomheder, forskere, studerende og andre aktører kan byde ind som innovatører med bæredygtige løsninger og deltage i konkurrencen om et potentielt samarbejde med udfordringsgiver omkring test og implementering.

Deltag i COCONF-forløbet, hvor et stærkt dommerpanel på finaledagen kårer vinderne af de bedste løsninger på hver af udfordringerne samt vinderløsningen, der har størst indflydelse på at nå FN's Verdensmål.

Læs om COCONF19-forløbet herunder:

I maj havde vi årets COchallenges klar til offentliggørelse. Vi kalder udfordringerne for COchallenges, fordi de kalder på at blive løst i fællesskab.

Vi kickstartede COCONF19 den 10. september 2019 kl. 15.00 - 19.15 hos Roskilde Kongrescenter, hvor Challengers præsenterede deres COchallenges.

Den 10. oktober 2019 kl. 12.00 - 16.00 blev COchallenge workshop afholdt på Roskilde Handelsskole, hvor innovatører udviklede deres løsninger i dialog med Challengers og potentielle samarbejdspartnere.

Løsninger blev indsendt den 4. november 2019.

Årets hovedevent med inspirerende talere, pitchesessions, COsurprises og bæredygtige overraskelser blev afholdt hos Roskilde Universitet den 20. november kl. 11.30 - 16.00.

Vinderne gik i videre dialog med udfordringsgiverne om samarbejde, test og implementering samt mulighederne for at søge tilskud til projektet.

"COconference er det perfekte sted at få afprøvet, om vores idéer vil virke i praksis. Vi får lov til at tænke ud af boksen og være ekstra kreative i sådan en proces. Samtidig har det i høj grad været muligt at lave løsningsforslag med andre innovatører fx Damgaard Rådgivende Ingeniører, Danfoss, SC Nordic, isoplus og Racell i løsningsforslaget til Fors A/S."

– Jesper Jøns Rømer, Partner hos Damgaard Rådgivende Ingeniører

"Det overordnede tema om bæredygtighed berører næsten alle dele af samfundet. Det er noget, vi som videninstitution er nødt til at forholde os til – både i forskningen og i vores øvrige virksomhed."

– Peter Kjær, Prorektor Roskilde Universitet

"Ofte opfatter innovatører hinanden som konkurrenter, men med COconference, er der skabt en tryg platform, der opfordrer til samarbejde og synergi mellem virksomheder."

– Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt, Teamleder for Energi & Forbrug, Boligselskabet Sjælland

”COconference er fantastisk for de studerende, fordi de får lov at arbejde med ægte udfordringer fra erhvervslivet og den offentlige sektor, og dermed kan komme ud og prøve sig selv af i praksis på en helt ny måde.”

– Jan Nepper Bjerre, Adjunkt med speciale i udviklingen af fremtidens velfærdssamfund, Absalon Professionshøjskole

Challengers
Hvilke udfordringer skal vi løse sammen?

En Challenger er en større virksomhed eller organisation, der står over for en aktuel udfordring, som er så kompleks, at den kalder på nye kræfter, nye samarbejder og nye løsninger.

I 2019 stillede ROCKWOOL, Rambøll, Mangor & Nagel Arkitekter, ARGO, Dansk Retursystem, Boligselskabet Sjælland, Roskilde Kommune og Roskilde Universitet udfordringer inden for temaerne klimatilpasning, nudging, byggeri, genbrug, affaldssortering og socialøkonomiske forretningsmodeller.

,

,

,

,

,

,

,

,

COchallenges

Du kan byde ind på en af udfordringerne som innovatør, virksomhed, fagperson, forsker eller studerende og udvikle en løsning, der bidrager til at nå FN's Verdensmål.

COCONF19 forløbet sikrer dialog med udfordringsgiver og netværk med potentielle samarbejdspartnere.

Program for COCONF19

COconference bringer aktører, på tværs af interesser og sektorer, sammen om at finde nye løsninger. Vi satte scenen for, hvordan vi kan udforske social innovation og entreprenørskab, løse aktuelle udfordringer og bidrage til FN's Verdensmål. Deltagerne blev inspireret af faglige oplæg kombineret med pitchrunder og fik indblik i komplekse udfordringer, de nyeste løsninger og tankegangen bag social innovation.

11.30

Registrering, COlunch & COnnecting

12.15

Velkommen til COCONF19

CORO og moderator Peter Kjær, prorektor, Roskilde Universitet

12.25

COtalk: Nye løsninger og grøn forskning lokalt og globalt

Ane Halsboe-Jørgensen uddannelses- og forskningsminister

12.35

COtalk: Social Innovation i Roskilde

Tomas Breddam, borgmester, Roskilde Kommune

12.45

CObreak & shake

12.50

Morgendagens løsninger (del I)

Hør hvordan ledende organisationer arbejder med FN’s Verdensmål – innovatører pitcher morgendagens løsninger og nye partnerskaber etableres

ARGO og Dansk Retursystem:
Hvordan hjælper vi borgerne til at sortere deres affald endnu bedre, så vi kan genanvende endnu mere?

Boligselskabet Sjælland:
Nem, effektiv og fleksibel affaldssortering i alle hjem

Rambøll og Mangor & Nagel:
Koncepter for fremtidens innovative boformer

13.35

COtalk: Verdensmålene – verdens vigtigste plan

Thomas Ravn-Pedersen, direktør, Verdens Bedste Nyheder

13.50

COffee & COnnecting


14.15

Morgendagens løsninger (del II)

Hør hvordan ledende organisationer arbejder med FN’s Verdensmål – innovatører pitcher morgendagens løsninger og nye partnerskaber etableres

ROCKWOOL Intl. A/S:
Forbedre indsamling af plast-forpakninger på byggepladsen

Roskilde Kommune:
Hvordan skaber vi sammen nye jobmuligheder og fleksibilitet på arbejdsmarkedet for udsatte borgere?

Roskilde Universitet
Hvordan gør vi Campus mere bæredygtigt gennem ændret adfærd?

15.00

COtalk: Ulven kommer, ulven kommer – eller gør den?

Peter Lund Madsen, hjerneforsker og entertainer

15.25

VerdensmålsCOren

Publikumskåring af største bidrag til FN’s Verdensmål

15.40

Roskilde Kommunes Klimapris 2019

Jeppe Trolle, formand, Roskilde Kommunes Klimaråd

15.50

Blæredygtige studerende

Kåring af de studerende og uddeling af præmier

16.00

Afrunding efterfulgt af COcktails & COnnecting

Hyld nye partnerskaber over et glas bobler

Talere ved COCONF19
COtalks

COtalk, Ane Halsboe Jørgensen, uddannelses og forskningsminister
Uddannelses- og Forskningsministeriet

COtalk, Tomas Breddam, borgmester
Roskilde Kommune

COtalk, Huxi Bach, samfundskommentator og satiriker

COtalk, Peter Lund Madsen, hjerneforsker og entertainer

COtalk, Thomas Ravn-Pedersen, direktør
Verdens Bedste Nyheder

Konferencier ved Kick-off, Lars Lindskov, Formand for Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering
Roskilde Kommune

Konferencier ved COconference20, Peter Kjær, prorektor
Roskilde Universitet

CORO i samarbejde med udfordringsgivere og partnere