COCONF18 Fremtidens Bæredygtighed, Klimarenovering og Byggeri


I partnerskaber med virksomheder, offentlige organisationer og videninstitutioner skabes nye bæredygtige løsninger til samfundsmæssige udfordringer.

Til COCONF18 blev 10 ud af FN’s 17 Verdensmål adresseret, 1600 aktører deltog i forløbet: 1038 studerende; 311 private virksomheder; 26 offentlige organisationer; 12 videninstitutioner; 25 brancher mv., 92 unikke løsninger blev indsendt, 23 blev pitched, 17 nye partnerskaber etableret og 8 vindere gik videre i dialogen om test og implementering.


Se filmen fra COconference18 her!

COconference
Ikke en almindelig konference!

COconference er et innovationsforløb, som løser aktuelle udfordringer og løfter på FN's Verdensmål - COconference er Social Innovation i fire engagerende steps - fra 1) kvalificering af udfordringer over 2) løsningsudvikling samt 3) præsentation til 4) reel test og implementering. COconference igangsætter og faciliterer innovationsprocesser ved at forbinde aktører på tværs af brancher og fagligheder fordi vi tror på, at det er dér vi kan gøre en forskel - vi må være fælles om at løse de store samfundsudfordringer og udvikle vores kompetencer og forretninger.

Forandringen starter lokalt i Roskilde, hvor store organisationer stiller stærke kræfter og en konkret udfordring til rådighed. Vi samler ambitiøse innovatører fra hele landet, som individuelt eller i partnerskaber kan arbejde på at finde nye løsninger på komplekse udfordringer. Du og din virksomhed kan være med i COconference, som deltager ved konferencen eller som innovatør ved at tilmelde jer en COchallenge og arbejde på at løse en udfordring. Til konferencen kårer hver af de otte udfordringsgivere én vinder, som får mulighed for at realisere sin løsning i samarbejde med dem. Et stærkt dommerpanel kårer derudover én vinder, for størst indflydelse på FN's verdensmål, som præmieres med 20.000 DKK.

Leverer du en løsning inden 26. oktober indgår du i konkurrencen om et potentielt samarbejde med udfordringsgiver omkring test og implementering af din/jeres løsning.

Klik og læs om forløbet her

Vi kickstartede COCONF18 den 17. maj på RTS i Roskilde. Over 200 deltagere var samlet for at udfordre og drøfte årets udfordringer.

Til KICKOFF blev afholdt fem workshops, hvor vi udfordrede og kvalificerede årets udfordringer 'COchallenges'.

Se resultatet her

Vi kalder udfordringerne for COchallenges fordi de kalder på at blive løst i fællesskab.

I september og oktober afholdes COchallenge-events, hvor du kan udvikle din løsning i dialog med udfordringsgiver og potentielle samarbejdspartnere. Tilmeld dig direkte via den COchallenge du ønsker at arbejde med.

Send din løsning til karolina@corolab.dk senest 26. okt. og deltag i konkurrencen. Løsningsformatet finder du under COchallenges.

15. nov. kl. 09:00-17:00. Tilmeld dig årets hovedevent! COconference med inspirerende talere, pitchrunder og bæredygtige overraskelser.

Vinderne indgår i videre dialog med udfordringsgiver om test og implementering. 20.000 Dkk udloves til den løsning med størst indflydelse på FN's Verdensmål.

COconference er det perfekte sted at få afprøvet, om vores idéer vil virke i praksis. Vi får lov til at tænke ud af boksen og være ekstra kreative i sådan en proces. Samtidig har det i høj grad været muligt at lave løsningsforslag med andre innovatører fx Damgaard Rådgivende Ingeniører, Danfoss, SC Nordic, isoplus og Racell i løsningsforslaget til Fors A/S.

– Jesper Jøns Rømer, partner hos Damgaard Rådgivende Ingeniører.

"Det overordnede tema om bæredygtighed berører næsten alle dele af samfundet. Det er noget, vi som videninstitution er nødt til at forholde os til – både i forskningen og i vores øvrige virksomhed."

– Peter Kjær, Prorektor Roskilde Universitet

"Ofte opfatter innovatører hinanden som konkurrenter, men med COconference, er der skabt en tryg platform, der opfordrer til samarbejde og synergi mellem virksomheder."

– Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt, Teamleder for Energi & Forbrug, Civilingeniør, Boligselskabet Sjælland

”COconference er fantastisk for de studerende, fordi de får lov at arbejde med ægte udfordringer fra erhvervslivet og den offentlige sektor, og dermed kan komme ud og prøve sig selv af i praksis på en helt ny måde.”

– Jan Nepper Bjerre, Adjunkt med speciale i udviklingen af fremtidens velfærdssamfund, Absalon Professionshøjskole

Challenges

Årets udfordringsgivere efterspørger nye løsninger på aktuelle udfordringer, som bidrager til at nå FN's Verdensmål. Lær dem lidt at kende her.

ARGO: Genanvendelse af tekstiler, Argo er et fælles kommunalt affaldsselskab som tager genanvendelse og genbrug alvorligt, vi ønsker at være en del af den cirkulære økonomi, hvor affald ikke bare bliver brændt, men går tilbage til producenterne og retur til kunderne igen.
"Vores motivation er at vi ønsker en fremtid hvor genanvendelsen er i højsædet" - Finn Kjær, Genbrugschef, ARGO

Verdensmål: #11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, #13: Klimaindsats

ARGO, er et fælles kommunalt affaldsselskab som tager genanvendelse og genbrug alvorligt, vi ønsker at være en del af den cirkulære økonomi, hvor affald ikke bare bliver brændt, men går tilbage til producenterne og retur til kunderne igen.
"Vores motivation er at vi ønsker en fremtid hvor genanvendelsen er i højsædet" - Finn Kjær, Genbrugschef, ARGO

Verdensmål: #11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, #13: Klimaindsats

Boligselskabet Sjælland, har ca. 12.500 boliger og leverer nærværende, effektiv drift til alle lejere. En del af lejerne bor i afdelinger, som er en del af Boligselskabet Sjælland, mens andre bor i nogle af de selskaber, som Boligselskabet administrerer. Alle selskaber stræber efter at tilbyde det bedste for lejerne og der skal være plads til alle.
Vi skal holde op med at sætte lighedstegn mellem energibesparelser og CO2-reduktion, da der bestemt ikke altid en sammenhæng mellem disse. Vi skal tænke energi- og klimaoptimering på en meget mere holistisk måde - hvor materialernes livscyklus sammenholdes med deres potentialer. Med denne udfordring, ønsker vi at belyse potentialet i at tænke bæredygtighed ind som en aktiv del af en energirenovering. - Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt, Teamleder Energi & Forbrug - Boligselskabet Sjælland

Verdensmål: #7 Bæredygtig energi, #11 Bæredygtige byer og lokalsamfund, #13 Klimaindsats

De Forenede Dampvaskerier (DFD), er i dag en af Danmarks største servicevirksomheder inden for vask og udlejning af tekstiler. Vi har mere end 20 vaskerier fordelt i Skandinavien, en omsætning på ca 200 mio. EUR og 2000 dedikerede medarbejdere
"Vores motivation er, at vi gerne vil være ”first movers” i forhold til at kunne byde ind med et innovatitv og helt nyt tiltag, der giver DFD en social merværdi i udnyttelsen af førerhuset, når vi distribuerer vores tekstiler" - DFD

Verdensmål: #9: Industri, innovation og infrastruktur, #11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, #13: Klimaindsats

DSV Transport, transporterer råvarer som jord, grus og sten til og fra byggepladser og grusgrave/jorddepoter. Ligeledes håndterer vi maskinflytninger og transport for asfaltindustrien.
"DSV Transport ønsker som markedsledende transportør inden for bygge- og anlægsindustrien at tage del i FNs verdensmål for bæredygtighed. Gennem vores deltagelse i CORO kan vi bidrage til en mere bæredygtig transportindustri." - Lars Dich-Johansen DSV Transport

Verdensmøl: #9 Industri, innovation og infrastruktur, #11 Bæredygtige byer og lokalsamfund

Fors A/S, løser forsyningsopgaver i kommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde. Vi leverer vand, fjernvarme og håndterer spildevand, kloakker og affald. Vi omsætter for over ca. 700 mio. kr. om året og planlægger projekter for ca 300 mio. kr.. Vores målsætning er at være effektive, ressourcebevidste og udviklingsorienterede ved at skabe nye løsninger på fremtidens klima og ressourceproblemer.
"Vores motivation er især at blive klogere på mulige synergier, der kan tilføje nye partnere, smartere design (designproces, infratruktur, symbiose), en samlet bæredygtig systemløsning samt robust forretningsmodel (central distribution og forsyningssikkerhed)." Marie Brammer Nejrup, Fors A/S

Verdensmål: #6, Rent vand og sanitet, #9 Innovation og Infrastruktur #11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

IST & Roskilde Kommune, IST leverer administrative it-systemer til skoler og dagtilbud. Med smarte løsninger og værdiskabende tjenester hjælper vi studerende, lærere, forældre og skoleledere til at udvikle og styre deres daglige udfordringer. Roskilde Kommune har med sine mere end 83.000 indbyggere og 12 folkeskoler ikke blot en interesse i et godt indeklima, den har også en forpligtelse over for sine borgere. Kommunen har generelt fokus på bæredygtighed og dermed også en naturlig interesse i indeklimaet på sine skoler.
"IST og Roskilde Kommune vil gerne være med til at skabe de bedst mulige rammer for skolerne og dermed give børnene bedre mulighed for at lære mere" - Anne Frederiksen, direktør IST

Verdensmål: #3: sundhed og trivsel, #4: kvalitetsuddannelse (#7: bæredygtig energi, #11: bæredygtige byer og lokalsamfund) #13: klimaindsats.

ROCKWOOL Intl. A/S, are committed to enriching the lives of everyone who experiences our product solutions. Our expertise is perfectly suited to tackle many of today’s biggest sustainability and development challenges, from energy consumption and noise pollution to fire resilience, water scarcity and flooding. Our product range reflects the diversity of the world’s needs, while supporting our stakeholders in reducing their own carbon footprint. Stone wool is a versatile material and forms the basis of all our businesses. With more than 11,000 passionate colleagues in 39 countries, we are the world leader in stone wool solutions, from building insulation to acoustic ceilings, external cladding systems to horticultural solutions, engineered fibres for industrial use to insulation for the process industry and marine & offshore.
"Vi bruger en del energi på at producere vores produkter – det ville være skønt, hvis vi kunne forlænge levetiden af produktet inkl. produktionsenergi" - Dorte Gram, ROCKWOOL Intl. A/S

Verdensmål: #12 Ansvarligt forbrug og produktion

Roskilde Festival-gruppen, er en almennyttig virksomhed. Bag alt hvad vi foretager os, ligger vores overordnede formål at støtte humanitært, andet velgørende, almennyttigt og kulturelt arbejde med særligt fokus på børn og unge. Siden 1972 har Roskilde Festival-gruppen genereret 321.639.643 millioner til disse formål. Udover den årlige afvikling af Roskilde Festival for 130.000 mennesker, skaber Roskilde Festival-gruppen året rundt en række aktiviteter og arrangementer i et samspil mellem mennesker, kunst, leg og fællesskab.
"Vi sætter løbende fokus på FN’s Verdensmål og bruger dem aktivt til at udvikle festivalen" - Hans Christian Nielsen, Roskilde Festival-gruppen

Verdensmål: #11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, #12: Ansvarligt forbrug og produktion

COchallenges
Hvilken udfordring vil du løse?

Tilmeld dig en COchallenge og vær med som innovatør og vær med til COCONF18, hvor du kan udvikle din løsning i dialog med udfordringsgiver og potentielle samarbejdspartnere. Tilmeld dig direkte via den COchallenge du ønsker at arbejde med nedenfor. Her kan du også downloade en PDF, hvor du kan læse mere om COchallenge & Løsningsformat.

Hver COchallenge tager udgangspunkt i en aktuel udfordring eller mulighed, som udfordringsgiver har identificeret og som er så kompleks at den kalder på nye kræfter, nye samarbejder og nye løsninger. Som virksomhed, fagperson, forsker eller studerende har du mulighed for at byde ind med løsninger og ideer inden for klimarenovering, byggeri, transport, indeklima, genbrug, affald, energi og meget mere!

Program 15. november 2018 kl. 09:00-17:00
Roskilde Universitet, Universitetsvej 1, Bygning 00, Auditoriet

COconference bringer aktører, på tværs af interesser og sektorer, sammen om at finde nye løsninger. Den 15. november er 300 deltagere med til at sætte scenen for, hvordan vi kan udforske social innovation og entreprenørskab, løse aktuelle udfordringer og bidrage til FN's verdensmål. Deltag på dagen og bliv inspireret af faglige oplæg kombineret med pitchrunder, hvor du får indblik i komplekse udfordringer, de nyeste løsninger og tankegangen bag social innovation. Vinderne kåres med et brag og COconference byder op til netværk over en drink i torsdagsbaren.

09.00

Registrering og COcoffee

Kom og netværk samt se de opstillede stande fra vores partnere

09.50

COconference

– dørene åbnes!

10.00

Velkommen til COCONF 2018

CORO, CO-lab Roskilde åbner scenen
Prorektor Peter Kjær, Roskilde Universitet fører os gennem dagen
Direktør Karolina E. Osipowska, CORO byder velkommen
Borgmester Joy Mogensen, Roskilde Kommune byder velkommen
Dommerpanelet præsenteres

10.20

COtalk - Anders Lendager

CEO, Lendager Group. Lendager Group har valgt at fokusere på upcycling i byggeriet og de bæredygtige projekter viser, at man med innovation og omtanke kan skabe bæredygtig arkitektur, uden at det går ud over økonomien.

10.45

COchallenges & Pitch-runde 1 - ROCKWOOL

Hvordan kan vi genanvende stenuld fra/på byggepladsen?
1.1. Mangor & Nagel
1.2. DTU RockTheSheep

11.10

COchallenges & Pitch-runde 1 - Roskilde Festival

Hvordan reducerer vi mængden af campingudstyrsaffald?
1.3. About Innovation, Konceptual CSR i samarbejde med LKKD og EASJ
1.4. EASJ, Gruppe 3
1.5. EASJ, Gruppe 6

11.30

COchallenges & Pitch-runde 1 - IST og Roskilde Kommune

Hvordan skaber vi bedre læringsmiljøer i skolerne - til gavn for samfundet?
1.6. Danfoss, Constructa, Fischer Lighting, Vent2u og Leapcraft
1.7. EASJ Gruppe 30
1.8. Journey XP

11.50

COtalk Anne Louise Thon Schur

Partner og medstifter af SDG Invest fortæller om verdensmålene og deres investeringer i dem

12.10

COlunch

Sund bæredygtig frokost leveret af Cafe Freunde. Netværk og besøg standene.

12:50

COchallenges & Pitch-runde 2 - DSV Transport

Hvordan skaber vi bedre ressourceudnyttelse af lastbiler i entreprenørbranchen?
2.1. Journey XP
2.2. DTU Icebreaker
2.3. EASJ Datamatiker gruppe 23

13.15

COchallenges & Pitch-runde 2 - Boligselskabet Sjælland

Hvordan skaber vi bæredygtig Energirenovering i Almene Boliger?
2.4. Mangor & Nagel
2.5. Flow Loop
2.6. Danfoss, NorthQ og CLIMAID

13.40

COchallenges & Pitch-runde 2 - Boligselskabet Sjælland og Fors A/S

Hvordan skaber vi løsninger til alvandnyttige boliger?
2.7. Orbicon
2.8. DTU Arktisk strøm design

14.00

COtalk Lars Frelle-Petersen

Lars Frelle-Petersen, Direktør i DI Digital

14.20

COchallenges & Pitch-runde 3 - ARGO

Hvordan øger vi genanvendelse på genbrugspladsen?
3.1. EASJ gruppe 19
3.2. Genskab med partner

14.45

COchallenges & Pitch-runde 3 - ARGO

Hvordan øger vi genanvendelse af tekstiler?
3.3. EASJ gruppe 8
3.4. Sune Feldthusen Husted (stedfortræder)
3.5. WAW

15.00

COsurprise

Bliv og se den anderledes COsurprise

15.15

COcoffee og netværk

Kaffe, te og kage fra Cafe Freunde

15.50

COchallenges & Pitch-runde 4 - De Forende Dampvaskerier

Uudnyttet social merværdi i DFD’s distribution – hvordan gør vi det?
4.1. INSP
4.2. NaboGO

16.10

COtalk Katia Dupret

Studie – og forskningsleder. Master i Socialt Entreprenørskab fortæller om social innovation

16.25

Roskildes Kommunes klimapris 2018

Præmieoverrækkelse af Roskilde Kommunes Klimapris 2018. For en særlig indsats for omstilling til grøn og bæredygtig produktion og have lokal forankring i Roskilde Kommune

16.40

Præmieroverrækkelser

Vinderne af COCONF18 pitching-runderne kåres og diplomer uddeles. Desuden kårer dommerpanelet den løsning, som har størst indflydelse på FNs Verdensmål og præmieres med 20.000 kr.

17.00

Afslutning og afrunding på dagen

17.00

Torsdagsbar

Bliv og få en øl, snacks og netværk

Talere og dommerpanel
COtalks

Dommerpanelet består i år af Susanne Westhausen, Peter Schwalbe, Katia Dupret, Søren Svanebjerg og Lars Frelle-Petersen. Se præsentationerne nedenfor.

Dommerpanel, Direktør Susanne Westhausen
Kooperationen

Susanne har fokus på bæredygtige, kooperative og socialøkonomiske virksomheder. I hendes optik er det vigtigt, at der er bæredygtighed både på den økonomiske bundlinje og på den sociale bundlinje. Den sociale bundlinje kan forstås bredt som et samfundsmæssigt formål og kan have både et socialt, kulturelt, beskæftigelses-, sundheds-, og/eller et miljømæssigt sigte.

Dommerpanel, Studie – og forskningsleder. Master i Socialt Entreprenørskab, Katia Dupret
Roskilde Universitet

Katia Dupret forsker i hvordan den teknologiske udvikling præger arbejdslivet. Herunder har hun et særligt fokus på nye kompetencekrav, nye former for socialitet og samarbejde og nye typer af organiseringsformer med fokus på mere social bæredygtighed. Herudover leder hun Master i Socialt Entreprenørskab, som giver dybdegående indsigt i og redskaberne til at skabe social innovation i et samspil med aktører fra forskellige sektorer.

Dommerpanel, Akademichef Peter Schwalbe
Erhvervsakademi Sjælland

Peter Schwalbe er cand. Jur. fra Københavns Universitet. Master of Law fra University of Cambridge og Master of Business Administration fra University of Exeter. Peter har arbejdet som advokat for Gorrissen Federspiel, haft en række lederstillinger i Carlsberg Gruppen i ind og udland samt været Investeringschef /Senior Vice President i den statslige investeringsfond IFU.

Dommerpanel, Visionary Entrepreneur & Innovation Agent, Søren Svanebjerg
Capnova

Søren vejleder virksomheder i fundraising og har fokus på virksomheders muligheder for at opnå støtte fra nationale og internationale puljer og fonde til produkt- og forretningsudvikling. Målgruppen er virksomheder i Region Sjælland under projektet Fundraising Service Sjælland, og de virksomheder CAPNOVA investerer i. Søren har tidligere været udviklingsdirektør i Brunata, hvor har arbejdet med produkt-, service- og procesinnovation samt markedsimplementering. Efterfølgende har Søren været medstifter af et par spinoff/opstartsvirksomheder (SiOx og RenCat), der begge arbejder med videntunge teknologier, der skal på markedet i samarbejde med store internationale virksomheder. Parallelt hermed fungerer Søren som mentor for en række opstartsvirksomheder.

Dommerpanel, Lars Frelle-Petersen
Direktør i DI Digital

Lars Frelle-Petersen har beskæftiget sig med digitaliseringsdagsordenen hele sit arbejdsliv og har siden marts 2018 været i spidsen for området i Dansk Industri. Han har tidligere været direktør i Digitaliseringsstyrelsen og afdelingschef for offentlig innovation i Finansministeriets departement.

Konferencier, Prorektor Peter Kjær
Roskilde Universitet

RUC har som mission at nytænke uddannelse og forskning med fokus på tværfaglighed, nye arbejdsformer og samfundsengagement. Som mange andre videninstitutioner udvikler vi i disse år nye måder at skabe positive og videnbaserede forandringer på – sammen med andre. Derfor støtter vi aktivt op om COconference, som er en unik platform med fokus på intensive og nytænkende problemløsningsforløb i et samspil mellem virksomheder, organisationer, studerende og forskere. Vi håber at COconference skaber relevante problemløsninger – og nye og måske uventede forbindelser mellem videninstitutioner og verden omkring os. Peter Kjær byder velkommen til COconference og fører dig, som konferencier, gennem dagen.

COtalk, Anne-Louise Thon Schur
SDG Invest

Anne-Louise har sat sig for at bevise at bæredygtige investeringer ikke går på kompromis med afkastet. I SDGlead har hun skabt to investeringskoncepter, der begge er sat i verden for at understøtte bæredygtighedsagendaen: 1. SDG Invest, som er den første kapitalforening i Europa, som aktivt bruger FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling til at finde de ledende, børsnoterede virksomheder på verdensplan, der er længst fremme i deres arbejde for at skabe en bæredygtig verden. 2. The Global Impact Club (the GIC), som er et netværk for individer og familier, der er særligt interesseret i impact investeringer. I GIC bliver medlemmerne uddannede, informerede og inspirerede indenfor bæredygtighed og impact investeringer, og medlemmerne bliver bla. præsenteret for en række impact virksomheder og eksperter for at styrke økosystemet for impact investeringer. Anne-Louise har mere end 20 års erfaring med at arbejde med virksomheder og bæredygtighed, og har arbejdet med en bred vifte af sektorer i en lang række lande på alle kontinenter. Hun er uddannet inden for kommunikation og økonomi og har en Cambridge Sustainability Leadership uddannelse. Hun er tidligere “Head of Sustainability and International Development” hos PwC, og sidder på en række advisory boards of bestyrelser.

COtalk, Anders Lendager
Lenderager Group

Anders Lendager er CEO og grundlægger af Lendager Group, der inden for de seneste år har markeret sig som en af de stærkeste og mest indflydelsesrige tegnestuer i dansk bæredygtighedsregi. Lendager Group arbejder med et langsigtet mål om at blive globalt markedsledende inden for cirkulær økonomi og ressourceeffektivitet på tre områder: arkitektur og byudvikling, strategi og analyse, og upcycle produktudvikling. Anders sidder desuden i forskellige udvalg, der har til formål at fremme bæredygtig udvikling i byggeriet.

COtalk, Borgmester Joy Mogensen
Roskilde Kommune

Joy er medlem af Socialdemokratiet og afløste 5. maj 2011 Poul Lindor Nielsen (Soc.) som borgmester. Joy Mogensen, er konsulent og har en bachelor i Kultur- og Sprogmødestudier fra Roskilde Universitet, blev valgt ind i byrådet i 2005, hvor hun blev viceborgmester og senere gruppeformand, formand for Forebyggelses- og Socialudvalget og medlem af Økonomiudvalget.

Se hvem der deltager i COCONF18

Anders Cold, Roskilde Kommune

Anders Dahlgaard, FR. DAHLGAARD AS

Anders Graabæk, Musicon-sekretariatet, Roskilde Kommune

Anders Høj, Airmaster

Anders Lendager, Lendager Group

Anders Muusmann, NaboGO

Anders Tengstedt, DTU

Anders Thomsen, Boligselskabet Sjælland

Andreas Høegh, Roskilde Kommune

Anette Rosenvinge, Develco A/S

Anette Skjoldmark Rasmussen, JKS Career

Anna Birgitte Ingvartsen, Annabir

Anna Christiansen Pajesø, Himmelev gymnasium

Anna Emilsdóttir, CORO

Anne B. Jørgensen, Roskilde Kommune

Anne Frederiksen, IST

Anne-Louise Thon Schur, SDG Invest

Araceli Bjarklev, Roskilde Universitet

August Abery Friis Jakobsen, RUC

Bachir Kurdi, DTU

Birgit Petersen Børsting, Cirkulær Innovation

Birgitte Ettrup, Circle Development

Bo Jørgensen, Boligselskabet Sjælland

Brian Landbo, Seismonaut

Carsten Knage Olsen, Rambøll

Christian Bjerrum-Niese, UbiqiSense

Christian Eltoft Simonsen, Himmelev Gymnasium

Christian Lind-Holm Kuhnt, DFD

Christian Pejstrup Madsen, Dankbar

Christian von Scholten, NorthQ ApS

Christina Jespersen, DTU

Christina Olsen, Erhvervsakademi Sjælland

Claus Meineche, CLEAN/ Inno SE

Damian Twide, About Innovation ApS

Daniel Andreasen, Erhvervsakademi Sjælland

Daniel Kaasing, EASJ

Daniel Schultz Nielsen, Knowledgeworker

David Andersen, De Forenede Dampvaskerier A/S

David Meyrowitsch, Roskilde universitet

David Steinhaur Telen, Erhvervsakademi Sjælland

David Vester, Erhvervsakademi Sjælland

Ditte Degnbol, Teknologirådet

Dorte Gram, ROCKWOOL Intl. A/S

Dorthe Bach Egemose Agger, Genskab

Dorthe Bergström, Egain A/S

Dorthe Jensen, CORO

Dorthe Poulsen MacKay, DTU Link

Ebbe Vang, erhvervsakademi sjælland

Emilia Semmelhaack Hansen, Himmelev gymnasium

Esben Terstrup, Chr. Hansen

Finn Kjær, Argo

Gabriele Jerosine, Racell

Geoffroy Gauthier, Circulair

George Zaghloul, Zag Decoration

Ginnie Andersen, Erhvervsakademiet sj

Gitte Thulstrup, THULSTRUP Research

Greg Vendena, Cyklus

Hans Christian Nielsen, Roskilde Festival

Hans Eriksen, Troldtekt

Hans Sanderson, Aarhus Universitet

Helle Juul Tegner, Erhvervsakademi Sjælland

Henrik Bundgaard, Greenbike Holding

Henrik Rud, Global Goals Tours

Henrik Sørensen, henrik-innovation ApS

Henrik Vincents Johansen, Roskilde Fællesbageri

Hyun Ah Kim, VILLAGE/Roskilde Universitet

Ina Høyer Zacho, DSV Transport

Jacob Aabroe, DTU Link

Jacob Ketner Vidkjær, SageGlass

Jacob Søegaard Nielsen, Roskilde Kommune

Jakob Rasmusssen, Himmelev Gymnasium

Jamie Harris Pedersen, Gentofte Kommune

Jan Møller, Erhvervsakademi Sjælland

Janus Ahrens Andreasson, DTU

Jens Hald, Roskilde Universitet

Jens Lautrup Nørgaard, Erhvervsakademi Sjælland

Jens Prebensen, Konceptual CSR

Jeppe Trolle, Roskilde Kommune

Jesper Christensen, green light A/S

Jesper Haulund, Give Me Wings

Jesper Østrup, Roskilde Tekniske Skole

Johan Koefoed Johnsen, JourneyXP

Johannes Ginnerup Kelsen, Danmarks Medie- & Journalisthøjskole

Johnny Vinkel, Himmelev Gymnasium

Jonas Bjørn Whitehorn, Boligselskabet Sjælland

Joy Mogensen, Roskilde Kommune

Kamille Brix, Fors

Karen Gottschalck, Kooperationen

Karolina E. Osipowska, CORO

Karsten Nagel, Mangor & Nagel Arkitekter

Kasper Bergqvist, JKS Career

Kasper Dam Mikkelsen, NaboGO

Kasper Herbøl, Knowledgeworker

Kasper Houlind, Erhvervs akadmi sjælland

Katia Dupret, Roskilde Universitet

Katja Lindboe, RUC

Kenneth Hammerby, Incita

Kim Dahlstrøm, Roskilde Kommune

Kim Gissel, Nyrup Plast A/S

Kimon Togrou, EASJ Roskilde, datamatiker

Kira S. Mikkelsen, Roskilde Universitet

Klaus Kellermann, Roskilde Kommune

Lars Dich-Johansen, DSV Transport

Lars Elmvang, Fischer Lighting

Lars Frelle-Petersen, Dansk Industri

Lars Juncker, Junckerhaven Aps

Lars Juul Hansen, Sweco Danmark a/s

Lars Lindskov, Roskilde Kommune

Lars Sall, Airmaster A/S

Lars Saltoft Kristoffersen, DSV Transport

Lasse Emil Poulsen, EASJ

Lasse Otzen, Rambøll

Lea Lou, Himmelev Gymnasium

Lene Wendelboe, NICE (New Innovative Costumer Experiences)

Lillian Kofod, Vent2U IVS

Lotta Lichtenberger, accelerateCPH

Lotte Foght-Sørensen, Mangor & Nagel Arkitekter

Maja Eberhardt Larsen, Himmelev gymnasium

Marco D'Andrea, Foreningen for Social Innovation

Maria Louise Reitzel, Roskilde Universitet

Maria Osipowska, Egmont Publishing

Marianne Kiærulff, Roskilde byråd

Marie Brammer Nejrup, Fors A/S

Marie Johansen, CLEAN

Martin Thuesen, CORO, Co-lab Roskilde

Melisa Rindal, Erhvervsakademi Sjælland

Mette Ehlers Mikkelsen, ErhvervsFORUM Roskilde

Mette Fiirgaard Schneefeldt, Den Musiske Skole i Greve

Mette Grum, CORO

Mette Reindahl Andersen, CLEAN

Mia Thielsen, Himmelev gymnasie

Michaeel Emborg, Rockwool International A/S

Michael Ries Borchert, The Media

Michael Sørensen, CLEAN

Michael Thulstrup, EDC Erhverv Poul Erik Bech

Mikkel Rasmussen, Himmelev gymnasium

Morten Schou Andersen, DFD

Nadia Jeppson, Erhvervsakademi Sjælland

Nathan Campion, Roskilde Universitet

Niels Iwersen, Himmelev gym

Niels Kåre Bruun, BetterHome

Niels Mikkel Bay Ejlersen, Flow Loop

Niels Thorup, Pulsen

Niklas Nabe, Danmarks Medie- & Journalisthøjskole

Ole Nielsen, Roskilde Tekniske Skole

Patrick Martinussen, Orbicon

Per Banke, Danfoss

Per Karlsson, Affaldsimperiet

Per Mejer Johansen, Constructa A/S Rådgivende ingeniør og arkitekter

Pernille Dimon, Laborant

Pernille Kiær, DFD

Peter Kjær, Roskilde Universitet

Peter Kofoed, DTU Link

Peter L. Clausen, Horn Group ApS

Peter Møller, Alpha Akustik ApS

Peter Schwalbe, Erhvervsakademi Sjælland

Peter Skov Kragh Halling, E.ON/acceleratecph

Rasmus Nielsen, Nyrup Plast A/S

René Haahr, Airmaster

Rikke Katkjær, Erhvervsakademi Sjælland

Rikke Marie Moalem, Aalborg Universitet København

Sandra Schilder, Trekroner Revision

Sandra Schumann, Roskilde Kommune

Sanne Stephansen, Roskilde Festival

Sascha Faxe, INSP

Serban Cornea, SKALA Arkitekter

Signe Thomassen, Himmelev gymnasium

Simon Baagøe Andersen, CLEAN

Simon Kolff, Flow Loop

Simon Sehested von Holstein-Rathlou, Dansk Klima Energi

Simon Toft Ingvertsen, EnviDan A/S

Steen Jørgen Østergaard, WAW (What a Waste)

Steen Pedersen, LIGHTCARE

Steffen Haurum, Region Sjælland

Steffen Høgh, 3R Kontor / Holmris B8

Stig Hirsbak, AAU campus København, institut for planlægning

Sune Feldthusen Husted, Erhvervsakademi Sjælland

Sune Tranæs Voss, Roskilde Universitet

Susanne Abildgaard Rud, Kultiva

Susanne Lysholm Jensen, Roskilde Kommune

Susanne Westhausen, Kooperationen

Søren Andersen, CLIMAID

Søren Svanebjerg, CAPNOVA

Thomas Tornerup, SustainBase

Thomas Ulrik Stilling, Roskilde Katedralskole

Thorleif E. Jeppesen, Foreningen for Social Innovation

Tina Pearson, NemTilmeld

Tina Sundstrup, Formsproget

Tobias Wendt Jensen, Hello Kitchen

Tomas Breddam, Roskilde Kommune

Torben Hegedys, Top Entreprise ApS

Trine Faber Velling, Roskilde Kommune

Trine Keinicke Sørensen, Roskilde Kommune

Uffe Laursen, Fors A/S

Ulla Lehman, Troldtekt

Ulrik Boe Kjeldsen, Kooperationen

Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt, Boligselskabet Sjælland

Zenja Winther Jørgensen, About Innovation ApS

CORO i samarbejde med udfordringsgivere og partnere