Social Innovation for a Better Tomorrow

#COconf17 What a blast!

Se film fra dagen!

COconference
Ikke en almindelig konference!

260 deltagere var med til at gøre COconference hovedevent 12. okt. 2017 på Roskilde Universitet til en helt speciel og anderledes dag. Hele COconference-forløbet startede allerede 15. aug., hvor syv lokale udfordringer med indflydelse på 10 ud af FNs 17 Verdensmål blev lanceret og jagten på landets mest innovative aktører gik i gang. Over 500 aktører har deltaget i det samlede forløb, hvoraf 105 virksomheder, 21 videninstitutioner og 17 offentlige organisationer er repræsenteret. Det har resulteret i 32 unikke løsningsforslag, 22 nye samarbejder og 13 udvalgte løsninger, som de involverede parter lige nu arbejder på at udvikle og på sigt teste og implementere. 

Deltag som udfordringsgiver, partner eller innovatør og sikker din deltagelse i COconf18.
Kontakt direktør Karolina E. Osipowska på karolina@corolab.dk.

COconference er den første af sin slags – social innovation og entreprenørskab i tre engagerende steps; fra idéudvikling over præsentation til realisering af løsninger. Vi varmer op med COchallenge-events for innovatører og kulminerer i finale- og konferencedag med inspirerende talere og de nyeste løsninger!
Se film fra COchallenge-event 14. sept. og COchallenge-event 15. sept.

Forandringen starter lokalt i Roskilde, hvor store organisationer stiller stærke kræfter og en konkret udfordring til rådighed. Vi samler ambitiøse innovatører fra hele landet, som individuelt eller i partnerskaber kan arbejde på at finde nye løsninger på komplekse udfordringer, som samtidig bidrager til at nå FN's verdensmål. Du og din virksomhed kan være med i COconference, som deltager ved konferencen og/el. som innovatør ved at tilmelde jer en COchallenge og arbejde på at løse en udfordring. Til konferencen kårer hver af de syv udfordringsgivere én vinder, som får mulighed for at realisere sin løsning i samarbejde med dem. Et stærkt dommerpanel kårer derudover én vinder, for størst indflydelse på FN's verdensmål, som præmieres med 20.000 DKK.

COconference forbinder virksomheder, organisationer, vidensinstitutioner og innovatører og sætter scenen for, hvordan vi kan udforske social innovation. Visionen er at skabe forandring i verden – i vores samfund, virksomheder, processer, produkter, forretnings- og samarbejdsmodeller og interaktioner. COconference er en årligt tilbagevendende event og har udspring i CORO’s netværksklynge for Social Innovation. Initiativet bidrager til CORO’s ambition om at udvikle nye ideer til vækst og velfærd i samarbejder på tværs.

The Challengers
Syv organisationer fra Roskilde-området

Til COconference 2017 efterspørger syv store organisationer nye løsninger på aktuelle udfordringer, som bidrager til at nå FN's verdensmål. Kom tættere på de modige organisationer og se, hvorfor de deltager i COconference.

ROCKWOOL INTL. A/S,
“Gennem COconference håber vi at se løsningsforslag, som koncernen ikke selv ville være kommet i tanke om. Der er tale om et relevant problem – og det vil være interessant at se hvad andre kan finde på” - Dorte Gram, People, Process and Innovation Manager, ROCKWOOL Intl. A/S

ROCKWOOL INTL. A/S er verdens førende leverandør af løsninger baseret på stenuld.

Boligselskabet Sjælland,
"I Boligselskabet Sjælland arbejder vi hver dag på at reducere energibehovet og dermed også udledningen af CO2. Vi har konstant fokus på hvordan vi med bæredygtige løsninger, kan optimere tekniske installationer såvel som bygningernes klimaskærm. Med COconference håber vi på at kunne udvikle et eller flere værktøjer til, at motivere beboerne til energirigtig adfærd. Vi glæder os til at blive inspireret!" – Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt, Teamleder Energi & Forbrug, Boligselskabet Sjælland.

Boligselskabet Sjælland har ca. 12.500 boliger og leverer nærværende, effektiv drift til alle beboere. En del af beboerne bor i afdelinger, som er en del af Boligselskabet Sjælland, mens andre bor i nogle af de selskaber, som Boligselskabet administrerer. Alle selskaber stræber efter at tilbyde det bedste for beboerne og der skal være plads til alle.

Roskilde Kommune,
"Syv år efter grundskolens afslutning står 20% af en årgang i DK uden gennemført ungdomsuddannelse. Dette er ikke godt nok! Vi håber at vi igennem COconference får gode input og et blik udefra – på hvordan vi kan løse denne samfundsudfordring" - Christian Harsløf, Direktør for Social, Job og Sundhed

Roskilde Innovativ Uddannelsesby - Roskilde er privilegeret ved at have uddannelser på alle niveauer - fra folkeskoler til universiteter. Roskilde kommunes indsatsområder er blandt andet at sikre, at flere unge gennemfører ungdomsuddannelser samt at gøre Roskilde til en endnu mere attraktiv by at uddanne sig i.

Fors A/S,
"Fremtidens landsby får el fra den energi, der skabes af bilers friktion mod asfalten. Spildevandet renses på stedet og bruges til at vaske tøj og toiletskyl. Og det affald, der ikke er pant på, det ryger i landsbyen biogasanlæg og bruges til lokal fjernevarme … eller hvad? Vi stiller en udfordring for at få hjælp til at nytænke forsyningsløsninger i fremtidens landsby eller nye bydel. Løsningen SKAL være bæredygtig og cirkulær og baseres på ny teknologi eller nye kombinationer af kendt teknologi. Vi glæder os til at samskabe om fremtidens forsyning. Vil du være med?" – Uffe Laursen, Leder af Marked og Kommunikation, Fors A/S

Fors A/S løser forsyningsopgaver i kommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde. Vi leverer vand, fjernvarme og håndterer spildevand, kloakker og affald. Vi omsætter for over 700 mio. kr. om året og planlægger projekter for over 300 mio. kr. i 2017. Vores målsætning er at være effektive, ressourcebevidste og udviklingsorienterede ved at skabe nye løsninger på fremtidens klima- og ressourceproblemer.

INSP!,
"INSP! har et omfattende netværk, unik viden og knowhow med et stort potentiale i forhold til at fremme social inklusion med virkning på sundhed og trivsel i byer og lokalsamfund og for de unge. Hjælp os med at skabe en løsning som kan dokumentere værdien og effekten af det vi laver" – Stine Bardeleben Helles, samfunds- og forretningsudvikler, INSP!

INSP! er en socialøkonomisk vidensvirksomhed, som udvikler sociale rum sammen med borgere og virksomheder. Vi står bag realiseringen af et Inspiratorium i Roskilde som mødested, mulighedsrum og innovationsplatform. Gennem praksis udvikler vi nye modeller, metoder og løsninger, der fremmer aktiv deltagelse i samfundslivet, især børn og unges. Vi sælger en række originale oplevelses- og vidensbaserede produkter til private, erhvervs- og offentlige kunder, herunder nye velfærdsløsninger til kommuner.

KARA/NOVEREN,
"Hos KARA/NOVEREN er vi bevidste om vores samfundsmæssige ansvar. Løsningen til vores COchallenge bidrager til en mere meningsfuld og endnu mere miljørigtig genanvendelse af indsamlet affaldstræ. Med den rette løsning vil der være et nationalt – og muligvis international – marked for innovatøren. Opfordring herfra er at deltage" – Trine Lindegaard Holmberg, Direktør, KARA/NOVEREN

KARA/NOVEREN er et affalds- og energiselskab, som er ejet af ni kommuner. Selskabet har hovedsæde i Roskilde og driver et kraftvarmeværk, fjorten genbrugspladser, et genbrugsanlæg, et miljøcenter og et deponi.

Roskilde Festival-gruppen,
Hvert år sætter Roskilde Festival fokus på en af de 17 verdensmål. I 2018 ønsker vi at gøre vores festivaldeltagere opmærksomme på økonomisk ulighed. "Det er naturligt for os at deltage i COCOCONFERENCE hvor vi kan få nye gode ideer!" – Hans Christian Nielsen, Roskilde Festival

Roskilde Festival-gruppen er en almennyttig virksomhed. Bag alt hvad vi foretager os, ligger vores overordnede formål om at støtte humanitært, andet velgørende, almennyttigt og kulturelt arbejde med særligt fokus på børn og unge. Siden 1972 har Roskilde Festival-gruppen genereret 321.639.643 millioner til disse formål. Udover den årlige afvikling af Roskilde Festival for 130.000 mennesker, skaber Roskilde Festival-gruppen året rundt en række aktiviteter og arrangementer i et samspil mellem mennesker, kunst, leg og fællesskab.

COchallenges
Har du løsningen?

Vil du selvstændigt eller i samarbejde med andre innovatører løse en konkret udfordring og samtidig bidrage til at nå FN's verdensmål? Så tilmeld dig en COchallenge og få tilsendt et løsningsformat, som skal udfyldes og sendes til camilla@corolab.dk senest 1. okt. De bedste ideer udvælges til at pitche til hovedeventen 12. oktober og deltager i konkurrencen om at realisere løsningen i samarbejde med udfordringsgiver. Derudover vinder innovatørerne bag løsningen med størst indflydelse på FN's verdensmål en præmie på 20.000 DKK.
*Ønsker du blot at deltage til COconference hovedevent 12. oktober, så tilmeld dig SIGN UP i menuen.

Innovatører:

1) Vælg en COchallenge

2) Herefter modtager du en e-mail, hvor der er vedhæftet en A4-side løsningsformat.
DEADLINE for løsningsforslag er 1. okt. og skal sendes til camilla@corolab.dk

Program 12. oktober
Roskilde Universitet

COconference bringer aktører, på tværs af interesser og sektorer, sammen om at finde nye løsninger. Den 12. oktober er 250 deltagere med til at sætte scenen for, hvordan vi kan udforske social innovation og entreprenørskab, løse aktuelle udfordringer og bidrage til FN's verdensmål. Deltag på dagen og bliv inspireret af faglige oplæg kombineret med pitchrunder, hvor du får indblik i komplekse udfordringer, de nyeste løsninger og tankegangen bag social innovation. Vinderne kåres med et brag og COconference byder op til netværk over en drink i torsdagsbaren.

9.30

Registrering og COcoffee

Kom og netværk!

9.50

COconference – dørene åbnes!

10.00

Velkommen til COconference 2017

CORO, CO-lab Roskilde åbner scenen
Prorektor Peter Kjær, Roskilde Universitet fører os gennem dagen
Borgmester Joy Mogensen, Roskilde Kommune byder velkommen
Formand Lars Lindskov, Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering byder velkommen
Dommerpanelet præsenteres

10.35

COtalk: FN’s Verdensmål

Ph.D. Professor & adjungeret professor Steen Hildebrandt

10.55

COtalk: Social innovation og socialt entreprenørskab: 4 paradokser

Ph.D og Professor Linda Lundgaard Andersen

11.15

COchallenges

COchallenge: Boligselskabet Sjælland & Innovatører
Hvordan skaber vi energirigtig adfærd?

11.35

COchallenges

COchallenge: Roskilde Kommune & Innovatører
Hvordan får vi flere unge til at gennemføre ungdomsuddannelser?

11.55

COchallenge

COchallenge: KARA/NOVEREN & Innovatører
Hvordan kan vi øge genanvendelsen af træ?

12.20

COsurprise

12.30-13.15

COlunch

Cafe Freunde serverer frokost fra deres vidunderlige socialøkonomiske cafe

13.30

COchallenge

COchallenge: ROCKWOOL & Innovatører Hvordan kan vi reducere deponering af restuld?

14.00

COchallenges

COchallenge: INSP! & Innovatører
Hvordan dokumenterer vi værdien af sociale indsatser?

14.30

COchallenges

COchallenge: Roskilde Festival gruppen & Innovatører
Hvordan skaber vi større økonomisk lighed?

15.00

COcoffee

Cafe Freunde serverer økologisk kaffe og hjemmelavede hindbærsnitter

15.20

COchallenge

COchallenge: Fors A/S & Innovatører Hvordan cirkulerer vi vand, varme og affald i landsbyen?

15.50

COtalk: Bæredygtige partnerskaber og en social handelsgade på Vesterbro

Socialøkonomisk forretningsudvikler i Settlementet, Julie Takla Helsted

16.05

Winners & Round up

Syv COchallenge-vindere og én vinder for størst indflydelse på Verdensmålene kåres Glæd jer - Peter Kjær byder op til torsdagsbar

16.45-18.00

THURSDAY BAR

Netværk når DJ'en spiller op og vi serverer lokale øl fra Musicon Mikrobryggeri, vin og vand fra Café Freunde samt bæredygtige specialiteter fra BUG AMOK

Mød talerne og dommerpanelet

FN's Verdensmål, Steen Hildebrandt
Ph.D. Professor & adjungeret professor

Bæredygtighed er den vigtigste udfordring og mulighed i dette århundrede. Vi har alle en del af ansvaret for at dreje udviklingen i verden i en mere og mere bæredygtig retning. Ikke bare for at undgå besværligheder, men også for at skabe en bedre verden for vore børn og børnebørn. Til det formål er FN’s 17 mål for en global bæredygtig udvikling det vigtigste, vi har. Verdensmålene skal ind i landes, kommuners og virksomheders strategiudvikling, regnskaber og rapportering. Det er det, der er udfordringen nu - og mange er allerede godt i gang.

Social innovation og socialt entreprenørskab: 4 paradokser, Linda Lundgaard Andersen,
Professor, Phd

Social innovation og socialt entreprenørskab: 4 paradokser Social innovation og socialt entreprenørskab er ofte tæt sammenvævet: i socialt entreprenørskab anvendes ny-tænkning, kreativitet og partnerskaber til at udvikle bæredygtige løsninger eller indsatser af samfundsmæssig værdi. Men dette er lettere sagt end gjort! Social innovation og socialt entreprenørskab er krævende at udvikle og gennemføre, kræver risikovillighed, tilstrækkelig finansiering og partnere, kritisk masse, faglighed og engagement. I denne keynote spidser jeg fire paradokser i social innovation og socialt entreprenørskab, som viser at vi både overvurderer og undervurderer disse fænomener.

Bæredygtige partnerskaber – om udviklingen af Co-creation-partnerskaber, socialøkonomi og en social handelsgade på Vesterbro, Julie Takla Helsted
Socialøkonomisk forretningsudvikler i Settlementet

Bæredygtige partnerskaber – om udviklingen af Co-creation-partnerskaber, socialøkonomi og en social handelsgade på Vesterbro I Saxogade på Vesterbro er en social handelsgade ved at skyde op. Alle gadens butikker er sociale bagved disken og kommercielle foran. Gaden skal være en trædesten for socialt udsatte, så de kan komme tilbage til eller ud på arbejdsmarkedet for første gang. Saxogade er drevet af NGO’en Settlementet, og forretningsudvikler Julie Takla Helsted fortæller om gadens tre former for socialøkonomi, om gadens visioner og de bæredygtige partnerskaber, gaden er ved at afprøve.

Velkomst, Prorektor Peter Kjær
Roskilde Universitet

RUC har som mission at nytænke uddannelse og forskning med fokus på tværfaglighed, nye arbejdsformer og samfundsengagement. Som mange andre videninstitutioner udvikler vi i disse år nye måder at skabe positive og videnbaserede forandringer på – sammen med andre. Derfor støtter vi aktivt op om COconference, som er en unik platform med fokus på intensive og nytænkende problemløsningsforløb i et samspil mellem virksomheder, organisationer, studerende og forskere. Vi håber at COconference skaber relevante problemløsninger – og nye og måske uventede forbindelser mellem videninstitutioner og verden omkring os. Peter Kjær byder velkommen til COconference og fører dig, som konferencier, gennem dagen.

Velkomst, Borgmester Joy Mogensen
Roskilde Kommune

Joy er medlem af Socialdemokratiet og afløste 5. maj 2011 Poul Lindor Nielsen (Soc.) som borgmester. Joy Mogensen, er konsulent og har en bachelor i Kultur- og Sprogmødestudier fra Roskilde Universitet, blev valgt ind i byrådet i 2005, hvor hun blev viceborgmester og senere gruppeformand, formand for Forebyggelses- og Socialudvalget og medlem af Økonomiudvalget.”

Dommerpanelet, Akademichef Peter Schwalbe
Erhvervsakademi Sjælland

Peter Schwalbe er cand. Jur. fra Københavns Universitet. Master of Law fra University of Cambridge og Master of Business Administration fra University of Exeter. Peter har arbejdet som advokat for Gorrissen og Federspiel, haft en række lederstillinger i Carlsberg Gruppen i ind og udland samt været Investeringschef /Senior Vice President i den statslige investeringsfond IFU.

Dommerpanelet, Direktør Susanne Westhausen
Kooperationen

Susanne har fokus på bæredygtige, kooperative og socialøkonomiske virksomheder. I hendes optik er det vigtigt, at der er bæredygtighed både på den økonomiske bundlinje og på den sociale bundlinje. Den sociale bundlinje kan forstås bredt som et samfundsmæssigt formål og kan have både et socialt, kulturelt, beskæftigelses-, sundheds-, og/eller et miljømæssigt sigte.

Dommerpanelet, Adm. direktør Kim Ove Olsen
CAPNOVA A/S

Kim har mere end 20 års erfaring i dansk industri, herunder internationalt arbejde i mere end 20 lande. Fokus har været på infrastrukturprojekter: energi, miljø og affald samt M&A aktiviteter specielt på køb og salg af selskaber i den internationale affaldssektor. Kim har bl.a arbejdet som vicedirektør i Dafolo A/S, adm. direktør og stifter af Danwaste Consult og adm. direktør Danwaste Kemi.

Velkomst, Formand Lars Lindskov
Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering samt indehaver af Lindskov Communication.

I Roskilde og mange andre kommuner oplever vi i disse år en rivende udvikling i kommunernes virksomheder, hvilket betyder, at vi som politikere skal være ekstra omstillingparate, således at vi kan styrke denne udvikling. Det er min klare vision, at vi får et bedre sammenspil mellem videninstitutioner og den offentlige- og private sektor - dette kræver at alle parter kan stille nye og anderledes krav til samarbejdet, så vi sammen kan føre Danmark i den rigtige retning.

Dommerpanelet, Administrerende Direktør Hanne Danielsen
Grennessminde Fondene

Hanne har en Executive MBA fra CBS og en baggrund fra mediebranchen. Derudover har hun bl.a. stået i spidsen for en gazellevirksomhed og været dommer i Venture Cup gennem flere år. Hun arbejder som professionelt bestyrelsesmedlem, sidder i Roskilde Kommunes Advisory Board for Socialøkonomi samt i ’Komité for Socialøkonomi’ i regi af Dansk Erhverv. Siden 2013 har Hanne stået i spidsen for Grennessminde Fondene, hvor hun arbejder for et rummeligere arbejdsmarked, social bæredygtighed i samfundet og socialøkonomi. Hanne har især fokus på fremtidens velfærd, sammenhængskraft og cirkulær økonomi og vejen der til går gennem dynamiske partnerskaber med både kommuner og erhvervsliv.

Dommerpanelet, Business Angel & CEO Peter Sandberg
Peter Sandberg Management

Peter har efter 35 år i den finansielle sektor, hvor han primært har haft en række lederstillinger i selskaber som Handelsbanken, Nykredit og Carnegie, efterfølgende været med til at stifte 2 fondsmæglerselskaber, som han succesfuldt har afhændet sin andel af i marts 2016. De seneste 18 måneder har Peter set mere end 400 danske startups og investeret i 17 selskaber, og har desuden 10 bestyrelsesposter.

Se hvem der deltager på COconference 2017

Adam Monrad-Madsen, Roskilde Univiersitet

Adam Roigart, Out of Office Arch

Aisha Yasin, Erhvervsakademi Sjælland

Alexander Mollan Bohn Christiansen, RUC

Alfred, Roskilde Universitet

Anders Graabæk, Musicon

Anders Heindorff, Roskilde Universitets Center

Anders Lomholt, Madkulturen

Anders Nyhold Jochumsen, Reach for Change

Anders Siig Andersen, RUC, Institut for Mennesker og Teknologi

Anders Thomsen, Boligselskabet Sjælland

Andreas Høegh, Musicon

Andreas Mogensen, Rambøll

Ane K. Christensen, Roskilde Kommune, Skole og Børn

Anette Hetoft Sørensen, HCS Transport & Spedition

Anette Schulz, University College Syd

Anja Kure, Settlementet på Vesterbro

Anja Lynge Aabye, FM Mattsson Mora Group Danmark

Anna Brouw Emilsdóttir, CORO, Co-lab Roskilde

Anna Esbjerg Nielsen, Settlementet på Vesterbro

Anna Kristine Kop Kiersgaard, Affaldsimperiet

Anna-Birgitte Ingvartsen, Annabir

Anne Agger, Læreruddannelsen i Aarhus VIA UC

Anne Cecilie Lasa-González, Roskilde Universitet.

Anne Dorthe Josiassen Fethers, CLEAN

Anne Marie Simonsen, AM + CO

Anne Tortzen, Center for Borgerdialog

Anne-Christine Rasmussen, Ordblindeskolerne

Annette Danmark, STU Københavnsvej

Annette Rolsting, Bloggen fremtidenserhvervsliv.dk

Anni Ehlers, INSP!

Annika Carstensen, Roskilde Universitet

Asdrubal Santana, Roskilde University

Aske Topp, Erhvervsakedemi Sjælland

Benazir Braae, Roskilde Universitet (medievidenskab og performance design)

Bente Dieckmann, Roskilde Byråd

Betina Møller Lorenzen, Roskilde Kommune, Arbejdsmarkedsfagstab

Bettina Tan Fjældhøj, Quercus Group

Birgitte Ettrup, Circle Development

Bo Jørgensen, Boligselskabet Sjælland

Bonnie Smedegaard Roy, CAPNOVA/CBS

Brian Høj Dencker, VUC Roskilde

Camilla Enge, Refarmed

Camilla Frederiksen, Stereo Associates

Camilla Hansen, CORO, Co-lab Roskilde

Camilla Hay, Fors A/S

Camilla Lawaetz, Professionshøjskolen Absalon, Campus Næstved

Carina Sandholm, KnowledgeWorker a.m.b.a.

Carsten Hansen, S/I Østagergård

Charlotte Bach Laurents, Roskilde Kommune Skole og Børn

Charlotte Bay, BUG AMOK

Charlotte Chalmer Rasmussen, Roskilde Universitet

Charlotte Danielsen, Nextwork

Charlotte Herlev, Jobvision

Christian Bruun Nielsen, NCC Recycling

Christian Laursen, Krifa

Christian Madsen, Dankbar.dk

Christian Von Scholten, NorthQ

Christina Jespersen, DTU Risø Reaktor

Christine, Slagelse Kommune, Roskilde Universitet

Christoffer, fdf

Claus Meineche, Innovationsnetværket Smart Energy

Claus Niller Nielsen, Roskilde Katedralskole

Connie Hasemann, All Ears

Daniel Kampmann, Alpina Group

Daniel Schultz Nielsen, KnowledgeWorker a.m.b.a.

David Neville, Nevico ApS

Dennis Albertsen, Fischer Lighting

dilan koyuncu, laborant

Dorte Gram, ROCKWOOL Intl. A/S

Dorte Marstrand, RUC

Dorte Mikkelsen, UU-Roskilde/Lejre

Dorthe Bach Egemose Agger, Genskab

Dorthe Lundqvist, VUC Roskilde

Dorthe Scott Jensen, Bæredygtige events

Elisabeth Serena, LandSkaberne

Ella Hilker, Haverefugiet Sorø

Else Marie Kaasbøl, VIA-UC, Ceresbyen Aarhus

Emilie Holm Sandholdt, Papercut Issues

Emre Kilic, Professionshøjskolen ABSALON

Eva Ahrensburg, Region Sjælland

Finn Kjær, Kara/Noveren

Flemming Groth, Mig selv

Flemming Stender, Baltic Development Forum

Flemming Stig Hansen, Excellerator

Frede, Kaldal Skilte

Frederik Petersen, KnowledgeWorker a.m.b.a.

Gitte Haar, Center for Cirkulær Økonomi

Gunilla Rasmussen, Musicon-sekretariatet, Roskilde Kommune

Göran Wilke, IC-Meter - Indeklima og Miljø

Hannah Madeleine Juul Toft, Knowledgeworker

Hanne Danielsen, Greenesminde

Hanne Seidler Jacobsen, Madkulturen

Hans Henrik Agger, Agger & Co

Heidi Nielsen, Erhversakadamiet sjælland, Roskilde

Helle Chelina Jensen, Alternativet Roskilde

Helle Genske, Unge- og Familiecenter V/ Roskilde Kommune

Helle Hygum Espersen, VIVE

Helle Wisbech, Fonden Skovhaven

Henning Lambertsen, Damgaard Rådgivende Ingeniører

Henrik Correll, Fors A/S

Henrik Dissing, Miljøstyrelsen

Henrik Kolind, Roskilde Kommune

Henrik Neumann, ZBC Roskilde

Jacob Aabroe, Erhvervsakademi Sjælland

Jacob Hartmann Sørensen, Roskilde Kommune, Skole og Børnesekretariatet

Jakob Friis, Meptek

Jan Bjerregaard, PH Metropol

Jan Mousing, Aarhus Universitet

Jan Nepper Bjerre, Professionshøjskolen Absalon

Jenees Gunatheesrawan

Jenees Gunatheeswaran, Datamatiker

Jens Dahlstrøm Iversen, DTU

Jens Friis Jensen, RUC

Jeppe Rosengren Stockmar, Gadens Stemmer

Jesper Christensen, Dansk Metal Roskilde

Jesper Ellegaard, Ellegaard Service

Jesper Haulund, Teknologisk Institut

Jesper Jøns Rømer, Damgaard Rådgivende Ingeniører

Jesper Telcs, Boligkontoret Danmark

Jesper Østrup, Roskilde Tekniske Skole

Johan Juul Jensen, Mobilized Consruction

Johanne Kryger, Roskilde Festival/Lunds universitet

John Metzsch, Fors A/S

John Pedersen, Dansk Folkehjælp

Johnny Vinkel, Himmelev Gymnasium

Jonas Bjørn Whitehorn, Boligselskabet Sjælland

Joy Mogensen, Roskilde Kommune

Judith Kyst, Madkulturen

Julie Abitz, Selvsvingslab

Julie Liann Larsen, Absalon

julie stjerneby, Den nordiske planteskole

Julie Takla Helsted, Settlementet

Jørgen Ole Bærenholdt, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet

Kaj Petersen, Himmelev Gymnasium

Kamilla Nielsen, Dankbar.dk

Kamille Brix, Fors A/S

Karen Høeg, Kooperationen

Karina Conradsen, Københavns Universitet

Karine Blandel, n/a

Karolina E. Osipowska, CORO, Co-lab Roskilde

Kasper Bæk, Spar Nord Bank

Kasper Herbøl, KnowledgeWorker a.m.b.a.

Kasper Kläning, SustainSolutions

Kathrine Krone Laurent, Roskilde Kommune

Kathrine Poulsen, CBS Center for Civilsamfundsstudier

Katja Isa Sørensen, CBS Center for Civilsamfundsstudier

Katrin Nygaard, EASJ

Katrine Andersen, Sct. Hans Have, Roskilde

Katrine Møller, Roskilde Universitet

Kim Lange, NCC Industry/Recycling

Kim Ove Olsen, CAPNOVA

Kirstine Leth Schütze, Papercut Issues

Kristian Karstoft, Roskilde Kommune

Kurt Nielsen-Dharmaratne, Rambøll

Lars Carlsen, People Like Us

Lars Fenger, Foreningen Sct. Hans Have

Lars Kofod, Erhvervsakademi Sjælland

Lars Lindskov, Roskilde Kommune

Lars Nielsen, AN Service

Lea Lou, Himmelev Gymnasium

Leise Marud, WASTEless

Lene Døring, Københavns Erhvervsakademi

Lene Krogh Jeppesen, COI

Lene Wendelboe, Freelancer

Levsa Bayankhail, professionshøjskolen Absalon

Lina Manley, HBR

Linda Lundgaard Andersen, Roskilde Universitet

Line Harkamp, Rambøll

Linnea Weinreich, Trekroner Revision A/S

Lise Nielson, Linie P.

Lone Christiansen, C Muligheder

Lone Stagsted Sillesen, Do Innovation

Louise Hellebek Helkan, Professionshøjskolen Absalon

Louise Jakobsen, RUC

Lærke L. Palm, Musicon-sekretariatet, Roskilde Kommune

Lærke Ærenlund, Fors A/S

Mads Bøge Højberg, Byens hus / Roskilde Kommune

Mads Simon Martinussen, Roskilde Festival

Maja Møllnitz Lange, Sjællands universitetshospital

Malene Michelsen, Alternativet Vanløse-Brønshøj

Marchen Petersen, Nysgerrig

Margrethe Angel, ANGEL1

Maria Osipowska, Euroinvestor/Boliga - Parken

Marianne Roed Jakobsen, Kara/Noveren

Marie, TekSam

Marie Bjerre, Dansic

Marie Brammer Nejrup, Fors A/S

Marie Traasdahl Staal, GAME

Marina Esanu, Roskilde University

Martin Hedevang Andersen, Out of Office Architecture

Martin Kierkegaard, EASJ

Martin Thuesen, CORO, Co-lab Roskilde

Meggie Petrine Hanghøj, Erhversakademi sjælland, Roskilde

Mette Brandt, CLAVIS sprog & kompetence

Mette Gudman, NExTWORK

Mette Mia Christiansen, Roskilde Universitet

mette mygind, Byens hus, Roskilde Kommune

Mette Schneefeldt, Den Musiske Skole i Greve

Mia Kruse Rasmussen, Alexandra Instituttet A/S

Mia-M Egelund Mortensen, easj campus Roskilde

Michaeel emborg, Rockwool International A/S

Michael Borg Knudsen, ista Danmark A/S

Michael Holt Schmidt, VIA UC

Michael Ries Borchert, The MEDIA.dk

Michelle Bille Skadelund, Professionshøjskolen Absalon Campus Næstved

Michelle Skovgaard, Professionshøjskolen Absalon

Mikkel, Erhvervsakademi Sjælland Roskilde

Mikkel Vejle, Roskilde Kommune, Byens Hus

Misha Njeri Madsen, Quercus Group

Mogens Birkelund, S.C. Nordic Aps

Monika Sroka, AKB København

Morten Mulvad Larsen, Restudy ApS

Morten Schou Andersen, De Forenede Dampvaskerier A/S

Morten Velsing Nielsen, Professionshøjskolen Absalon

Nanna Borgen, n/a

Nicolai Fich, Erhvervsakademi Sjælland

Nicolai Lautrup Andersen, CLEAN

Nicolaj Sand Rasmussen, Meptek

Niels Østergaard, Mediafarm ApS

Nils Olsen, Affaldskontoret

Ole Nørgaard, YouYonder Technologies APS

Ole Søbæk, Roskilde Kommune

Per Banke, Danfoss A/S

Per S Jørgesen, Visility

Pernille Christiansen, Himmelev Skole/Roskilde Kommune

Pernille Kapler Andersen, Roskilde Kommune

Pernille Spangsberg Nielsen, Roskilde Universitet, Vækstfabrikken

Pernille Ulm, Erhversakademi sjælland, Roskilde

Peter Bjørn Larsen, PBL Consulting

Peter Braase-Rasmussen, CORO, Co-lab Roskilde

Peter Kjær, Roskilde Universitet

Peter Nørtoft, Aqubiq ApS

Peter Sandberg, Peter Sandberg Management ApS

Peter Schwalbe, EASJ Roskilde

Preben Birr-Pedersen, House of Energy

Randi Grundal Jensen, Væksthus Sjælland

Randi Tang Nielsen, Dankbar.dk

Rebecca Østvand Matthiesen, Roskilde Kulturservice A/S

René la Cour Sell, Roskilde Kongrescenter

Rene Møller Rosendal, Danish Waste Solutions ApS

Robert Jensen, Black Network

Rune Garbers, Himmelev Gymnasium

Rune Kirt, Kirt Thomasen, Visual R&D Consultancy

Rune Nørgaard, Professionshøjskolen Absalon

Rune Rex, Teknologisk Institut / Mindset Trainers

Rune Tarnø, TVC Advokatfirma

Sabrina Jensen, Professionshøjskolen Abselon

Sidsel Naut, Roskilde Katedralskole

Signe Weinreich, Job og uddannelse - UngeGuiden

Simon Baagøe, Innovationsnetværk for Miljøteknologi - CLEAN

Sisse Meier, CLEAN

Sofian Ali El Bouirmani, EASJ Roskilde Laborantuddannelsen

Sofie Staal, Papercut Issues

Steen Hildebrandt, Aarhus Universitet

Steen Suhr-Knudsen, Gentofte Kommune

Steffan A. T. Madsen, Fors A/S

stig Elmvang, Fischer Lighting

Stig Niemi Sørensen, Enopsol ApS

Stig Nyman, Nudge Crowd

Stig Sirich Andersen, Køge Handelsskole

Stine Bardeleben Helles, INSP

Stine Boye Simonsen, Erhversakademi sjælland, Roskilde

Stine Goltermann Fenger, Sct Hans Have

Stine Laurberg Hansen, Green Loop Lab // Kompostbudene

Sune Feldthusen Husted, Erhvervsakademi Sjælland

Susanne Lysholm Jensen, Roskilde Byråd

Susanne Westhausen, Kooperationen

Suzanne Veltze, Suzanne Veltze

Søren B. Sørensen, Fors A/S

Søren Myrup, UU Roskilde/Lejre

Søren Skjold Andersen, HeatPlan A/S

Søren Svinth Vandel, Restudy ApS

Søs Bondo, Den Nationale Platform for Gadeidræt

Theresa Olesen, AffaldsImperiet

Theresa Olsen, Dankbar.dk

Thomas Fiesker Rasmussen, CORO, Co-lab Roskilde

Thomas Munch-Laursen, ShowerEcoGuide ApS

Thomas Rosenfeldt, Copenhagen Capacity

Thomas Sichelkow, Gate 21

Thomas Ulrik Stilling, Roskilde Katedralskole

Thomas Vraaby, Roskilde Universitet

Thorbjørn Stenholm, Heatplan

Thøger Lyme, Visility

Tina Sundstrup, Formsproget

Tine Klitgaard, erhvervsFORUM Roskilde

Tine Schinnerup Hejberg Petersen, Roskilde Kommune, Social og Sundhed

Toke Rueskov Madsen, Roskilde universitet

Tommy Horn, Genera Aps

Trine Frederiksen, KOMMpagniet

Trine Holmberg, KARA/NOVEREN (fra 30.10. ARGO)

Trine Keinicke Sørensen, Roskilde Kommune

Troels Eriksen, Mig selv

Tue Bech, App-works.dk - a piece of the Circle Cake!

Uffe Laursen, Fors A/S

Ulla Kristine Brandt, Innovationsnetværk for Miljøteknologi

Ulrik Boe Kjeldsen, Kooperationen

Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt, Boligselskabet Sjælland

Verner Rosendal, isoplus fjernvarmeteknik

Vibeke Pakkenberg, Roskilde Tekniske Skole

Yakov Safir, RACELL

Zacharias Wallin, Roskilde Universitet

Zenja Winther Jørgensen, About Innovation ApS

Zille Karenn Petersen, Haverefugiet

COconference 2017
Arrangeret af CORO i samarbejde med