Cirkulære og klimarobuste vandløsninger

Ambitionen er at nyttiggøre vand og samtidig forebygge og mindske tabet af biodiversitet. Der efterspørges fleksible løsninger, gerne kombineret af for eksempel Rockflow og naturbaserede elementer. Løsningerne skal kunne tilpasses, så de kan anvendes både i by og i det åbne land.

Udfordringen


Klimatilpasningsløsninger kan være en udfordring i byerne på grund af den manglende plads. Her ønskes en løsning der kan håndtere vand og natur i bybilledet. Samtidig er det en udfordring at der på landet er udledning af forurenede stoffer til vandmiljøet. Med en fleksibel løsning på disse vandproblemer kan vi i fællesskab stoppe tilbagegangen af biodiversitet og kæmpe for en grønnere fremtid.

Løsningerne kan for eksempel indeholde Rockflow og planter til forsinkelse og rensning, så man på den måde kan forbedre vandkvaliteten med henblik på recirkulation og benyttelse af vandet til andre formål. 

Optimalt ønskes løsninger med fokus på håndtering af vand, der kan bidrage til at skabe en øget værdi til brugerne af horisontale flader, som eksempelvis parkeringspladser eller badesøer, enten via synlige eller underjordiske moduler.

Challenger

Fors A/S og ROCKWOOL A/S

FN Verdensmål

6, 11, 13, 14, 15 og 17

Kontaktperson

Phillip Dyngbo-

Event

COCONF22

Sådan gør du

Tilmeld dig workshoppen d. 29. september for indledende dialog med udfordringsgiver. Indsend løsningsforslag senest d. 27. oktober til info@corolab.dk. Deltag i COconference22 – et brag af en fest d. 17. november og vær med til at fejre morgendagens løsninger.

Til den rette løsning tilbydes et samarbejde om prototyping og test i en relevant anvendelseskontekst, som vi finder i fællesskab.

Downloads

Download uddybende om casen HER
Download valgfrit løsningsformat HER

Øget klimaresiliens

Der er en stigende risiko forbundet med klimarelaterede udfordringer. Roskilde Brandvæsen ønsker derfor at skabe større bevidsthed og parathed omkring dette, i samspil mellem både borgere, foreninger og virksomheder. På den måde kan der laves fælles bidrag ved hændelser som skybrug of stormflod, så vi sammen kan stå stærkere.

Udfordringen


Flere byer omkring Roskilde Fjord har de seneste år været udsat for seks voldsomme stormflodshændelser. Tendensen er den samme i resten af verden, hvilket skyldes klimaforandringer med stigende havvand og mere ekstremt vejr til følge. Dette medfører store udgifter til samfundet og efterlader borgere i frygt og magtesløshed, men sådan behøver det ikke at være.

Som del af et offentligt-privat samarbejde er der ved at blive etableret et test- og træningscenter for oversvømmelsesbeskyttelse ved Roskilde Brandvæsen, så vi sammen kan blive bedre til at bekæmpe konsekvenserne af klimaforandringer og det ekstreme vejr det har medført.

I denne forbindelse ønsker Roskilde Brandvæsen at skabe løsninger som vi i fællesskab kan udvikle og afprøve nye mobile og midlertidige foranstaltninger, til brug ved hændelser indtil mere permanente klimatilpasningsløsninger er etableret. Der går typisk 10-12 år fra et problem erkendes til der er en permanent løsning og Roskilde Brandvæsen ønsker løsningsforslag til, hvordan vi i sammen løser udfordringerne i denne periode. Det kan fx være med nye produkter som er midlertidige, semipermanente eller har en permanent karakter og som fungerer, når behovet opstår.

Challenger

Roskilde Brandvæsen

FN Verdensmål

3 13 og 17

Kontaktperson

Phillip Dyngbo-

Event

COCONF22

Sådan gør du

Tilmeld dig workshoppen d. 29. september for indledende dialog med udfordringsgiver. Indsend løsningsforslag senest d. 27. oktober til info@corolab.dk. Deltag i COconference22 – et brag af en fest d. 17. november og vær med til at fejre morgendagens løsninger.

Roskilde Brandvæsen ønsker løsninger der sikrer at vi sammen kan skabe øget klimaresiliens og tilbyder ved den rette løsning sparring, samarbejde omkring implementering og markedsføring af løsningen. Derudover stiller de fysiske rammer til rådighed i form af det nye test- og træningscenter for oversvømmelsesbeskyttelse.

Downloads

Download uddybende om casen HER
Download valgfrit løsningsformat HER

Hvordan understøtter vi udbredelsen og udviklingen af delebilsordninger i Roskilde Kommune?

Den grønne dagsorden er højt prioriteret hos Roskilde Kommune, og der er stor fokus på innovative forandringer og løsninger, der kan understøtte dette. Specifikt i denne udfordring er der tale om bedre trafikvaner i form af udbredelsen af delebilsordninger i kommunen.

Udfordringen


Mange borgere har en eller flere biler stående i indkørslen og vælger at tage bilen, selvom der er gode, alternative transportmuligheder. Med fokus på den grønne omstilling ønsker Roskilde Kommune at sætte fokus på delebilsordning som et relevant alternativ. På den måde vil færre biler stå unødigt i indkørslen uden at blive brugt, og vi kan sammen fremme grønne løsninger ved at udnytte ressourcerne bedre.

Roskilde Kommune søger derfor ideer til og nye perspektiver på, hvordan vi kan understøtte udbredelsen af diverse delebilsordninger, så vi fortsat kan være frontløbere indenfor området. Det kan eksempelvis være idéer til koncepter, som kan sikre udbredelse af delebilsordninger.

Challenger

Roskilde Kommune

FN Verdensmål

3, 11, 13 og 17

Kontaktperson

Phillip Dyngbo-

Event

COCONF22

Sådan gør du

Tilmeld dig workshoppen d. 29. september for indledende dialog med udfordringsgiver. Indsend løsningsforslag senest d. 27. oktober til info@corolab.dk. Deltag i COconference22 – et brag af en fest d. 17. november og vær med til at fejre morgendagens løsninger.

Roskilde Kommune har ambitiøse klimamål og arbejder aktivt for at sikre en god og effektiv grøn omstilling. Målet er at fremme og understøtte delebilsordninger, og sammen gøre en forskel for klimaet, borgere og byerne. Til den rette løsning tilbyder Roskilde Kommune muligheden for et opfølgende samarbejde, så løsningen kan afprøves i praksis.

Downloads

Download uddybende om casen HER
Download valgfrit løsningsformat HER

Bedre brobygning i uddannelsessystemet

I dag oplever flere elever og studerende både misforståelser og overraskelser ved overgange mellem de forskellige uddannelsestrin, samt overgangen fra uddannelse til arbejdsliv og efterfølgende fra arbejdsliv til efteruddannelse og retur til arbejdslivet. Dette skaber frafald og kan give både elever, studerende og virksomhederne dårlige oplevelser, der kunne have været undgået.

Udfordringen


Roskilde Uddannelsesnetværk er gået sammen om udfordringen ”Bedre brobygning i uddannelsessystemet”, der skal gøre disse overgange bedre for både elever og lærere. Målet er at skabe bedre sammenhæng og eliminere de misforståelser og overraskelser, der kan opstå ved skiftet mellem de forskellige uddannelsestrin samt mellem uddannelse og arbejdsmarked.

Dette skal være med til at sikre, at den studerende oplever at være landet det rigtige sted og bidrager dermed til en højere fastholdelse af elever og studerende ved at minimere antallet, der falder fra uddannelsessystemet undervejs. Derudover ønsker Roskilde Uddannelsesnetværk, at elever og studerende rustes bedre til jobsamtaler og praktikperioder, da det er med til at klæde dem på til arbejdslivets forventninger.

Hvordan sikrer vi den bedste brobygning og vidensdeling mellem forskellige uddannelsesniveauer og arbejdsliv, som giver flest muligt den positive oplevelse det bør være?

Challenger

Absalon Professionshøjskole
CLAVIS
DTU Link
FGU-skolen Øst
HF og VUC Roskilde
Himmelev Gymnasium
Roskilde Gymnasium
Roskilde Handelsskole
Roskilde Katedralskole
Roskilde Tekniske Skole
Roskilde Universitet
Zealand
ZBC Roskilde

FN Verdensmål

4, 17

Kontaktperson

Phillip Dyngbo

Event

COCONF22

Sådan gør du

Tilmeld dig workshoppen d. 29. september for indledende dialog med udfordringsgiver.
Indsend løsningsforslag senest d. 27. oktober til info@corolab.dk.
Deltag i COconference22 – et brag af en fest d. 17. november, og vær med til at fejre morgendagens løsninger.

Den rette løsning kan testes hos en eller flere af Roskildes videninstitutioner, hvor der også er mulighed for videreudvikling og implementering af løsningen.

Derudover kan den rette løsning skaleres til andre af Roskildes videninstitutioner.

Downloads

Download uddybende om casen HER
Download valgfrit løsningsformat HER

Øget direkte genbrug af byggematerialer

Hvordan kan ARGO være med til at øge den cirkulære brug af byggematerialer? Målgruppen til løsningen fordeles således: private kunder (80%) og erhverv (20%)

Udfordringen


ARGO ønsker at øge den cirkulære brug af byggematerialer ved direkte genbrug ved at forebygge spild, genbruge materialer og bruge genbrugsstationen mere optimalt. ARGO anser udfordringen som værende tredelt med overskrifterne forebyggelse, genbrug og genbrugsstation.

Forebyggelse: Mange af de materialer der afleveres på landets genbrugsstationer er ødelagte og kan ikke genbruges. Ved at informere om mulighederne for direkte genbrug af materialerne, hvis de pilles korrekt ned, kan man mindske ressourcespildet, der er i dag.

Genbrug: Hos ARGO kan man købe brugte genbrugsmaterialer, men kun få kunder er klar over denne mulighed. Målet er derfor at udbrede denne viden, så ressourcerne kan genbruges i stedet for, at der købes nyt. ARGO er desuden åben for ideen om, at genbrugsmaterialerne skal kunne købes i byggemarkeder eller lignende.

Genbrugsstation: ARGO har på nuværende tidspunkt en butik, hvor de sælger kasserede, men stadig fint fungerende, brugsgenstande. Ca. 10% sælges og resten doneres til Røde kors.

Challenger

ARGO

FN Verdensmål

11, 17

Kontaktperson

Phillip Dyngbo-

Event

COCONF22

Sådan gør du

Tilmeld dig workshoppen d. 29. september for indledende dialog med udfordringsgiver. Indsend løsningsforslag senest d. 27. oktober til info@corolab.dk. Deltag i COconference22 – et brag af en fest d. 17. november og vær med til at fejre morgendagens løsninger.

”Vi arbejder ud fra målsætningen, at vi skal genbruge fremfor at genanvende. Det lyder måske simpelt, men når det kommer til byggematerialer, er der stadig lang vej at gå. Alt for mange materialer bliver nemlig dagligt smidt ud, og alt for få, er klar over potentialet i at genbruge disse. Det ønsker vi at ændre på! Vi håber derfor at få mange kreative og innovative løsninger til COCONF22, så vi sammen kan øge den cirkulære brug af byggematerialer”.

Finn Kjær, Head of recycling and landfill, ARGO.

Ved den rette løsning vil der være mulighed for test af projektløsning og projektansættelse.

Downloads

Download uddybende om casen HER
Download valgfrit løsningsformat HER

Dynamisk bæredygtighedssti

Boligselskabet Sjælland ønsker at skabe et bæredygtigt oplevelsesunivers i Roskilde, hvor de kan fremvise bæredygtige løsninger på en ca. 3 km lang sti og på den måde inspirere og oplyse om bæredygtighed og biodiversitet i boligområder og byggeri.

Udfordringen


Boligselskabet Sjælland ønsker partnerskaber til udvikling af stien i forhold til hvordan den skal bygges og vedligeholdes, men også hvordan de bæredygtige ”udstillinger” nedrives og udskiftes på en bæredygtig måde. Stien skal være dynamisk, så interessen for brugerne fastholdes. Derudover efterspørges konkrete forslag til hvilke oplevelseselementer der kan indgå i stien så der er fokus på både oplevelsesaspektet og budskabet omkring biodiversitet og bæredygtighed.

Visionen er, at bæredygtighedsstien skal tiltrække aktører fra nær og fjern som bidrager løbende med mindre oplevelsesfelter på ruten og know-how om grønne løsninger.

Målgruppen for stiens oplevelser er både beboere i Boligselskabet Sjællands boliger, men også ejere af private boliger i området, der ønsker inspiration til adfærd der fremmer biodiversitet og bæredygtighed. Samtidig skal stien være en attraktiv gåtur for familier fra nær og fjern.

Challenger

Boligselskabet Sjælland

FN Verdensmål

3, 11, 12, 13 og 17

Kontaktperson

Phillip Dyngbo-

Event

COCONF22

Sådan gør du

Tilmeld dig workshoppen d. 29. september for indledende dialog med udfordringsgiver. Indsend løsningsforslag senest d. 27. oktober til info@corolab.dk. Deltag i COconference22 – et brag af en fest d. 17. november og vær med til at fejre morgendagens løsninger.

Til den rette løsning, tilbyder Boligselskabet Sjælland et konkret samarbejde i forbindelse med bæredygtighedsstien. Der gøres i den forbindelse gerne gøre opmærksom på, at det forventes, at der udvælger flere løsninger, som forhåbentlig kan spille sammen.

Downloads

Download uddybende om casen HER
Download valgfrit løsningsformat HER

X