Skovlandbrug – morgendagens løsning til Fors A/S

Udfordringen


Elever fra Roskilde Gymnasium har udarbejdet en løsning, der via tilskud til skovlandbrug og et nyt miljømærke skal sikre rent drikkevand og mindske presset på grundvandsressourcerne. Gruppen foreslår, at der skal plantes træer og buske på de markflader, hvor vandvindingsområderne er. Landmændene skal have tilskud til projektet og samtidig honoreres med et miljømærke under sloganet ”Gå efter det grønne træ, og støt op om grundvandet i en god sag”. Mærket kan blandt andet bruges til at promovere landmandens produkter hos forbrugerne. Løsningen er et svar på Fors A/S udfordring med at sikre partnerskaber for drikkevandsskov.

Challenger

Fors A/S

Innovatør

Roskilde Gymnasium

Kontaktperson

Christina Melgaard
christina@corolab.dk

Læringslyst og arbejdsglæde efter COVID-19

Udfordringen


Roskildes videninstitutioner søger nye løsninger til omstillingen af skolegangen til ”New Normal” med særligt fokus på bl.a. trivsels- og relationsarbejde.

COVID-19 har udfordret elever, undervisere, skoleledelser og forældre på Roskildes videninstitutioner, som er blevet omstillet til nye, selvstændige arbejdsgange med brug af digitale læremidler. Der er skabt nye forventninger til undervisningen, inddragelsen af eleverne og forældrenes deltagelse. Undersøgelser viser, at nedlukningen har skabt ensomhed blandt de studerende, men hjemmearbejde har også givet mulighed for mere ro, færre forstyrrelser og mulighed for at planlægge skolearbejdet selv. Hvordan skabes der i kølvandet af COVID-19 de bedste forudsætninger for en mere inddragende og motiverende skolegang, så de studerendes trivsel sikres bedst muligt både fagligt og socialt – og så læringslysten og arbejdsglæden kommer tilbage?

Challenger

Roskildes Videninstitutioner

FN Verdensmål

4, 17

Kontaktperson

Phillip Dyngbo

Event

COCONF21

Sådan gør du

Tilmeld dig workshoppen d. 30. september for indledende dialog med udfordringsgiver. Indsend løsningsforslag senest d. 2. november til info@corolab.dk. Deltag i COconference21 – et brag af en fest d. 25. november og vær med til at fejre morgendagens løsninger.

Den rette løsning vil få mulighed for at blive testet, videreudviklet og implementeret på en eller flere videninstitutioner i Roskilde. Der er desuden potentiale for, at løsningen kan skaleres til videninstitutioner i andre kommuner og regioner i landet.

Hør Peter Schwalbe fra Zealand – Sjællands Erhvervsakademi fortælle om udfordringen HER.

Downloads

Download uddybende om casen HER
Download valgfrit løsningsformat HER (powerpoint) eller HER(word)

Fremtidens bæredygtige bolig

Udfordringen


Boligselskabet Sjælland bygger nyt og renoverer for omkring 1 milliard kroner om året. Med en forkert tilgang eller forkerte komponenter i arbejdet, kan der potentielt laves bæredygtighedsfejl for hele summen af penge, altså potentielt 1 milliard kroner. De er derfor nødt til at tænke bæredygtighed ind i hele organisationen, herunder arbejdet med byggeri og drift fra start til slut. Drømmen er, at de boliger og ydelser, som leveres til beboerne, er af høj bæredygtig kvalitet.

Hvordan sikrer Boligselskabet Sjælland, at de, når der tales implementering af bæredygtige løsninger i nybyg, renovering og drift, har noget konkret og håndgribeligt, som alle kan forholde sig til? Det skal være letforståeligt og nemt at formidle, så det kan sprede sig som ringe i vandet i Boligselskabet Sjælland som organisation.

Challenger

Boligselskabet Sjælland

FN Verdensmål

7, 11, 12, 17

Kontaktperson

Phillip Dyngbo

Event

COCONF21

Sådan gør du

Tilmeld dig workshoppen d. 30. september for indledende dialog med udfordringsgiver. Indsend løsningsforslag senest d. 2. november til info@corolab.dk. Deltag i COconference21 – et brag af en fest d. 25. november og vær med til at fejre morgendagens løsninger.

Boligselskabet søger konkrete og gennemskuelige løsninger med fokus på innovation og nye sammenhænge i løsningen. Forslaget skal favne både nybyg og renovering – og eventuelt sammensætte kombinationer af løsninger. Tænk relationen mellem arbejdsopgaverne ind, så processer kan slås sammen og der dermed reduceres dobbeltarbejde.

Nedenstående løsningsskabelon skal benyttes i forbindelse med løsningsforslaget. Forslag der ikke anvender løsningsskabelonen vil ikke komme i betragtning.

Til den rette løsning tilbyder Boligselskabet Sjælland sparring med bæredygtighedspanelet inkl. præsentation for beslutningstagere i organisationen, test af løsningen og fremtidigt samarbejde i form af mulige projekter.

Hør Bo fra Boligselskabet Sjælland fortælle mere om udfordringen HER.

Downloads

Download uddybende om casen HER
Download valgfrit løsningsformat HER (powerpoint) eller HER(word)

Fællesskab og ejerskab

Udfordringen


Roskilde Kongrescenter søger innovative samarbejdspartnere, som kan skabe et fællesskab omkring deres fysiske rammer, og give brugerne og gæsterne en følelse af ejerskab over faciliteterne. I Roskilde Kongrescenter og deres satellithaller udgør omkostninger til rengøring af harpiks op mod 640.000 DKK om året. Derudover kræver rengøringen et højt forbrug af vand, rengøringsmidler og kemikalier, som ikke kun er skadeligt for miljøet, men også slider på materialer. Harpiks er altså blevet en stor udfordring økonomisk og miljømæssigt. Grundtanken er, at hvis brugerne får en følelse af ejerskab og et kærligt skub bagi, så vil adfærdsændringerne komme som en naturlig følge af det – men måske kræver det en anden tilgang? Udfordringen tager udgangspunkt i, hvordan Roskilde Kongrescenter kan skabe forståelse for nogle af de udfordringer, de har med benyttelse af deres faciliteter, for eksempel i forhold til harpiks-forbrug. Løsningen skal tage udgangspunkt i de mange besøgende, så de passer på faciliteterne.

Challenger

Roskilde Kongrescenter

FN Verdensmål

3, 12, 17

Kontaktperson

Phillip Dyngbo

Event

COCONF21

Sådan gør du

Tilmeld dig workshoppen d. 30. september for indledende dialog med udfordringsgiver. Indsend løsningsforslag senest d. 2. november til info@corolab.dk. Deltag i COconference21 – et brag af en fest d. 25. november og vær med til at fejre morgendagens løsninger.

Til de rette samarbejdspartnere tilbydes samarbejde om test af løsning i Roskilde Kongrescenter og mulighed for udbredelse til andre idrætsfaciliteter og haller

Hør Stine fra Roskilde Kongrescenter fortælle om udfordringen HER.

Downloads

Download uddybende om casen HER
Download valgfrit løsningsformat HER (powerpoint) eller HER(word)

Fremtidens arbejdsplads post COVID-19

Udfordringen


COVID-19 har tvunget Roskilde Kommune til at gøre tingene på nye måder. Hjemmearbejde har resulteret i behov for mere digitale arbejdsgange, der harmonerer med arbejdsgangen på det fysiske kontor. Kommunens services til borgerne bør indtænkes i flere kanaler og med større borgerinvolvering. Og den fremtidige ledelsesstil i kommunen som arbejdsplads skal reevalueres, så medarbejderne i højere grad oplever balance mellem arbejde og fritid i en hybrid arbejdsdag. Roskilde Kommune søger løsninger og innovatører, som kan hjælpe dem med at skabe fremtidens arbejdsplads post COVID-19, hvor læring fra den seneste periode tages med videre. Hvordan kan de gennem nye tiltag blive en endnu mere attraktiv arbejdsplads for deres 7500 medarbejdere og sikre en kultur, som skaber øget værdi for borgerne? Roskilde Kommune søger idéer til særligt tre områder, hvor der er forbedringspotentialer med afsæt i de seneste erfaringer; borgernes oplevelse, organiseringen af arbejdet og ledelse af fremtidens arbejdsplads. Løsningen skal tage højde for digitaliseringens muligheder og begrænsninger og have et særligt fokus på borgerinddragelse.

Challenger

Roskilde Kommune

FN Verdensmål

8, 17

Kontaktperson

Phillip Dyngbo

Event

COCONF21

Sådan gør du

Tilmeld dig workshoppen d. 30. september for indledende dialog med udfordringsgiver. Indsend løsningsforslag senest d. 2. november til info@corolab.dk. Deltag i COconference21 – et brag af en fest d. 25. november og vær med til at fejre morgendagens løsninger.

Roskilde Kommune er allerede i gang med strategien for 2022, hvor ”New Normal” kommer til at influere måden, tingene gøres på. Der ligger et stort potentiale i, at den rette løsning kan afprøves og skaleres til flere afdelinger i Roskilde Kommune. For de rette innovatører er der mulighed for projektansættelse i Roskilde Kommune om at teste løsningen samt for at få hjælp til at søge om midler til realisering af innovationen.

Hør Mikael fra Roskilde Kommune fortælle om udfordringen HER.

Downloads

Download uddybende om casen HER
Download valgfrit løsningsformat HER (powerpoint) eller HER(word)

Energivenlige boliger med høj trivsel og lav totaløkonomi

Udfordringen


Den grønne omstilling og prisstigninger i byggebranchen presser økonomien i byggeprojekter. Det er blevet vanskeligere at holde en god økonomi i projekter, hvor der ofte er tale om funktionsudbud og totalentrepriser indenfor en fastsat ramme, som risikerer at kompromittere ambitioner for især bæredygtighed og trivsel. Det gælder fx i forhold til energi, hvor væggene efterhånden tager meget af arealet og dyre installationer bliver benyttet for at køle. Det går ud over beboerne, som i sidste ende er dem, der står med den dyre regning. Der er behov for at bygge anderledes og øge kendskabet til arkitektoniske muligheder for at bidrage til den grønne omstilling og beboernes trivsel.

Challenger

Constructa

FN Verdensmål

3, 7, 11, 12

Kontaktperson

Phillip Dyngbo

Event

COCONF21

Sådan gør du

Tilmeld dig workshoppen d. 30. september for indledende dialog med udfordringsgiver. Indsend løsningsforslag senest d. 2. november til info@corolab.dk. Deltag i COconference21 – et brag af en fest d. 25. november og vær med til at fejre morgendagens løsninger.

Constructa søger konkrete løsningsforslag til, hvordan man i byggeprojekter kan designe sig ud af problematikken med at imødekomme højere krav til bæredygtighed og samtidig reducere omkostningerne. Løsningen skal kunne anvendes i forbindelse med såvel nybyg som renoveringsprojekter og gerne gøre brug af eksisterende installationer og systemer.

Til den rette løsning tilbyder Constructa samarbejde i form af projektansættelse eller aftaler om konsulentydelser, hvor der kan videreudvikles på løsningen og hjælpes med at finde interesserede bygherrer og investorer, som vil være med til at realisere og skalere nye koncepter.

Hør Per fra Constructa fortælle mere om udfordringen HER.

Downloads

Download uddybende om casen HER
Download valgfrit løsningsformat HER (powerpoint) eller HER(word)

Plastik er ikke bare plastik

Udfordringen


Hvordan kan vi styrke forståelsen af plastik, så vi kan styrke genanvendelsen? Når plast sendes til genanvendelse, så muliggør det nye former for plastik, hvor af noget kan genbruges til nye plastprodukter, mens andet kan genbruges til lavkvalitetsplast. Det er ikke altid gennemskueligt for borgeren, hvilke muligheder der ligger i anvendelsen af plastik, og det gør det svært at tage de rette valg ift. behandlingen af plastik. Ved at fremme forståelsen for genanvendelse af plastik, kan borgerne tage mere oplyste valg i brugen og sorteringen af plastik. Det vil kunne skabe resultater, som gavner samfundet med mere miljøvenlige valg og måske endda nye løsninger på andre udfordringer, vi som samfund står overfor.

Challenger

ARGO

FN Verdensmål

11, 17

Kontaktperson

Phillip Dyngbo-

Event

COCONF21

Sådan gør du

Tilmeld dig workshoppen d. 30. september for indledende dialog med udfordringsgiver. Indsend løsningsforslag senest d. 2. november til info@corolab.dk. Deltag i COconference21 – et brag af en fest d. 25. november og vær med til at fejre morgendagens løsninger.

ARGO har brug for en samarbejdspartner, som kan hjælpe med at skabe større bevidsthed omkring plast, så borgerne ved, hvilke muligheder der ligger i genanvendelsen af plastik, og der dermed kan træffes mere oplyste valg i forhold til at skåne miljøet.

Til den rette samarbejdspartner er der mulighed for at kunne samarbejde med ARGOs 9 ejerkommuner angående kommunikationen omkring genanvendelse af plastik – og disse erfaringer kan skaleres yderligere. Derfor vil en succesfuld kommunikation, som skaber resultater for anvendelse og genanvendelse af plastik, være med til at sikre flere genanvendelige plastikprodukter i fremtiden.

Hør Finn fra ARGO fortælle om udfordringen HER.

Downloads

Download uddybende om casen HER
Download valgfrit løsningsformat HER (powerpoint) eller HER(word)

Partnerskaber for drikkevandsskov

Udfordringen


Fors A/S har en vandvision, der skal sikre rent drikkevand til danskerne og vores fremtidige generationer, og som mindsker presset på grundvandsressourcen. For at det kan lykkes, er der behov for en grundvandsbeskyttelse, så grundvandet ikke indeholder pesticider, og en genopbyggelse af grundvandsnaturen ved fx at plante træer eller anden natur, der renser vandet, opbygger jordstrukturen og efterlader en natur i balance. Vandvisionen skal gennemføres omkring alle Fors’ vandindvindingsområder i Holbæk, Lejre og Roskilde, og til det søges der bud på, hvilken partnerskabsmodel der er bedst til at optimere processen og opnå målene. Skal der arbejdes med de mange små borgerdrevne partnerskaber, der skaber synlig bæredygtighed, lokalt ejerskab og værdi? Eller skal der gås efter de store volumener og partnere, der kan accelerere på indsatsen i både tid og skala? Der er behov for idéer til løsninger, der kan hjælpe med at gå i dialog, prioritere og træffe beslutninger angående partnerskabs- og finansieringsmodeller for etablering af drikkevandsskov.

Challenger

Fors A/S

FN Verdensmål

6, 12, 13, 17

Kontaktperson

Phillip Dyngbo

Event

COCONF21

Sådan gør du

Tilmeld dig workshoppen d. 30. september for indledende dialog med udfordringsgiver. Indsend løsningsforslag senest d. 2. november til info@corolab.dk. Deltag i COconference21 – et brag af en fest d. 25. november og vær med til at fejre morgendagens løsninger.

Til den rette løsning er der mulighed for samarbejde omkring implementering og skalering af løsningen – i det omfang det kommunale grundlag for investeringer og de nationale kortlægninger af dikkevandsinteresser giver mulighed for det.

Hør Marie og Martin fra Fors A/S fortælle om udfordringen HER.

Downloads

Download uddybende om casen HER
Download valgfrit løsningsformat HER (powerpoint) eller HER(word)