Roskilde-modellen – Roskilde som attraktiv erhvervsby efter Corona

Udfordringen


Corona-krisen har lært os, hvor sårbare mange virksomheder er i en krisetid. Under Corona-krisen er det specielt oplevelses-industrien, turismen og handel- og servicevirksomheder, der har været hårdt ramt. Roskilde har mange aktører, der arbejder med at understøtte erhvervslivets behov til fremtiden. Hvordan kan vi få sat den viden i spil og igangsætte initiativer, sikre ordentlig koordination af de mange tilbud og aktiviteter, så det skaber mest mulig værdi for virksomhederne og Roskilde kommune? Der søges en løsning, som kan skabe en værdikæde-optimering, så der opstår et større samarbejde mellem store og små virksomheder – gerne med Grand Depart 2022 som ”arena”.

Challenger

Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Kommune

FN Verdensmål

17

Kontaktperson

Phillip Dyngbo

Event

COCONF20

Sådan gør du

Mere info følger

Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Kommune  løsning tilbyder muligheden for at hjælpe med ansøgninger til funding af projektet, hvis det kræves, samt projektressourcer i form af timer. Derudover er der mulighed for, at Grand Depart 2022 kan bruges som testplatform.

Tidligere har Roskilde Kommune indgået i samarbejder med bl.a. Resonans og Copenhagen Dome.

Hør mere om udfordringen HER.

Hør Martin Sattrup Christensen og Jens Thornsen fortælle mere om udfordringen HER.

Downloads

Download uddybende om casen HER
Download valgfrit løsningsformat HER (Powerpoint) eller HER (Word)

Flere jobmuligheder i kølvandet på Corona-krisen

Udfordringen


Corona-krisen har taget et hårdt knæk på 2020, og JKS vil tage et samfundsansvar ved at være med til at skabe jobs og gode beregninger hos deres partnere, som sikrer en videre vækst og optimering af forretning. Som et af Nordens største rekrutterings- og bemandingsbureauer ønsker JKS en løsning som skaber en bedre forståelse af, hvad det er der sker hos deres kunder og kandidater, når en krise – som Coronakrisen – rammer markedet. Hvordan ændrer det for eksempel adfærd i forbindelse med købsmønstre, og hvad påvirker os i mediebilledet?

Challenger

JKS Group

FN Verdensmål

3, 8 og 17

Kontaktperson

Phillip Dyngbo

Event

COCONF20

Sådan gør du

Mere info følger

Løsningen kan være alt fra adfærds- og markedsanalyser og viden om tendenser til udvikling af en platform, et analyseværktøj eller noget helt andet – kun fantasien sætter grænser. Det vigtigste er, at løsningen kan være med til at kunne skabe flere job- og samarbejdsmuligheder for ufaglærte, faglærte og specialister.

JKS tilbyder muligheden for et samarbejde og implementering af løsningen.

Hør Christopher fra JKS fortælle mere om udfordringen HER.

Downloads

Download uddybende om casen HER
Download valgfrit løsningsformat HER (Powerpoint) eller HER (Word)

Synlig selvforsyning – genbrug af vand

Udfordringen


Vandforbruget i Roskilde Kongrescenter er højt – ligesom antallet af aktiviteter. Samtidig er der flere eksempler på vandforbrug som fx gulvvask og toiletskyl, der kan erstattes med fx genbrug af regnvand og nedsætte ressourceforbruget (vand, kemi og energi) og samtidig skabe en energibesparelse.

Challenger

Roskilde Kongrescenter og Fors

FN Verdensmål

6, 9, 12 og 13

Kontaktperson

Phillip Dyngbo

Event

COCONF20

Sådan gør du

Mere info følger

Fors A/S og Roskilde Kongrescenter ønsker at finde nye tekniske løsninger kombineret med at skabe synlighed omkring genbrug af vand – så det både kan være et udstillingsvindue for dansk vandteknologi og samtidig skabe merværdi og synlighed omkring den grønne omstilling. Målet er at finde en bæredygtig løsning, der giver Roskilde Kongrescenter en energibesparelse, et lavere vandforbrug og genanvendelse af vand baseret på tilstrækkelig rensning, der hverken er under eller overdimensioneret – en løsning, der ud fra en helhedsbetragtning er det bedste alternativ med lavest omkostning økonomisk, klima- og miljømæssigt. Spørgsmålet er, hvordan den gode løsning kan kombinere relevant genanvendelse af regnvand, herunder teknologi til opsamling og rensning, med kreativt design af opmagasineringen, der kan tjene rekreative formål for de besøgende.

Roskilde Kongrescenter og Fors a/s tilbyder mulighed for implementering af idéen i forprojektet, der skal gennemføres i 2021.

Hør Marie fra Fors og Niklas fra Roskilde Kongrescenter fortælle mere om udfordringen HER.

Downloads

Download uddybende om casen HER
Download valgfrit løsningsformat HER (Powerpoint) eller HER (Word)

Udfordr den lange og teksttunge manual

Udfordringen


Energiforbruget i den eksisterende byggemasse kan nedbringes ved bæredygtig renovering. Dette vil have størst effekt jo flere, der energi-renoverer. Nye produkter skal kunne installeres af både professionelle håndværkere og beboerne selv, og derfor søger ROCKWOOL en løsning, som sikrer, at så mange som muligt får kendskab til og kan anvende produktet. ROCKWOOL søger nytænkende installationsvejledninger, som kan benyttes og forstås af alle – også uden kendskab til produktet. Vejledningen skal beskrive, hvordan produktet virker og hvordan det installeres. Det kan være en video eller en vejledning – UDEN ORD. Eller begge dele.

Challenger

ROCKWOOL

FN Verdensmål

11

Kontaktperson

Phillip Dyngbo

Event

COCONF20

Sådan gør du

Mere info følger

ROCKWOOL tilbyder muligheden for at færdiggøre instruksen sammen med professionelle (grafiker el. filmbureau). Derudover tilbydes samarbejdende virksomheder betalinger for deltagelse i færdiggørelsen. Studerende, som indgår i samarbejdet, tilbydes en ”coaching session” med Group R&D VP Steen Lindby.

Tidligere har ROCKWOOL indgået samarbejder med bl.a lavbegroninger.

Hør Dorte og Jens fra ROCKWOOL fortælle mere om udfordringen HER.

Downloads

Download uddybende om casen HER
Download valgfrit løsningsformat HER (Powerpoint) eller HER (Word)

Grøn fremtid – fælles om bæredygtighed

Udfordringen


Helhedsorienteret bæredygtighed skal gøres til en naturlig del af alles hverdag med udgangspunkt i at ”al omstilling starter med mig selv”. Derfor søger Boligselskabet Sjælland løsninger, som engagerer beboerne og gør bæredygtig omstilling til beboernes projekt og sikrer medejerskab. Boligselskabet Sjælland ønsker i endnu højere grad at inddrage beboerne i arbejdet med at skabe bæredygtige fællesskaber og dermed sikre det bæredygtige liv både i og uden for hjemmet. Brugerinddragelse er alfa og omega for en vedvarende CO2-reduktion og derfor er netop beboerinddragelse omdrejningspunktet for Boligselskabet Sjællands udfordring.

Challenger

Boligselskabet Sjælland

FN Verdensmål

6, 7, 11 og 17

Kontaktperson

Phillip Dyngbo

Event

COCONF20

Sådan gør du

Mere info følger

Boligselskabet Sjælland tilbyder muligheden for at afprøve løsningen i praksis, hvilket f.eks. kan være i en eller flere boligafdelinger. Herudover tilbydes der sparring og idéudveksling i forsøgsfasen.

Boligselskabet Sjælland har efter tidligere COCONF-forløb arbejdet videre med f.eks. Klimaknappen.

Hør Ulrik fra Boligselskabet Sjælland fortælle mere om udfordringen HER.

Downloads

Download uddybende om casen HER
Download valgfrit løsningsformat HER (Powerpoint) eller HER (Word)

Fra skrot til flot – fremme reparation og upcycling

Udfordringen


Hver dag modtager ARGO en stor mængde genbrugsskatte – genstande, som stadig virker eller som nemt kan repareres, men alligevel ender som affald. Dette ønsker ARGO at komme til livs ved at forlænge genstandenes levetid, så den miljømæssige effekt af vores forbrug reduceres – både fordi affaldet ikke skal genanvendes eller energiudnyttes og fordi genbrug kan reducere nye køb og derved spare CO2-udledningen forbundet med nye køb. ARGO søger derfor løsninger til, hvordan vi kan forlænge genstandenes levetid med ARGOs genbrugspladser som ”arena” for øget borgerinddragelse og grøn omstilling. Hvordan kan vi tilbyde borgerne muligheder for selv at reparere tingene – enten på egen hånd eller med hjælp – fremfor at aflevere det som affald?

Challenger

ARGO

FN Verdensmål

11, 12 og 17

Kontaktperson

Phillip Dyngbo

Event

COCONF20

Sådan gør du

Mere info følger

ARGO tilbyder muligheden for at udvikle og afprøve løsningen i samarbejde med en af ARGOs genbrugspladser samt ARGOs bidrag til udbredelse af erfaringer i Danmark.

Tidligere har ARGO indgået samarbejder med bl.a. Skraldefesten.

Hør Finn fra ARGO fortælle mere om udfordringen HER.

Downloads

Download uddybende om casen HER
Download valgfrit løsningsformat HER (Powerpoint) eller HER (Word)