Uudnyttet social merværdi i DFD’s distribution – hvordan gør vi det?

Udfordringen


DFD har en stor distribution/kørsel af tekstiler, hvor chaufførerne blot kører fra A til B (fra vaskeri til f.eks. et plejehjem). Vi vil gerne øge værdien af vores kørsel ved at udnytte pladsen ved siden af chaufføren til at skabe en form for social merværdi for DFD, som kan blive et konkurrenceparameter for os i vores offentlige udbud. Kan vi integrere flygtninge i førerhuset, kan flygtninge komme med og være besøgsven på et plejehjem, kan vi tage ældre med fra et plejehjem på besøg til et andet?

TILMELD DIG HER & DOWNLOAD UDDYBENDE OM CASEN HER.

Til den rette løsning tilbydes, at prøve løsningen af og implementere den hos DFD.

Challenger

De Forenede Dampvaskerier

FN Verdensmål

#8: Anstændige jobs og økonomisk vækst #9: Industri, innovation og infrastruktur #10 Mindre ulighed

Kontakt

Karolina E. Osipowska
karolina@corolab.dk

Event

COchallenge: 12. oktober kl. 11.00-13.30. hos DFD, Meterbuen 35, 2740 Skovlunde

Sådan gør du

Tilmeld dig HER

Hvordan øger vi genanvendelse af tekstiler?

Udfordringen


ARGO indsamler i dag tekstiler på alle vore genbrugspladser, disse tekstiler bliver afsat til forskellige modtage anlæg, alle i udlandet. ARGO efterspørger løsninger til, etablering af danske arbejdspladser, hvor også fibrene fra tekstilerne kan genanvendes, således at genanvendelsen på tekstilerne bliver høj, og der går meget lidt til forbrænding

TILMELD DIG HER & DOWNLOAD UDDYBENDE OM CASEN HER.

Til den rette løsning tilbydes: Gratis mængder af tekstiler samt adgang til andre mængder tekstiler i Danmark.

Challenger

ARGO

FN Verdensmål

Verdensmål: #11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, #13: Klimaindsats

Kontakt

Karolina E. Osipowska
karolina@corolab.dk

Event

COchallenge-event (dialogmøde) 20. Sept., DTU Risø

Sådan gør du

Tilmeld dig HER

Hvordan skaber vi løsninger til alvandnyttige boliger?

Udfordringen


I Danmarks første alvandnyttige boliger udnyttes regnvand – eller andre kilder til sekundavand – til toiletskyl og opvask i nyt samarbejde mellem Boligselskabet Sjælland og Fors A/S.Vi kalder det alvandnyttige boliger, som både sparer på grundvandet, klimasikrer området med samtidige rekreative funktioner, sætter færre miljømæssige fodaftryk i dagligdagen og er billigere for kunderne. Boligselskabet Sjælland og Fors A/S efterspørger effektive løsninger tilpasset eksisterende almene boliger.

TILMELD DIG HER & DOWNLOAD UDDYBENDE OM CASEN HER.

Til den rette løsning tilbydes: at løsningsgiver får mulighed for at medkvalificere projektets scope, demonstrations- og testområde, som del af præmiering.

Challenger

Fors A/S og Boligselskabet Sjælland

FN Verdensmål

Verdensmål: #6, Rent vand og sanitet, #9 Innovation og Infrastruktur #11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Kontakt

Karolina E. Osipowska
karolina@corolab.dk

Event

COchallenge-event (dialogmøde) 20. Sept., DTU Risø

Sådan gør du

Tilmeld dig HER

Hvordan øger vi genanvendelse på genbrugspladsen?

Udfordringen


ARGO indsamler selv masser af affald på deres genbrugspladser, som bliver genanvendt og nyttiggjort. De ser et stort potentiale for yderligere direkte genbrug af produkter/genstande, som i dag havner i andre containere på genbrugspladsen (til hhv. genanvendelse, energiudnyttelse og deponering). Derfor søger de nye løsninger til, hvordan man kan øge genanvendelse på genbrugspladsen?

TILMELD DIG HER & DOWNLOAD UDDYBENDE OM CASEN HER.

Til den rette løsnings tilbydes: Udbredelse i Danmark.

Challenger

ARGO

FN Verdensmål

Verdensmål: #11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, #13: Klimaindsats

Kontakt

Karolina E. Osipowska
karolina@corolab.dk

Event

COchallenge-event (dialogmøde) 20. Sept., DTU Risø

Sådan gør du

Tilmeld dig HER

Hvordan skaber vi bæredygtig Energirenovering i Almene Boliger

Udfordringen


Hvordan skabes balance mellem energioptimering, økonomi og bæredygtighed? Bæredygtighed er ikke omtalt i det nye bygningsreglement (BR18) – Det vil Boligselskabet Sjælland være på forkant med. Derfor efterspørger de ideer og løsninger til, hvordan de kan knække koden, herunder nye forretningsmodeller, måleværktøjer mv.?

TILMELD DIG HER & DOWNLOAD UDDYBENDE OM CASEN HER.

Til den rette løsning tilbyder Boligselskabet Sjælland den pågældende virksomhed (eller partnerskab) en testplatform, hvor ideen kan afprøves i praksis. Testplatformen kunne f.eks. etableres i en eller flere boligafdelinger. Herudover tilbydes sparring og idéudveksling i forsøgsfasen. Hvis en vedvarende effekt efter endt forsøg kan dokumenteres, vil Boligselskabet Sjælland have stor interesse i et videre samarbejde.

Challenger

Boligselskabet Sjælland

FN Verdensmål

#7 Bæredygtig energi, #11 Bæredygtige byer og lokalsamfund, #13 Klimaindsats

Kontakt

Karolina E. Osipowska
karolina@corolab.dk

Event

OBS! COchallenge-event (dialogmøde) d. 11 september kl. 12:30-15:00 afholdes hos Boligselskabet Sjælland, Sjællandsvænget 1, 4000 Roskilde.

Sådan gør du

Tilmeld dig HER

Hvordan skaber vi bedre ressourceudnyttelse af lastbiler i entreprenørbranchen?

Udfordringen


Problemstillingen for DSV Transport er dårlig planlægningshorisont i entreprenørmarkedet, sammenholdt med stor ændring i behov for lastbiler i både høj- og lavsæson. Oftest transporteres råvarer uhensigtsmæssigt rundt i landet i stedet for at genbruge ressourcerne. Dette skyldes ofte miljøhensyn og manglende viden om ressourcehåndtering. Derfor efterspørger DSV Transport løsninger til bedre udnyttelse af lastbiler inden for entrprenørbranchen og derved mindre CO2-påvirkning.

TILMELD DIG HER & DOWNLOAD UDDYBENDE OM CASEN HER.

Til den rette løsning tilbydes: fuld deltagelse i udarbejdelse og implementering af forløbet

Challenger

DSV Transport

FN Verdensmål

# 9 Industri, innovation og infrastruktur, samt #11 Bæredygtige byer og lokalsamfund

Kontakt

Karolina E. Osipowska
karolina@corolab.dk

Event

COchallenge: den 3. oktober kl. 09.00-11.00 hos DSV Transport, Gammel Marbjergvej 17, 4000 Roskilde

Sådan gør du

Tilmeld dig HER

Hvordan skaber vi bedre læringsmiljøer i skolerne – til gavn for samfundet?

Udfordringen


Læringsmiljøerne i de danske skoler er ikke optimale, og det påvirker børnenes indlæring. Det er uhensigtsmæssigt, når man tænker på, hvor meget tid børnene bruger i klasselokalerne, og på hvor vigtigt det er for børnene, at de kan koncentrere sig om at lære. Det må vi kunne gøre noget ved. Derfor søger IST og Roskilde Kommune løsninger, der kan være med til at skabe de bedst mulige rammer for og dermed give skolebørnene bedre mulighed for at lære mere.

TILMELD DIG HER & DOWNLOAD UDDYBENDE OM CASEN HER.

Til den rette løsning tilbydes: adgang til skolerne i Roskilde Kommune og på sigt implementering af løsninger på samtlige skoler i kommunen. Desuden kan teknisk personale og udstyr på skolerne indgå som en del af løsningen. IST kan – hvis det giver mening – åbne døre for samarbejde med andre lande i Skandinavien og i Tyskland. Endelig tilbydes publicering og promovering af løsningen via udfordringsgivernes kanaler.

Challenger

IST + Roskilde Kommune

FN Verdensmål

#3: sundhed og trivsel #4: kvalitetsuddannelse (#7: bæredygtig energi #11 bæredygtige byer og lokalsamfund #13 klimaindsats)

Kontakt

Karolina E. Osipowska
karolina@corolab.dk

Event

COchallenge-event (dialogmøde) 20. Sept., DTU Risø

Sådan gør du

Tilmeld dig HER

Hvordan reducerer vi mængden af campingudstyrsaffald?

Udfordringen


Hvert år efterlader deltagerne hundredvis af tons campingudstyr (stole, telte, soveposer, luftmadrasser mv) på Roskilde Festivals campingplads. Det udgør både en stor miljømæssig og økonomisk belastning for festivalen. Noget af det efterladte udstyr er i fin stand og kunne sagtens bruges igen af deltagerne på næste festival. En forholdsmæsig stor del af det der efterlades er produceret i så ringe kvalitet, at det ikke umiddelbart vil kunne genanvendes. Indsamling med håndkraft, sortering og opbevaring foretaget af festivalen er ikke praktisk muligt på grund af de store mængder. Derfor efterlyser vi bæredygtige koncepter, produkter og services målrettet deltagernes handlinger, der kan sikre at campingudstyr ikke bliver til affald, men bruges igen og igen.

TILMELD DIG HER & DOWNLOAD UDDYBENDE OM CASEN HER.

Til den rette løsning tilbydes: sparring og mulighed for at teste løsningen på Roskilde Festival 2019.

Challenger

Roskilde Festival Gruppen

FN Verdensmål

11 Bæredygtige byer og lokalsamfund, #12 Ansvarligt forbrug og produktion

Kontakt

Karolina E. Osipowska
karolina@corolab.dk

Event

COchallenge: 8. oktober 2018 kl. 16.30 – 17.30 på Havsteensvej 11, 4000 Roskilde

Sådan gør du

Tilmeld dig HER

Hvordan kan vi genanvende stenuld fra / på byggepladsen

Udfordringen


I dag tager ROCKWOOL koncernen uld retur fra genbrugspladserne og smelter om til nye produkter i produktionen. Det er rigtig fint at gøre – men det ville være bedre hvis produktet og dermed den ”embedded Carbon” der allerede er i produktet blev udnyttet i længere tid. Derfor søger ROCKWOOL nye løsninger til, hvordan man kan genanvende stenuld fra større renovationer / nedrivningsprojekter – med fokus på genanvendelse/upcycling i stedet for på recycling? Genanvendelse kan være direkte på byggepladsen eller et andet sted i nærheden fx andet sted i byen, kommunen eller regionen. Herunder nye forretningsmodeller.

TILMELD DIG HER & DOWNLOAD UDDYBENDE OM CASEN HER.

Til den rette løsning tilbydes materialer og lokaler til prototyping af løsningen.

Challenger

ROCKWOOL

FN Verdensmål

#12 Ansvarligt forbrug og produktion

Kontakt

Karolina E. Osipowska
karolina@corolab.dk

Event

COchallenge: 3. oktober kl. 15.15-17.15 på DTU Diplom, Lautrupvang 15, 2750 Ballerup (indgang 15)

Sådan gør du

Tilmeld dig HER