INSP!: Hvordan dokumenterer vi værdien af sociale indsatser?

Udfordringen


INSP! søger løsninger, som kan dokumentere og evaluere værdien af at fremme aktiv deltagelse i samfundslivet, for den enkelte og samfundet. Brugerne og især unge psykisk sårbare oplever INSP! som et foranderligt landskab af muligheder, som de kan bevæge sig igennem og gribe i takt med deres udvikling. Tilbuddenes karakter giver begrænset mulighed for kvantitativt at dokumentere værdiskabelsen, hvorfor vigtig viden går tabt. Derfor søger INSP! nye værktøjer, som kan dokumentere og kvalificere videreudviklingen af sociale indsatser.

Til den rette løsning tilbyder INSP! at stille deres platform og eksisterende data og viden til rådighed i forbindelse med et test- og udviklingsforløb med henblik på sammen med innovatørerne at rejse midler til realisering af løsningen. Desuden indgår de også gerne i et forretningsmæssigt samarbejde om kommercialisering af løsningen.

Bliv klogere på INSP!s COchallenge her.

Download løsningsformatet her. Dette skal udfyldes og sendes senest 1. oktober til camilla@corolab.dk, hvis du ønsker at deltage i konkurrencen 12. oktober.

Challenger

INSP!

FN Verdensmål

# 3 Sundhed og Trivsel, # 11 Bæredygtige Byer og Lokalsamfund (Social inklusion)

Kontaktperson

Camilla Hansen
camilla@corolab.dk

Event

COchallenge-event 14. sept. kl. 9-15, INSP!

Sådan gør du

Tilmeld dig i dag. Vælg om du vil deltage på COchallenge-event 14. sept. Når du tilmelder dig vil du automatisk blive tilmeldt hovedeventen 12. okt. samt modtage en mail med alt information.

KARA/NOVEREN: Hvordan kan vi øge genanvendelsen af træ?

Udfordringen


KARA/NOVEREN søger nye løsninger til at øge genanvendelsen af træ (biomasse) gennem nye afsætningskanaler og anvendelsesområder. Afsætning af affaldstræ er udfordret af en for lille kapacitet hos genanvendelsesaktørerne. En problematik der kan forventes forøget i takt med, at mere træ sorteres fra. I dag anvendes størstedelen af affaldstræ til produktion af spånplader, og markedet herfor er mættet. Der er tale om en national problemstilling, og det må forventes, at en god løsning vil kunne få et nationalt såvel som internationalt marked.

Til den rette løsning bidrager KARA/NOVEREN til udvikling af en full scale løsning. Her stiller de viden om markedet, materialer samt mængder og plads til rådighed. Endvidere tilbyder KARA/NOVEREN at bidrage til at koordinere et samarbejde, omkring markedsføring af løsningen, med de øvrige affaldsselskaber i Danmark.

Bliv klogere på KARA/NOVERENS COchallenge her.

Download løsningsformatet her. Dette skal udfyldes og sendes senest 1. oktober til camilla@corolab.dk, hvis du ønsker at deltage i konkurrencen 12. oktober.

Challenger

KARA/NOVEREN

FN Verdensmål

# 9 Industri, Innovation og Infrastruktur, # 12 Ansvarligt Forbrug og Produktion, # 13 Klimaindsats

Kontaktperson

Camilla Hansen
camilla@corolab.dk

Event

COchallenge-event 15. sept. kl. 9-15, KARA/NOVEREN

Sådan gør du

Tilmeld dig i dag. Vælg om du vil deltage på COchallenge-event 15. sept. Når du tilmelder dig vil du automatisk blive tilmeldt hovedeventen 12. okt. samt modtage en mail med alt information.

Roskilde Kommune: Hvordan får vi flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse?

Udfordringen


Roskilde Kommune søger nye løsninger, der kan sikre at flere får en ungdomsuddannelse. Syv år efter grundskolens afslutning står ca. 20 procent af en årgang uden gennemført ungdomsuddannelse, hvilket også gælder for de unge i Roskilde Kommune. Derfor har regeringen taget initiativ til et arbejde med blandt andet de forberedende uddannelser ligesom Roskilde Kommune kigger på den kommunale ungeindsats og en ny ungestrategi. Som input til processen efterspørges ideer til nye måder at intervenere og organisere samarbejdet mellem de relevante aktører på, så “pauser” i uddannelsesforløb undgås og frafald elimineres.

Hvis den rette løsning kommer tilbyder Roskilde Kommune et projektsamarbejde og en testplatform, hvor data stilles til rådighed for udvikling og demonstration af løsningen, så innovatørerne efterfølgende kan bruge Roskilde Kommune som reference. Der kan også blive tale om hjælp til at udbrede løsningen via diverse kommunikationsaktiviteter og arrangementer.

Bliv klogere på Roskilde Kommunes COchallenge her.

Download løsningsformatet her. Dette skal udfyldes og sendes senest 1. oktober til camilla@corolab.dk, hvis du ønsker at deltage i konkurrencen 12. oktober.

Challenger

Roskilde Kommune

FN Verdensmål

# 4 Kvalitetsuddannelse

Kontaktperson

Camilla Hansen
camilla@corolab.dk

Event

COchallenge-event 14. sept. kl. 9-15, INSP!

Sådan gør du

Tilmeld dig i dag. Vælg om du vil deltage på COchallenge-event 14. sept. Når du tilmelder dig vil du automatisk blive tilmeldt hovedeventen 12. okt. samt modtage en mail med alt information.

ROCKWOOL: Hvordan kan vi reducere deponering af restuld?

Udfordringen


ROCKWOOL søger løsninger til at reducere deponering af restuld fra henholdsvis produktion af stenuld samt fra byggeprocessen. I ROCKWOOLs egen produktion og på byggepladser ved både nybyg og renovering, genereres der restuld fra fx tilskæring og udskiftning af uld. ROCKWOOL tager en stor del retur til genanvendelse i egen produktion, da restuld kan smeltes og laves til stenuld igen og igen. Alligevel deponeres en stor del (landfill), hvorfor ROCKWOOL ønsker bud på andre anvendelsesmuligheder.

Til innovatørerne bag den mest interessante løsning tilbyder ROCKWOOL at stille deres Innovation Factory til rådighed over et par dage – med mulighed for at prototype løsningen.

Bliv klogere på ROCKWOOL’s COchallenge her.

Download løsningsformatet her. Dette skal udfyldes og sendes senest 1. oktober til camilla@corolab.dk, hvis du ønsker at deltage i konkurrencen 12. oktober.

Challenger

ROCKWOOL INTL. A/S

FN Verdensmål

# 12 Ansvarligt forbrug og produktion

Kontaktperson

Camilla Hansen
camilla@corolab.dk

Event

COchallenge-event 15. sept. kl. 9-15, KARA/NOVEREN

Sådan gør du

Tilmeld dig i dag. Vælg om du vil deltage på COchallenge-event 15. sept. Når du tilmelder dig vil du automatisk blive tilmeldt hovedeventen 12. okt. samt modtage en mail med alt information.

Boligselskabet Sjælland: Hvordan skaber vi energirigtig adfærd?

Udfordringen


Boligselskabet Sjælland søger løsninger, som kan skabe vedvarende energirigtig adfærd i almene boliger. Boligselskabet Sjælland arbejder målrettet på at nedbringe energibehovet i boligerne og dermed også udledningen af CO2. Dette sker primært ved fysiske tiltag, såsom optimering af klimaskærm samt tekniske installationer. Disse tiltag har imidlertid ringe værdi, hvis ikke beboerne lærer, hvordan de skal anvende deres bolig efter en energioptimering. Derfor søger Boligselskabet Sjælland løsninger, som kan påvirke beboernes energiadfærd i boligerne.

Til den rette løsning stiller Boligselskabet Sjælland en-to boligafdelinger til rådighed som testplatform, så løsningen kan afprøves i praksis. Herudover tilbydes sparring og ideudvikling i forsøgsfasen. Dokumenteres en vedvarende effekt, vil Boligselskabet Sjælland have stor interesse i et videre samarbejde.

Bliv klogere på Boligselskabet Sjællands COchallenge her.

Download løsningsformatet her. Dette skal udfyldes og sendes senest 1. oktober til camilla@corolab.dk, hvis du ønsker at deltage i konkurrencen 12. oktober.

Challenger

Boligselskabet Sjælland

FN Verdensmål

# 7 Bæredygtig Energi # 13 Klimaindsats

Kontaktperson

Camilla Hansen
camilla@corolab.dk

Event

COchallenge-event 15. sept. kl. 9-15, KARA/NOVEREN

Sådan gør du

Tilmeld dig i dag. Vælg om du vil deltage på COchallenge-event 15. sept. Når du tilmelder dig vil du automatisk blive tilmeldt hovedeventen 12. okt. samt modtage en mail med alt information.

Fors: Hvordan cirkulerer vi vand, varme og affald i landsbyen?

Udfordringen


Fors A/S søger løsninger til den cirkulære landsby. Udfordringen handler om at skabe bæredygtige forsyningsløsninger i landsbyer eller i nye bydele. Forsyningsløsningerne skal udvikles med lokal forankring (samskabelse) og skabe merværdi enten i form af rekreative faciliteter eller smart cities-løsninger, der kan være med til at brande landsbyen eller bydelen markant. Løsningsforslag skal indeholde flere eller alle former for forsyningsmuligheder og kan derved være et samspil mellem; Grøn varmeforsyning i gas/olielandsbyer, Bæredygtig spildevandshåndtering, Lokal håndtering af regnvand tilpasset et ændret klima samt Nulskrald og max genanvendelse.

Hvis Fors A/S bliver præsenteret for den rette løsning, tilbyder de, at innovatørerne får mulighed for at medkvalificere projektets scope, demonstrations- og testområde.

Bliv klogere på Fors’ COchallenge her.

Download løsningsformatet her. Dette skal udfyldes og sendes senest 1. oktober til camilla@corolab.dk, hvis du ønsker at deltage i konkurrencen 12. oktober.

Challenger

Fors A/S

FN Verdensmål

# 6 Rent Vand og Sanitet, # 7 Bæredygtig Energi, # 9 Industri, Innovation og Infrastruktur, # 11 Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Kontaktperson

Camilla Hansen
camilla@corolab.dk

Event

COchallenge-event 15. sept. kl. 9-15, KARA/NOVEREN

Sådan gør du

Tilmeld dig i dag. Vælg om du vil deltage på COchallenge-event 15. sept. Når du tilmelder dig vil du automatisk blive tilmeldt hovedeventen 12. okt. samt modtage en mail med alt information.

Roskilde Festival Hvordan skaber vi større økonomisk lighed?

Udfordringen


Roskilde Festival søger løsninger til, hvordan de kan sætte fokus på verdensmål 10 om mindre ulighed og få festivalbyens 130.000 indbyggere til at interessere sig for emnet. Hvert år vælger Roskilde Festival et holdningstema med udgangspunkt i de 17 verdensmål og i samarbejde med en række NGO’er bliver temaet foldet ud på festivalpladsen. Økonomisk lighed er holdningstemaet for 2018.

Roskilde Festival giver mulighed for, at innovatørerne bag den rette løsning kan deltage i og følge udfoldelsen af holdningstemaet op til og under Roskilde Festival 2018.

Bliv klogere på Roskilde Festival-gruppens COchallenge her.

Download løsningsformatet her. Dette skal udfyldes og sendes senest 1. oktober til camilla@corolab.dk, hvis du ønsker at deltage i konkurrencen 12. oktober.

Challenger

Roskilde Festival-Gruppen

FN Verdensmål

10 Mindre ulighed

Kontaktperson

Camilla Hansen

Event

COchallenge-event 14. sept. kl. 9-15, INSP!

Sådan gør du

Tilmeld dig i dag. Vælg om du vil deltage på COchallenge-event 14. sept. Når du tilmelder dig vil du automatisk blive tilmeldt hovedeventen 12. okt. samt modtage en mail med alt information.

X