Klimaks giver udsatte ledige en ny chance på arbejdsmarkedet


Klimaks Rengøring er gået med i projekt Varig tilknytning til arbejdsmarkedet og er i gang med et skræddersyet medarbejderforløb.

Driftschef Casper Widding fortæller: “Klimaks Rengøring går ind for at tage ansvar for lokalsamfundet, og vi er allerede i gang med en større indsats inden for bæredygtighed. I den forbindelse passer projektet Varig tilknytning til arbejdsmarkedet godt ind i Klimaks´ værdisæt om rummelighed og mangfoldighed samt vores fremtidige målsætning om et mere bæredygtigt landskab. Vi vil gerne være med til at støtte op om projektet og i samarbejde med jobcentret, kandidaterne og projektets øvrige partnere løfte opgaven med at få socialt udsatte borgere i arbejde”.

Klimaks tilbyder facility management og erhvervsrengøring og blev etableret i 1989 af ejer, Palle Ringstrøm. Til dagligt leverer Klimaks service med fokus på sundt indeklima, miljø og kvalitet til Roskilde Kommune, lokale byggefirmaer m.fl. Klimaks er lokalt beliggende i Himmelev, Roskilde, men dækker det meste af Sjælland, dog med en hovedvægt af kunder i Roskilde og Storkøbenhavn.

Læs mere om Klimaks på: https://klimaks.dk

Burger King Roskilde gør en forskel


”Jeg har set, hvor meget en ny medarbejder kan rykke sig med lidt hjælp fra en kollega, der kan give lidt ekstra. Jeg håber at kunne inspirere og hjælpe min nye kollega med at udvikle sig både i sit arbejde hos Burger King, men også personligt,” lyder det fra Sara Al-Batat, som er blevet certificeret buddy og nu er klar til at tage imod sin nye kollega i projekt Varig tilknytning til arbejdsmarkedet, der har som mål at få 120 udsatte ledige i ordinært job.

Hos Burger King går de ind for at gøre en forskel for både virksomhed og kollegaer. Her betragtes kollegaer som familiemedlemmer, og fællesskab er en af grundstenene på arbejdspladsen. Netop det kollegaskab glæder Sara sig til at præsentere den kommende kollega for. Burger Kings første kandidat starter i forløb på arbejdspladsen i juni 2021, hvor varmt kollegaskab og udvikling venter.

Polygon DB sætter handling bag ordene og gør en forskel


”De personlige relationer er altafgørende for et godt kollegaskab, og hos Polygon DB går vi meget op i at mennesker gives en chance og knyttes til fællesskabet. Vi har alle erfaringer i livet, hvor ikke alt er kørt på skinner. De erfaringer lærer man af, og af dem udvikler man ressourcer, der er til gavn for arbejdspladser. Vi er glade og stolte over at være med til at hjælpe mennesker ind på arbejdsmarkedet og bidrage til at de udvikler sig hos Polygon DB,” lyder det fra Stefan Gravang, COO hos Polygon DB.

Polygon DB har bl.a. fokus på FN’s Verdensmål #8 og #17, da de mener, at de her kan være med til at gøre en reel forskel. Derfor er de også med i projekt ”Varig tilknytning til arbejdsmarkedet”, hvor de bidrager til at udvikle og afprøve nye tiltag til ansættelse, inklusion og fastholdelse af udsatte ledige på arbejdspladsen – og gør en forskel.

Constructa ansætter to udsatte ledige


Kort før sommer 2021 fik Constructa – rådgivende ingeniører og arkitekter to udsatte ledige, Jennifer og Mohammed, i et kort praktikforløb gennem projekt Varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Forløbene gik så godt, at de nu begge er blevet deltidsansat i virksomheden.

Per Mejer Johansen, afdelingschef hos Constructa, fortæller, at de to nyansatte løser nogle interne opgaver, som han og de øvrige medarbejdere ikke ellers har haft tid til at få løst, rigtig godt. Til stor glæde for alle medarbejdere sørger Jennifer for, at der er frisk frugt i køkkenet og mødelokaler er gjort klar til brug, og Mohammed tager ansvar for at firmabilen skinner. ”Vores bil har aldrig stået så skarpt, som den gør nu”, fortæller Per med et smil. ”Mohammads glæde for biler er ikke til at overse. Han er tidligere taxachauffør, og han stråler, når han møder ind på arbejde og skal ordne bil. Hans smil smitter af på os andre på arbejdspladsen. Det er simpelthen så dejligt. Det er en af de vidunderlige historier, hvor vi samarbejder med de andre organisationer i projektet om at gøre en forskel.”

Per roser desuden Roskilde Kommunes Jobcenter, som er en del af projektet, for at være med til at sikre et godt og smidigt forløb og for at være med på sidelinjen hele vejen. Hvis du ønsker at blive en del af projektet, så læs mere her: https://corolab.dk/wp/varig-tilknytning-til-arbejdsmarkedet/#goer-en-forskel

Roskilde Festival Gruppen skaber småjobs til 3 udsatte ledige


“Vi er gået med i projekt Varig tilknytning til arbejdsmarkedet, fordi det er fuldstændig i tråd med Roskilde Festival Gruppens strategiske ambition om at udvikle bæredygtige fællesskaber, og skabe værdi der rækker ud over os selv. Den ambition er fundamentet for den måde, vi arbejder på som almennyttig virksomhed. Vi tænker bæredygtighed ind i alt, hvad vi gør – herunder social bæredygtighed i forhold til fx at åbne vores arbejdsplads og få udsatte ledige i job”. Sådan lyder det fra Dorthe Hove Olesen, Vicedirektør for Organisation, Engagement og HR, Roskilde Festival Gruppen.

Roskilde Festival Gruppen byder hele tre heldige kandidater velkommen i organisationen, hvor de får mulighed for at udvikle deres kompetencer inden for teknik og håndværk, kontor og administration samt forfaldent arbejde in-house.

Sammen med en række organisationer i og omkring Roskilde er Roskilde Festival Gruppen med til at gøre en forskel for udsatte ledige, egen arbejdsplads og det danske samfund.

Burger King får ny restaurantchef og tager imod udsat ledig


I slutningen af august 2021 mødtes Corolab og Roskilde Kommunes Jobcenter med Burger King Roskildes nye restaurantchef, Amin Hassan, som fremadrettet vil stå i spidsen for restaurantens deltagelse i projekt Varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Sammen med buddyen Joachim, er Amin med til at gøre en forskel for udsatte ledige i Roskilde, der via skræddersyede forløb i småjobs får mulighed for at udvikle sine kompetencer og sikre varig tilknytning til arbejdspladsen.

Allerede på sin første arbejdsdag kunne Amin igennem projektet byde velkommen til en ny medarbejder, som 15 timer om ugen skal assistere i restaurantens køkken og være med til at sikre frisksnittede grøntsager og crispy fries til kunderne. For at sikre optimale vilkår for den nye medarbejder, er vi samtidig i gang med at udvikle skræddersyet kompetenceløft i form at sproglig opkvalificering på arbejdspladsen i samarbejde med CLAVIS sprog og kompetence.

Anlægsgartner Gottlieb A/S skaber job til udsat ledig


Thomas Gottlieb, administrerende direktør hos Anlægsgartner Gottlieb A/S, udtaler: “Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S er CSR forankret i vores værdier, strategi og vores måde at arbejde på. Mangfoldighed er en ressource, som kan bidrage til vores udvikling, succes og vækst. Vi tror på, at det handler om at udfolde og drage nytte af medarbejdernes forskellige kompetencer til gavn for den enkelte medarbejder og forretningen. Alle har noget at bidrage med. Vi har medarbejdere med forskellige interessante baggrunde og interesser, og de er alle med til at skabe løsninger og resultater. Jeg håber og tror på, at vi igennem Varig tilknytning til arbejdsmarkedet kan skabe endnu flere resultater og gøre en forskel – både for de nye medarbejdere og forretningen. Vores medarbejdere anses som vores væsentligste ressource, og de er med til at gøre os til en attraktiv arbejdsplads”.

Anlægsgartner Gottlieb løser alle typer anlægsopgaver, anlægs- og kloakentrepriser, herunder strømpeforing og tilbyder individuelt tilpassede serviceaftaler til virksomheder, offentlige institutioner, kommuner, boligforeninger og -selskaber, samt private kunder. Læs mere om Anlægsgartner Gottlieb A/S her: https://gartnergottlieb.dk/#videovirksomhedsprofil.

Hf og VUC Roskilde skaber småjobs til udsatte ledige


”Vi er stolte over at være med i et projekt, der giver så god mening, og hvor vi reelt kan være med til at gøre en forskel for andre mennesker. Hf og VUC Roskildes vision er, at unge og voksne borgere kan få styrket deres kompetencer i jobs, og at virksomheder løbende kan sikre, at deres medarbejdere har de rette kompetencer. Med de muligheder og tiltag, der tilbydes igennem projekt Varig tilknytning til arbejdsmarkedet i form af kompetenceløft og småjobs, styrker vi ikke kun vores egne visioner, men bidrager også til værdier som mangfoldighed, ligeværdighed og udvikling, som netop er til gavn for både borgere og virksomheder. Derudover er det win-win, at to kandidater får glæden af at udvikle sig samtidig med, at vi får løst nogle opgaver, vi ikke altid kan nå i hverdagen” udtaler Brian Dencker, Uddannelsesleder og Chefkonsulent hos Hf og VUC Roskilde og VUC Business Partner.

VUC Roskilde er via projektet Varig tilknytning til arbejdsmarkedet med til at gøre en forskel for udsatte ledige i Roskilde Kommune. Sammen med Anlægsgartner Gottlieb A/S, Burger King Roskilde, Café Korn, Chr Hansen, CLAVIS sprog og kompetence, Constructa, De Forenede Dampvaskerier A/S, Enemærke & Petersen A/S, Kaffe Karma, KeepGoing ApS, Klimaks Rengøring, Polygong Group, Professionshøjskolen Absalon, Roskilde Festival, Roskilde Kommune, Roskilde Tekniske Skole, Roskilde Universitet, Scandic Hotel Roskilde, ZBC, og Zealand – Sjællands Erhvervsakadademi er de med til at afprøve og udvikle projektet, som har til mål at få 120 udsatte ledige i småjobs og samtidig udvikle en ny skalerbar beskæftigelsesmodel.

Projektet er støttet af EU Socialfonden og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og løber i perioden marts 2021 til december 2022.

Scandic Roskilde Park åbner dørene for 4 nye medarbejdere


”Vi er hos Scandic Roskilde Park glade og stolte over at være med i et projekt, der giver så god mening på så mange måder, og som er til gavn for både udsatte ledige, det danske samfund og erhvervsliv samt vores arbejdsplads. Vi sætter en stor ære i diversitet og mangfoldighed blandt vores medarbejdere, og vi tror på, at de alle bidrager til hotellets succes; de er med til at sikre, at hotellet hænger sammen, og at vi fungerer som team. Vi glæder os til at tage imod nye medarbejdere, der kan hjælpe med hotellets drift og give kant til teamet” udtaler Jørgen Frederiksen, General Manager, Scandic Roskilde Park.
Læs mere om Scandic Roskilde Park og se deres lækre faciliteter.

Projektet ”Varig tilknytning til arbejdsmarkedet” skal i tæt samarbejde mellem virksomheder, videninstitutioner, socialøkonomiske virksomheder og Roskilde Kommune udvikle en ny skalerbar beskæftigelsesmodel og samtidig sikre 120 udsatte ledige i job. Sammen bidrager vi til at opnå FN’s verdensmål #8 og #17 og gør en forskel.
Indsatsen er støttet af EU-socialfondsmidler og decentrale erhvervsfremmemidler og løber i perioden marts 2021 til december 2022

X