Unikt samarbejde sikrer fremtidens arbejdskraft

06. februar 2018

Vidensamarbejde bliver stadig vigtigere for flere SMV’er og sætter skub i udvikling og vækst. 11 vidensinstitutioner - fra folkeskole til universitet, samles som en del af en koordineret indsats, der skal understøtte og sikre samarbejdet mellem viden og erhverv i Roskilde. I CORO arbejder vi systematisk med brobygning bl.a. gennem COCONF18, hvor organisationer fra Roskildeområdet stiller aktuelle og praksisnære udfordringer, med indflydelse på FN's Verdensmål, som er så komplekse, at de kalder på ny viden og nye løsninger. Disse skal videninstitutionerne være med til at løfte.

Læs mere om vidensbroer her og læs om COCONF17 her.