Netværks-
klyngen Fødevarer igangsættes

14. september 2017

Tak for de mange besvarelser og store engagement i forbindelse med vores medlemsundersøgelse. Formålet med undersøgelsen var primært at målrette og optimere aktiviteterne yderligere i forhold til medlemmernes interesser og behov.

Undersøgelsen viser at CORO er på rette vej og indfrier ønsker og efterspurgte medlemsmuligheder i innovationslaboratoriet. Det glæder os selvfølgelig, da COROs fornemmeste opgave er at understøtte og styrke vores fælles innovationskapacitet og samarbejde på tværs.

Takket være jeres input er vi nu blevet endnu skarpere på, hvor vi kan skabe mere værdi og hvordan vi sammen kan udvikle og forme fremtiden for CORO. På baggrund af undersøgelsen har vi derfor igangsat videreudviklingen af vores aktiviteter. Bestyrelsen har på prioriteringsmødet d. 10. aug. 2017 derfor besluttet at netværksklyngen Fødevarer skal prioriteres og igangsættes, mens netværksklyngerne Velfærd og International afventes og i stedet naturligt indgår som delelementer i de nu i alt fem netværksklynger; Diversitet, Kompetencer, Social innovation, Bæredygtighed og Fødevarer.