Fremdrift i klyngerne

28. maj 2018

For at sikre COROs fortsatte succes, er der blevet nedsat en styregruppe for hver af de fem klynger. Styregrupperne er med til at sikre innovationshøjden og fremdrift i COROs klyngearbejde og understøtte klyngernes formål. Gruppen er ligeledes med til at fastholde og udvikle en tydelig dagsorden og sætte retning for klyngesamarbejdet - herunder at være på forkant med markedstrends på tværs af sektorer og brancher. Styregruppen varetager helhedens interesser og er med til at kvalificere og udvælge relevante projekter i samarbejde med CORO sekretariatet. Nedenfor fremgår det hvem der er valgt ind i styregrupperne for fem klynger:

Diversitet

 • Lotte Gerup, Chr. Hansen
 • Pernille Kjær, De Forenede Dampvaskerier (Tovholder)
 • Nadja Lysen
 • Bente Meinhardt, Clavis
 • Louise Tranekjær, Roskilde Universitet
 • Maria Tvarnø, Roskilde Kommune

Kompetencer

 • Kasper Overgaard Bæk, Spar Nord Roskilde
 • Christina Jespersen, DTU
 • Kristian Skovgaard Jørgensen, ROCKWOOL
 • Jens Lautrup Nørgaard, Erhvervsakademi Sjælland (Tovholder)
 • Vibeke Pakkenberg, Roskilde Tekniske Skole
 • Rune Stæhr, Roskilde Kommune

Social Innovation

 • Katia Dupret, Roskilde Universitet
 • Kathrine Krageskov Eriksen, Professionshøjskolen Absalon
 • Hans Christian Nielsen (Tovholder)
 • Trine Velling, Roskilde Kommune

Bæredygtighed

 • Trine Lindegaard Holmberg, Argo
 • Dorte Gram, ROCKWOOL
 • Christina Jespersen, DTU
 • Anne B. Jørgensen, Roskilde Kommune
 • Bo Jørgensen, Boligselskabet Sjælland (Tovholder)
 • Henning Lambertsen, Damgaard Rådgivende Ingeniører
 • Uffe Laursen, Fors
 • Rene la Cour Sell, Roskilde Kongrescenter
 • Johnny Vinkel, Himmelev Gymnasium

Fødevare

 • Glenny Hansen, ZBC (Tovholder)
 • Jens Friis Jensen, Roskilde Universitet
 • Charlotte Bach Laurents, Roskilde Kommune
 • Anders Lomholt, Madkulturen
 • Jørgen Pedersen, BC Catering