Fødevare-
fabrikken som innovativ katalysator

07. marts 2018

Fødevarefabrikken i Roskilde skal skabe fundamentet for fremtidens innovative procesløsninger

Kan industrivirksomheder lære noget af fødevareproduktion, og skal fremtidens teknologiske landvindinger baseres på faglighed grundlagt på en uddannelsesinstitution? Det er nogle af de spørgsmål, som Danmarks største erhvervsskole, ZBC, har sat sig for at svare ja til med etableringen af Fødevarefabrikken i Roskilde.

Fødevarefabrikken er en helt ny måde at tænke uddannelse, produktion og innovation sammen forklarer uddannelsesdirektør i ZBC, Glenny Hansen. Som udgangspunkt skal Fødevarefabrikken skabe fremtidens procesoperatører, og de får fra starten mulighed for at opbygge faglighed i topmoderne faciliteter inden for adskillige fødevareprocesser. Fra kafferisteri over mejeri til bryggeri. Og det handler ikke kun om fødevarer, slår uddannelsesdirektøren fast.

"Mange af de processer, som vi arbejder med knytter sig ikke særskilt til fødevarer. Frysetørring og sammenpresning er eksempelvis nogle af de samme processer, der benyttes, når der skal laves piller i medicinalindustrien" - Glenny Hansen

Grundlaget er således ikke alene en styrkelse af den danske fødevareproduktion, men et løft på tværs af flere brancher.

Procesoperatøruddannelsen bliver vigtig i fremtidssikringen af dansk produktion. Brancher og faglighed griber ind i hinanden, og det er netop udnyttelsen af kompetencer på tværs, der kan give en innovativ dynamik og danne grundlag for nye løsninger. Det skal vi bidrage positivt til med Fødevarefabrikken. Dels ved at skabe et uddannelsesmiljø, hvor der tænkes nyt i samspil med brancher omkring os, men i høj grad også ved at uddanne procesoperatører, der kan bidrage positivt til den teknologiske udvikling, der går stærkt i øjeblikket. Ikke kun på fødevareområdet, siger Glenny Hansen.

Foruden den nye procesoperatøruddannelse får også fødevareuddannelserne, der også har hjemme på ZBC Roskilde deres gang på fødevarefabrikken. Det betyder, at man også her, i dagligdagen, vil forsøge at skabe positiv synergi-effekt eksempelvis i forbindelse med konserveringsprocesser.

Læs mere om ZBC her.