Sådan sikrer vi bedre og hurtigere inklusion/integration

03. maj 2018

Hvordan øger vi udbuddet af arbejdskraft og sikrer bedre og hurtigere inklusion/integration? Højtuddannede udlændinge er i høj kurs i danske innovationsvirksomheder og ifølge prognoser vil behovet for international arbejdskraft, og internationale konsortiedannelser stige de kommende år. Samtidig har vi i Danmark en uudnyttet ressource - en gruppe flygtninge, som ikke er i varig beskæftigelse. Begge scenarier kalder på indsatser, hvor vi arbejder med at fremme inklusion/integration og innovation på arbejdspladsen.

TID: Tirsdag den. 3. maj, kl. 9:30-12:30
STED: Følger
PROGRAM: Følger