COconference kalder alle innovatører med bæredygtige løsninger!

15. september 2017

15. september kl. 9-15 samles innovatører og udfordringsgiver til dialogmøde hos KARA/NOVEREN, Roskilde

I forbindelse med COconference går Boligselskabet Sjælland, FORS, KARA/NOVEREN og ROCKWOOL i dialog med markedet og innovatører, som kan løse deres udfordringer samt løfte på FN’s verdensmål. Du og din organisation har mulighed for, selvstændigt eller i partnerskaber, at byde ind på udfordringerne. Organisationerne er med til at sørge for, at de bedste løsninger bliver realiserbare. Derfor stiller de stærke kræfter til rådighed, når de præmierer de bedste og mest lovende løsninger til hovedeventen 12. oktober.

  • Boligselskabet Sjælland søger løsninger til vedvarende energirigtig adfærd i almene boliger.

Til den rette løsning tilbyder Boligselskabet Sjælland en testplatform, hvor ideen kan afprøves i praksis. Testplatformen kunne fx etableres i en eller flere boligafdelinger. Herudover tilbydes sparing og idéudveksling i forsøgsfasen. Ved dokumenteret vedvarende effekt efter forsøgsperioden, vil Boligselskabet Sjælland have stor interesse i et videre samarbejde.

  • FORS A/S søger løsninger til den cirkulære landsby, hvor vand, affald og varme håndteres lokalt.

Til den rette løsning tilbyder FORS A/S en mulighed for at medkvalificere projektets scope, demonstrations- og testområde.

  • KARA/NOVEREN søger løsninger til genanvendelse af træ gennem nye afsætningskanaler og anvendelsesområder.

Til den rette løsning bidrager KARA/NOVEREN til udvikling af en full scale løsning. Dette gør de ved at stille viden om markedet og materialerne samt mængder og plads til rådighed. Derudover tilbyder de at bidrage til at koordinere et samarbejde med de øvrige affaldsselskaber i Danmark omkring markedsføring af løsningen.

  • ROCKWOOL søger løsninger der kan reducere deponering af restuld fra hhv. produktion og byggeproces.

        Til den rette løsning vil der blive mulighed for at prototype ideen i ROCKWOOLs Innovation Factory over et par dage.

På dagen 15. september, vil udfordringsgiver udfolde deres udfordring samt den præmie de stiller til rådighed, hvis den rette løsning kommer.  Du vil få mulighed for at møde nye samarbejdspartnere, skabe synlighed omkring dine løsninger og modtage sparring med udfordringsgiver og relevante fagpersoner. De bedste løsninger går videre til COconference-day 12. oktober, hvor vinderne kåres. Dialogmødet arrangeres af CORO i samarbejde med Innovationsnetværket for Miljøteknologi, Innovationsnetværket Smart Energy og CLEAN.

Save the dates 15. sep og 12. okt.! Udfordringer og tilmeldinger offentliggøres allerede 15. august på coconference.dk.

Henvendelser rettes til Camilla Hansen, projektleder for COconference på camilla@corolab.dk