COconference kalder alle innovatører med sociale løsninger!

14. september 2017

14. september kl. 9-15 samles innovatører og udfordringsgiver til dialogmøde hos INSP!, Roskilde

I forbindelse med COconference går INSP!, Roskilde Festival og Roskilde Kommune i dialog med innovatører, som kan løse deres udfordring samt løfte på FN’s verdensmål. Du og din organisation har mulighed for, selvstændigt eller i partnerskaber, at byde ind på udfordringer stillet af:

  • INSP! som søger løsninger til evaluering af indsatser rettet mod psykisk sårbare unge.
  • Roskilde Festival som søger løsninger til, hvordan de kan arbejde begavet med økonomisk lighed, som tema op til og under Roskilde Festival 2018.
  • Roskilde Kommune som søger løsninger til, hvordan vi får flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

På dagen vil udfordringsgiver udfolde deres udfordring samt den præmie, de stiller til rådighed, hvis den rette løsning kommer. Du vil få mulighed for at møde nye samarbejdspartnere, skabe synlighed omkring din løsning og modtage sparring med udfordringsgiver og relevante fagpersoner. De bedste løsninger går videre til hovdeventen 12. oktober, hvor vinderne kåres.

Save the dates 14. sep og 12. okt.! Udfordringer og tilmeldinger offentliggøres allerede 15. august på coconference.dk

Henvendelser rettes til Camilla Hansen, projektleder for COconference på camilla@corolab.dk