COCONFERENCE

Vil du være med til at løfte på Verdensmålene?

COconference - Social Innovation for a Better Tomorrow!

COconference er den første af sin slags. En event inden for social innovation og entreprenørskab i tre engagerende steps - fra idéudvikling over præsentation til realisering af løsninger.

Bidrag til at nå Verdensmålene, hjælp med at løse COchallenges og præsenter din ide til COconferenceday 12. oktober. Er din løsning virkelig god, vil du have mulighed for at realisere den i COoperation med vores partnere, som stiller stærke kræfter til rådighed. Sammen løser vi morgendagens udfordringer!

Selve konferencen finder sted på Roskilde Universitet den 12. oktober 2017, men løsningsudviklingen begynder allerede fra 15. august, hvor udfordringerne offentliggøres på coconference.dk. Det skal sikre, at en stor mængde af innovatører kan nå at arbejde med udfordringer stillet af Challengers fra Roskilde-området. Challengers er Boligselskabet Sjælland, FORS, INSP!, KARA/ NOVEREN, ROCKWOOL, Roskilde Festival og Roskilde Kommune, mens innovatørerne er andre etablerede virksomheder, socialøkonomiske virksomheder, iværksættere, forskere og studerende.

Før konferencen varmer vi op med hackathons og COmeetings - hvor innovatører kommer nærmere Challenger, COchallenge og potentielle samarbejdspartnere. Innovatører deltager i den hæsblæsende COconferenceday 12. oktober. De bedste løsninger udvælges til at pitche på dagen foran Challengers, en bred skare af andre innovatører, Business angels m.fl. De bedste løsninger kåres som vinderne og præmieres med præmier, som skal sikre at løsninger bliver realiserbare. På COconferenceday vil der udover pitches være faglige oplæg, inspirerende talere og aktiviteter. COconferenceday leder op til efterforløbet, hvor innovatører i COoperation med Challengers udarbejder handleplaner for arbejdet med konkretisering og implementering af de bedste løsninger.

COCONFERENCE er en årligt tilbagevendende konference - en platform for tværsektorielle samarbejder, der kan realisere nye løsninger med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål. Ambitionen er, at løsningerne skal gøre en forskel på såvel lokalt som globalt niveau. Læs alt om COconference her.

Læs mere om COmeeting 14. sept. for innovatører som ønsker at løse udfordringer stillet af INSP!, Roskilde Festival og Roskilde Kommune.

Læs mere om COmeeting 15. sept.  for innovatører som ønsker at løse udfordringer stillet af Boligselskabet Sjælland, FORS KARA/NOVEREN og ROCKWOOL.

Udfordringer og tilmeldinger åbnes 15. august på coconference.dk

Partnere

Boligselskabet Sjælland, FORS, INSP!, KARA/NOVEREN, ROCKWOOL, Roskilde Festival og Roskilde Kommune. Samt Roskilde Kommune Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, Advisory Board for Socialøkonomi, CLEAN, ConAct, EASJ, erhvervsFORUM Roskilde, CAPNOVA, Innovationsnetværk for Miljøteknologi, Innovationsnetværket Smart Energy, Musicon, Nudge Crowd, Roskilde Universitet og Væksthus Sjælland

Status

Igangvaerende

Kontakt

Camilla Hansen, Projektleder