Nyhedsbrev

Få nyheder om COROs aktiviteter direkte i din indbakke - så kan du løbende følge med i, hvordan vi skaber nye måder og nye muligheder.

Vidensinstitutioner er med til at løse udfordringer for erhvervslivet og kommunen

27. april 2017

En række samarbejder mellem vidensinstitutioner, kommune og erhvervsliv er med til at sikre ny og nødvendig viden til projekterne i CORO, der bidrager til at skabe nye løsninger på udfordringer. Læs her, hvordan studerende fra EASJ, Himmelev Gymnasium, Roskilde Tekniske Skole og Roskilde Universitet inddrages og bidrager.

Projektet om Byfortætning behøver viden om beboernes oplevelser, ønsker og behov for at skabe bæredygtige løsninger der tager højde for de sociale aspekter ved brug af udearealerne. Denne viden skaber en projektgruppe fra Geografi på Roskilde Universitet, der indgår som en integreret del af samarbejdet mellem Boligselskabet Sjælland, FORS, Roskilde Kommune, Roskilde Kongrescenter og Roskilde Tekniske Skole. Fra sidstnævnte bidrager en underviser og studerende fra anlægsgartneruddannelsen desuden med ekspertise og input til en workshop.

Netværksklyngen om Diversitet samt projektet Fem kvinders succes har brug for viden om udfordringer og mulige løsninger i forhold til integration. Derfor følger en projektgruppe fra Virksomhedsstudier på Roskilde Universitet to praktikforløb hos Sankt Josefs Skole, mens en projektgruppe fra Arbejdslivsstudier på Roskilde Universitet i samarbejde med kommunen vil gennemføre et fremtidsværksted med nogle flygtningekvinder. Desuden belyser en kandidatafhandling på Sociale Interventionsstudier sammenhænge mellem praksisfællesskaber og den sociale integration af medarbejdere hos De Forenede Dampvaskerier.

Projektet Effektive kvadratmeter med Boligselskabet Sjælland, Rambøll, FORS og Roskilde Kommune efterspørger både kvalitative og kvantitative analyser samt løsning af mere designorienterede opgaver med hensyn til indretning af boliger. Det tilbyder Himmelev Gymnasium og EASJ, at deres studerende kan levere ved at lade det indgå i forskellige fag og undervisningsforløb til efteråret. Planlægningen er allerede i fuld gang, så bl.a. kommende datamatikere og bygningskonstruktører kan bidrage. Ydermere har en projektgruppe fra Geografi på Roskilde Universitet fokus på klimasikring, hvilket de samarbejder med især FORS omkring.

En projektgruppe fra virksomhedsledelse på Roskilde Universitet har fokus på, hvordan CORO skaber innovation og undersøger blandt andet, hvordan hhv. sekretariatet og medlemmerne kan bidrage til succes og opnåelse af foreningens ambitioner og mål.