CORO-medlemmer søger fondsmidler til integration

19. juli 2017

CORO-medlemmer søger fondsmidler til integration
Professionshøjskolen Absalon, Roskilde Universitet, Chr. Hansen, De Forenede Dampvaskerier, Clavis, BC Catering, KARA/NOVEREN og Roskilde Kommune er gået sammen om en projektansøgning til Industriens Fond. Projektet 'Stepping Stones' har til formål at udvikle en ny beskæftigelsesmodel på flygtningeområdet i form af indsatser og redskaber, der understøtter virksomheders mulighed for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft med flygtninge baggrund. Vi afventer alle afgørelsen fulde af forventning.