Netværksklynger

COROs medlemmer har været med til at udvælge konkrete udviklingsprojekter, hvor de kan hjælpe hinanden, på en måde som skaber værdi for alle dem der deltager. Det kan være projekter som allerede er meget konkret defineret, og hvor der mangler teknologisk udvikling og afprøvning, og det kan også være mere løst formulerede projekter, hvor der forestår en fase med konkretisering. Disse samarbejder, foregår i klynger eller netværk, og i CORO er der krav om, at samarbejdet skal ske mellem både virksomheder, vidensinstitutioner og kommunen, hvor alle parter bidrager med hver deres særlige viden og ressourcer.

Vælg en klynge for at vise projekter
indenfor det område du er interesseret i.

Swipe for at vise flere. (Har du en iPhone skal du klikke på ikonet 2 gange)

Netværksklyngen for Diversitet arbejder for at forene det at skabe integration i samfundet og på arbejdspladser, med dét at skabe værdifuld forretningsudvikling.

Et særligt indsatsområde er at løfte virksomheder og organisationers kompetencer til at rumme og kunne adaptere flere forskellige kulturelle tilgange, som er nødvendigt for at være konkurrencedygtig i et globalt og hastigt udviklende samfund.

Tovholder: Morten Schou Andersen, De Forenede Dampvaskerier

Kontaktperson: Camilla Hansen Send email

Netværksklyngen om kompetencer arbejder for at matche kvalificeret arbejdskraft og virksomheders aktuelle og fremtidige behov - og udvikle kompetencer til fremtidens muligheder. Det sker gennem udvikling og test af koncepter for nye samspil mellem videninstitutioner, private og offentlige virksomheder, som kan sikre en tæt dialog om strategiske udfordringer.

Styregruppe: Kasper Overgaard Bæk, Spar Nord; Kristian Skovgaard Jørgensen, ROCKWOOL; Jens Lautrup Nørgaard (tovholder), Erhvervsakademi Sjælland; Christina Jespersen, DTU; Vibeke Pakkenberg, Roskilde Tekniske Skole; Rune Stæhr, Roskilde Kommune.

Kontaktperson: Martin Thuesen Send email

Netværksklyngen for social innovation arbejder for at løse større samfundsmæssige og komplekse udfordringer på nye måder. Det sker gennem nye processer, produkter og services såvel som organisationsformer og forretningsmodeller - hvor udvikling og demonstration kan skabe nye løsninger og forskellige former for socialt entreprenørskab.

Tovholder: Hans Christian Nielsen, Roskilde Festival-gruppen

Kontaktperson: Camilla Hansen Send email

Ambitionen for netværksklyngen er at skabe en platform for bæredygtig udvikling og vækst. Netværksklyngen arbejder med udvikling og implementering af nye modeller, som kan sikre social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed, bl.a. ved at involvere en bred kreds af aktører, der med forskellige perspektiver åbner op for nye løsninger på problemstillinger, som opleves lokalt såvel som globalt.

Tovholder: Bo Jørgensen, Boligselskabet Sjælland

Kontaktperson: Martin Thuesen Send email

Netværksklyngen for fødevarer skal sikre, at Roskilde får Danmarks bedste fødevarekultur, hvad angår økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed. Det skal ske ved at booste og udvikle eksisterende initiativer, samt sætte nye i gang - eksempelvis med fokus på lokale aktørers rolle som innovationsdrivere og at styrke børn- og unges madfaglighed.

Styregruppe: Glenny Hansen (tovholder), ZBC; Jørgen Pedersen, BC Catering; Charlotte Bach Laurents, Roskilde Kommune; Anders Lomholt, Madkulturen; Jens Friis Jensen, Roskilde Universitet.

Kontaktperson: Martin Thuesen Send email

Netværksklyngen for Velfærd er under etablering. Netværksklyngen arbejder med at udvikle tværgående velfærdsløsninger til gavn for patienter/borgerne, fx ved at se på sektorovergange og andre særlige tværgående problemstillinger.

Kontaktperson: Camilla Hansen Send email

Netværksklyngen International er under etablering. Ambitionen er at styrke, udvikle og profilere internationale fællesskaber, partnerskaber og samarbejder gennem projekter med internationale perspektiver og med fokus på vækst for COROs medlemmer. Herunder tiltrækning af internationale virksomheder til Roskilde.

Kontaktperson: Karolina E. Osipowska Send email